S:ta Ragnhilds kapellförsamling omfattar stadsdelarna Hässelby, Vällingby, Bromma, Spånga och Mälaröarna. Det är en annexförsamling till S:ta Eugenia församling , som är Sveriges äldsta katolska församling (grundad år 1837) med idag ca 10 100 medlemmar.  S:ta Eugenia kyrka är belägen vid Kungsträdgården i centrala Stockholm och prästerna tillhör Jesu Sällskap (Jesuitorden).

S:ta Ragnhilds kapellförsamling har ett eget kapellråd som tillsammans med pater Rainer Carls utformar och genomför den verksamhet som kapellförsamlingen har fått i uppdrag.

rainer_ragnhilds

Mässfirande, eukaristisk tillbedjan, bikt

Mässa på vardagar och söndagar kl. 11.00.
Familjemässa på söndagar med undervisning kl. 9:30
Eukaristisk tillbedjan: lördag kl 9-11.
Bikt: efter överenskommelse med präst.

Trosundervisning för barn från 8 år

Schema för HT 2023  

September 2023
10/9
24/9

Oktober 2023
8/10
22/10

November 2023
19/11

December 2023
3/12
17/12

För mer information och nyanmälan vänligen kontakta Elisabet Degen: elisabet.degen@telia.com

Studiecirkel – Filosofisk/teologiska samtal
Öppen samtalscirkel, måndagar udda veckor i Allmänningen kl 18.30 med start 28/8
Föreslå gärna några frågor vi kan ta upp genom att skicka ett mail till pater.carls@gmail.com

Handarbetsgruppen
Öppet hus varje tisdag kl. 9:30-11:30 i allmänningen. Varmt välkomna!
Kontaktpersoner Birgitta Magnusson och Elisabeth Degen.

Josephinahemmets vänner 

Förening för volontärinsatser på hemmet. För mer information se websidan:  www.josephinahemmet.se
Kontaktperson Elisabet Degen elisabet.degen@telia.com

______________

KONTAKT

Pater Rainer Carls S.J., 076 181 88 13,
pater.carls@gmail.com

Sakristian:
Sr. Perpetua Orji  telefonnummer: 073-995 96 23, mejladress: sr.perpetua@sanktaeugenia.se

Adress:
Drachmannsgatan 2,
168 49  Bromma
T-bana: Islandstorget

Stiftelsen Josephinahemmet – ett katolskt äldreboende: www.josephinahemmet.se

DEN HELIGA RAGNHILD

Ragnhild levde från år 1075 till år 1120 och var gemål till kung Inge den yngre, som regerade i början av 1100-talet. Deras dotter Kristina var gift med Erik den helige.

Namnet Ragnhild är nordiskt och består av två delar: beslut och strid. Detta kan tolkas som stark i strid och kan tillämpas på Ragnhild som övertygad och energisk kristen kvinna. Ett yttre tecken på det är hennes pilgrimsresa till Rom och Jerusalem.

Enligt de få uppgifter vi har om hennes liv var hon en kristen personlighet med följande karaktärsdrag: En bönens och botens människa, änglalik i sin livsföring, med ett generöst hjärta för alla behövande och ett stort ansvar att utbreda tro och fromhet i sitt herradömesbyar och städer så långt som möjligt åt alla håll. Med uppriktig glädje prydde hon kyrkor och kapell. Därför bär hon också som staty (se bild) i Södertäljes Ragnhildskyrka en modell på sin hand av den första kyrkan, som hon lät uppföra på denna plats.

”Sankta Ragnhild av Tälje ingick i härligheten Kristi år 1120”. Hennes reliker förvarades också efter reformationen i Södertälje kyrka. Ännu 1830 års inventarium omtalar Ragnhildsrelikerna. Troligen har de förintats vid kyrkobranden år 1870. I stadens vapen finns hennes bild kvar  med krona, kors och pilgrimsstav.

Pater Richard Wehner SJ (en av S:ta Eugenia församlings tidigare kyrkoherdar)  har forskat i runstenar och svenska helgon. Han var mån om att Mariasystrarnas sjukhem i Södra Ängby fick namnet S:ta Ragnhilds­hemmet och när hemmet och kapellet lades ner och Josephinahemmet flyttades till Blackeberg, fick dess kapell just namnet Ragnhilds kapell.

Den heliga Ragnhilds minnesdag är den 15 juli.