Adress: S:ta Eugenia katolska församling Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 STOCKHOLM

E-post: exp@sanktaeugenia.se
Telefon: 08-505 780 00

Expeditionens öppettider:

Måndag, onsdag och torsdag kl 09.00 – 13.00
Tisdag kl 14.00 – 17.00
Fredag stängt.

S:ta Eugenia på Facebook

Kyrkoherde

Pater Dominik Terstriep S.J.
E-post: kyrkoherde@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 07

Övriga präster

Diakoner

Systrar:

Övriga medarbetare

Kommunikation och Programansvarig
Claudia Hammerich katolsktforum@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 23

Äldreverksamhet
Ingegerd Lennartsson, ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se telefon 08-505 780 09

Ungdomskonsulent
Rodas Berhane ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se

Ungdomskoordinator

Milena Tecle

Kyrkomusiker
Ulf Samuelsson ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se, telefon: 070-591 67 87
Anne Maj Samuelsson annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se, telefon: 076-947 19 58
Helena Mann Sundström helena.mann@sanktaeugenia.setelefon 070-990 50 39

Expeditionsansvarig
Paulina Sabir exp@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 00

Informatör/Administratör
Elisabeth Kvist elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 00

Ekonomiansvarig/volontärsamordnare
Alfonso Aparicio alfonso.aparicio@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 04

Fastighetsansvarig
Henrik Ström henrik.strom@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 16

Etio-Eritreanska och missionen

Abba Haile Tesfamariam hailetesfamariam30@gmail.com

Syriska katoliker

Fader Adris Hanna, adris.hanna@katolskakyrkan.se telefon: 070-773 20 65Nationell samordnare för katolsk själavård inom kriminalvården
Diakon Stefan Nordström
National Coordinator for the Catholic Prison Ministry in Sweden
Teol. kand. Legitimerad psykoterapeut/Licensed Psychotherapist
e-post: stefan.nordstrom@katolskakyrkan.se

Lediga tjänster