Till vår församling hör många människor som är äldre och sjuka som inte längre kan komma till kyrkans gudstjänster. De har behov av kyrkans konkreta gemenskap men de har svårt att aktivt delta i församlingens liv.

Församlingen vill försöka hålla kontakt med sina äldre medlemmar och det tydliggörs och samordnas av en anställd tillsammans med volontärer.

Verksamheten består främst i hem- eller sjukhusbesök och telefonsamtal. Församlingen försöker hjälpa till i kontakter med myndigheter och sjukvård, när så behövs.

Några gånger om året firas en gemensam mässa med lunch efteråt och på sommaren äger en utflykt rum.

Är du katolik, har svårt att komma till kyrkan och önskar kontakt med församlingen?

Du som inte kan komma till kyrkan men önskar ta emot kommunionen hemma, ring till Ingegerd Lennartsson 08-505 780 09. Även om du bara önskar ett besök, ring gärna!

Coronavirus:

Du som hör till den så kallade riskgruppen ska veta att S:ta Eugenia församling inte lämnar dig ensam, att du inte är bortglömd. Det måste kännas pafrestande att avstå från att traffa barn, barnbarn, släktingar, grannar och vänner eller att inte längre kunna gå till kyrkan.

  • Församlingen fortsätter att be för dig, inte minst när vi firar mässorna. Samtidigt genom din bön kan du stötta oss som försöker ta hand om krisen. Vi behöver både gudomliga och mänskliga medel för att klara det här.
  • Församlingen erbjuder dig också praktiskt stöd:  Är du i behov av praktisk hjälp med inköp eller apoteksbesök kan volontärer ställa upp. Ring eller sms:a helt enkelt till Sara  Ingerö, tel 073-648 15 85. Hon kan förmedla en kontakt. Har du andliga behov får du gärna ta kontakt med S:ta Eugenia exp: exp@sanktaeugenia.se, tel 08-505 780 00. Våra präster och diakoner vill bistå dig i den mån de kan.

Utflykt för församlingens seniorer är INSTÄLLD!
Onsdag 19 augusti – till Stiftsgården Marielund på Ekerö

Mässan firas kl 12.15, därefter åter vi lunch.

Buss kommer att hämta upp resenärer vid S:ta Eugenia kyrkan och vid Josephinahemmet. Det går också att åka färdtjänstbil direkt.

Detta blir i nuläget en preliminär planering. Några veckor innan utflykten kommer Folkhälsomyndighetens råd angående Covid 19 att kontrollera och då fattas definitivt beslut om vi  kan genomföra utflykten. Exakta tider för bussen ges vid samma tillfälle.

Anmälan kan göras preliminärt till Pastorsexpeditionen 08-505 780 00 eller till Ingegerd Lennartsson, tel: 08-505 780 09 eller ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se

Antalet platser på Marielund är begränsat så det blir ”först till kvarn” som gäller. Detsamma gäller om Folkhälsomyndigheten har begränsningar i antalet personer som kan åka på utflykt.

 Ingegerd Lennartsson2

Kontakta:
Ingegerd Lennartsson, ansvarig för äldreverksamheten i S:ta Eugenia katolska församling.
Telefon: 08-505 780 09.
E-mail: Ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se

För kontakt med präst
Ring till Pastorsexpeditionen:Tel 08-505 780 00 (måndag – fredag kl 9-13)