För att registrera sig:

Pdf: 01 – DH510 Uppgifter till medlemsregistret

Form to register in the parish in English:
01 – DH510 Uppgifter till medlemsregistret -Engelska

För att bli knuten till församlingen:

Pdf: Blankett för att bli knuten

För att begära registreringsbekräftelse:

Pdf: Blankett för att begära olika typ av intyg

För att få dispens:

Pdf: Ansökan om dispens 2025

För att utträda:

Pdf: 04 – DH513 Ansökan om utträde

För att återinträda:

Pdf: 08 – DH517 Ansökan om återinträde

Anmälan om dop:

Pdf: 01 – DH110 Anmälan om dop