Till vår församling hör många människor som är äldre och sjuka som inte längre kan komma till kyrkans gudstjänster. De har behov av kyrkans konkreta gemenskap men de har svårt att aktivt delta i församlingens liv.

Församlingen vill försöka hålla kontakt med sina äldre medlemmar och det tydliggörs och samordnas av en anställd tillsammans med volontärer.

Verksamheten består främst i hem- eller sjukhusbesök och telefonsamtal. Församlingen försöker hjälpa till i kontakter med myndigheter och sjukvård, när så behövs.

Några gånger om året firas en gemensam mässa med lunch efteråt och på sommaren äger en utflykt rum.

Är du katolik, har svårt att komma till kyrkan och önskar kontakt med församlingen?

Du som inte kan komma till kyrkan men önskar ta emot kommunionen hemma, ring till Ingegerd Lennartsson 08-505 780 09. Även om du bara önskar ett besök, ring gärna!

Coronavirus:

Du som hör till den så kallade riskgruppen ska veta att S:ta Eugenia församling inte lämnar dig ensam, att du inte är bortglömd. Det måste kännas påfrestande att avstå från att traffa barn, barnbarn, släktingar, grannar och vänner eller att inte längre kunna gå till kyrkan.

  • Församlingen fortsätter att be för dig, inte minst när vi firar mässorna. Samtidigt genom din bön kan du stötta oss som försöker ta hand om krisen. Vi behöver både gudomliga och mänskliga medel för att klara det här.
  • Församlingen erbjuder dig också praktiskt stöd:  Är du i behov av praktisk hjälp med inköp eller apoteksbesök kan volontärer ställa upp. Ring eller sms:a helt enkelt till Sara  Ingerö, tel 073-648 15 85. Hon kan förmedla en kontakt. Har du andliga behov får du gärna ta kontakt med S:ta Eugenia exp: exp@sanktaeugenia.se, tel 08-505 780 00. Våra präster och diakoner vill bistå dig i den mån de kan.

Jag hoppas, önskar  och ber att pandemin ska klinga av och att vi alla ska kunna mötas i mässan igen så snart det är möjligt och att äldreverksamheten ska kunna återgå till sitt tidigare arbete. Tills vi kan mötas igen får vi förenas i bön och i förbön för varandra!

 Ingegerd Lennartsson2

Kontakta:
Ingegerd Lennartsson, ansvarig för äldreverksamheten i S:ta Eugenia katolska församling.
Telefon: 08-505 780 09.
E-mail: Ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se

För kontakt med präst
Ring till Pastorsexpeditionen:Tel 08-505 780 00 (måndag, onsdag och torsdag kl 9-13, tisdag kl14 – 17)