Father THOMAS IDERGARD SJ Homily for Second Sunday in Lent 2019-03-17 Year C: Genesis 15:5-12, 17-18; Ps 27; Philippians 3:17-4:1; Luke 9:28-36 St. Eugenia Catholic Church, Stockholm (English Mass)   Dear sisters and brothers in Christ, Why do we hear the gospel of the Transfiguration of the Lord in Lent, when it has a dedicated […]

Läs mer

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN C-2019, S:TA EUGENIA, 10 MARS 5 Mos 26:4-10, Rom 10:8-13, Luk 4:1-13 Det första steget Det kanske kändes som en ovanlig upptakt till första söndagen i fastan. När vi tågade in i kyrkan sjöng vi enligt gammalkyrklig sed litanian till alla helgon. Varför har vi börjat just så? Litanian i början […]

Läs mer

Askonsdagen 2019

ASKONSDAGEN Fastetiden kallas på latin och andra språk: Quadragesima, carème, cuaresima – 40-dagars-tid. Vad innebär det? Kyrkan vill med denna tid påminna om viktiga händelser i frälsningshistorien som talar om fastetidens innebörd. Syndafloden varade i 40 dagar och 40 nätter. Israels folk vandrade i 40 år genom öknen. Mose tillbringade 40 dagar på berget innan […]

Läs mer

Askondagen 2019

ASKONSDAGEN 2019 Joel 2:12-18, 2 Kor 5:20-6:2, Matt 6:1-6, 16-18 Kära bröder och systrar i Kristus Läsningen för Askonsdagen kommer från Matteusevangeliet. Närmare bestämt från de kapitel där vi återfinner Jesu Bergspredikan. Jesus undervisar oss om den Nya Lagen. Den lag som sist och slutligen är Han själv. I Kristus har den Nya Lagen blivit […]

Läs mer

Jesu och vårt lidande

5 FaSö (B)                                                                                                    S:ta Ragnhilds kapell […]

Läs mer

De tio budorden, 3 Fa B 18

Tredje söndagen i fastan (B)                                                      S:ta Eugenia kl 1100 2 Mos 20:1-17; Joh 2:13-25                                                                 18-03-04 De tio budorden Templet i Jerusalem var av största betydelse för judarna vid Jesu tid. Det var Guds heliga hus, där skulle man offra och tillbe och lovsjunga den Allrahögste. Allt var så heligt, så heligt!! Men när det […]

Läs mer

Kristi Förklaring, 2 Fa B 2018

2 Fastesöndagen (B)                                                      S:ta Ragnhild kl 11.00 Mark 9:2-10                                                                   25 februari 2018 KRISTI FÖRKLARING Två gånger varje år läses evangeliet om Kristi förklaring i kyrkan, idag på Andra söndagen i fastan och på en egen högtid den 6 augusti. Varför är det så viktigt? Därför att budskapet om Jesu Kristi uppståndelse måste förankras i de […]

Läs mer

1:A SÖNDAGEN I FASTAN 2018 S:TA EUGENIA 17 FEBRUARI Det godas och det ondas olika hastighet Föreställ er en stad som vuxit fram under århundraden, lager på lager, vittnen från olika tider. Ett enda massivt bombanfall kan förstöra allt inom några timmar. Eller en gammal skog med alla dess träd och växter som behövde mycken […]

Läs mer

Trons ögon

4 sö i Fastan (A) Joh 9:1-41 26 mars 2017 Trons ögon   Häromdagen besökte flera jesuitpatrar en utställning som heter Osynlig. Man ledsagas av en blind guide genom några helt mörklagda rum. När man inte ser måste man koncentrera sig på de andra sinnena: att känna med händerna, att höra, att lukta och att […]

Läs mer

Uppbrott och Löften

Andra söndagen i fastan (A)                                                                12 mars 2016 1 Mos 12:1-4a UPPBROTT OCH LÖFTEN   Mose och Elia står som det Gamla förbundets representanter bredvid Jesus på förklaringens berg. Den store ledaren och den store profeten liksom pekar på mannen från Nasaret och säger: Jesus är Messias. Han är den som vi såg i fjärran, […]

Läs mer

1:a söndagen i fastan A-2017, S:ta Eugenia, 9 mars 1 Mos 2:7-9, 3:1-7 Paradise lost? Paradise lost? Har vi förlorat paradiset, fördrivits från en ljuvlig plats där samförstånd och harmoni en gång rådde? Är människans historia en en historia om förfall? Hon som skapats som Guds avbild och levde i frid med Gud, naturen, medmänniskan […]

Läs mer

5 Fastesöndagen C

5 Fastesöndagen C                                                         S:ta Eugenia kl 11.00 Joh 8:1 – 11                                                                            13 mars 2016 Idag för tre år […]

Läs mer

Dead Man Walking (1995) Det finns, kära systrar och bröder, händelser i världen som är så otroligt hemska att bara tanken på förlåtelse verkar cynisk och när man då läser dagens evangelium som presenterar oss Gud som den Barmhärtige Fadern, så står man som kristen lite rådlös inför uppgiften att förverkliga barmhärtighetens andliga gärning att […]

Läs mer

Bortom öknen

3:e SÖNDAGEN I FASTAN C-2016, S:TA EUGENIA, 28/2 2 Mos 3:1-8a,13-15 Bortom öknen Mose vågar sig längre ut än vanligt. En gång driver han fåren ”bortom öknen”. Varför lämnar han det vanliga? Vill han söka ett bortsprunget får? Var han trött på de invanda rutinerna? Bara bort från sin svärfader som han tjänar, bort från […]

Läs mer

Människosonen

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN (C) 1 Mos 15:5-12, 17-18, Fil 3:17-4:1, Luk 9:28b-36 MÄNNISKOSONEN Kära bröder och systrar i Kristus Ur det lysande molnet hörs Faderns röst: ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom.” Det viktigaste för apostlarna – och därmed för oss – är inte att få se en skymt av Jesus […]

Läs mer

Translate »