Adress: S:ta Eugenia katolska församling Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 STOCKHOLM

E-post: exp@sanktaeugenia.se
Telefon: 08-505 780 00 fax: 08-611 88 08

Expeditionens öppettider: Måndag, onsdag, fredag 9-13 Tisdag, torsdag 9-16.

S:ta Eugenia på Facebook

Kyrkoherde

Pater Dominik Terstriep S.J.
E-post: kyrkoherde@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 07

Övriga präster
Diakoner

Systrar:

syster Veronica Osuji DMBM, sr.veronica@sanktaeugenia.se telefon: 076-564 84 34

syster Rose Michaelin Anyanwu DMBM, sr.rose@sanktaeugenia.se telefon: 076-651 69 81

Övriga medarbetare

Programansvarig 
Sofia Rosshagen katolsktforum@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 23

Äldreverksamhet 
Ingegerd Lennartsson, ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se telefon: 08-505 780 09

Ungdomskonsulent 
Karolina Danilczuk ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se telefon: 073-678 82 22
Sofia Engstrand ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se

Kyrkomusiker 
Ulf Samuelsson ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se, telefon: 070-591 67 87
Anne Maj Samuelsson annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se, telefon: 076-947 19 58
Helena Mann Sundström helenamannsundstrom@gmail.com
 , telefon 070-990 50 39

Expeditionsansvarig 
Mirtha Basombrio exp@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 01

Informatör/Administratör 
Elisabeth Kvist elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 03

Ekonomiansvarig 
Pehr Thorell pehr.thorell@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 04

Fastighetsskötare/volontärsamordnare

Henrik Ström henrik.strom@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 16

Etio-Eritreanska och missionen

Abba Uqbamariam Tesfamariam uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se, telefon: 08-505 780 26 eller 072-014 54 09

Syriska katoliker

Fader Adris Hanna adrishanna@hotmail.se, telefon: 070-773 20 65