Från och med den 28 september 2019 firas i församlingen gemensamma dopgudstjänster.
Församlingen erbjuder en högtidlig dopliturgi med kyrkomusiker följande lördagar kl 14: 23/11, 21/12, 2020: 11/1, 22/2, 28/3, 11/4, 23/5 och 27/6 på svenska. 7/12, 2020: 25/1, 14/3, 25/4 och 13/6 på engelska.
Ni som är berörda, anmäl er till pastorsexpeditionen för ett av datumen och boka dessutom en dopkurs som är obligatorisk för första barnet. De som låter döpa sitt andra eller tredje … barn är välkomna dit. Tänk att faddrarna måste vara registrerade i Katolska Kyrkan. Prästen eller diakonen som förrättar dopet hör av sig till er i god tid.
Härmed finns ordningen för gemensamma dopgudstjänster: ordning för Gemensamma dopgudstjänst.

Dopförberedelse kurs på svenska:
Måndag kl 19 i Biblioteket: 2/12, 2020: 13/1, 3/2, 2/3, 6/4, 4/5 och 1/6. Anmälan till pastorsexpeditionen. Kontakta sedan en präst eller diakon för att boka in dopet.

COMMUNAL BAPTISMAL LITURGIES FOR SMALL CHILDREN

On September 28th, 2019, St. Eugenia will be introducing communal baptismal liturgies for the baptism of small children. This means that a number of children will be baptized at the same time in a joint liturgy.
St. Eugenia will be offering solemn communal baptismal liturgy opportunities in Swedish and English, with church music.
In Swedish at 2 pm, the following dates: 23/11 and 21/12, 2020: 11/1, 22/2, 28/3, 11/4 Easter vigil at 8.30 pm, 23/5 and 27/6
In English at 2 pm, the following dates: 7/12, 2020: 25/1, 14/3, 25/4 and 13/6.
Families concerned are invited to contact the parish-office to register for one of the dates and also to book one of the baptismal courses. Those who are baptizing their second or third … children are welcome too. Think that the sponsors must be registered in the Catholic Church. The priest or deacon who celebrate the baptismal liturgy will contact you in advance.

Preparation for baptism in English:
Please register with the parish office for a short course, Sundays at 4.00 – 6.30 pm in the library of the parish:17/11, 15/12, 2020: 19/1, 16/2, 15/3, 19/4 and 17/5.