alternativ_ragnhilds

S:ta Ragnhilds kapellförsamling omfattar stadsdelarna Hässelby, Vällingby, Bromma, Spånga och Mälaröarna. Det är en annexförsamling till S:ta Eugenia församling , som är Sveriges äldsta katolska församling (grundad år 1837) med idag ca 10 100 medlemmar.  S:ta Eugenia kyrka är belägen vid Kungsträdgården i centrala Stockholm och prästerna tillhör Jesu Sällskap (Jesuitorden).

S:ta Ragnhilds kapellförsamling har ett eget kapellråd som tillsammans med pater Rainer Carls utformar och genomför den verksamhet som kapellförsamlingen har fått i uppdrag.

rainer_ragnhilds

Mässfirande, eukaristisk tillbedjan, Bikt 

 

Kommande söndagar firas en enkel mässa kl 11 för Josephinahemmets boende. Det är tillåtet att komma till denna mässa (antalet personer som samtidigt vistas i kapellet får inte överstiga 50 personer). Sätt er i så fall på platserna längst bak i kapellet och håll avstånd till varandra och till de boende. Inget kyrkkaffe efter mässan. Denna ordning kommer at gälla fram till början av september. Om det sker en förändring tidigare, kommer via att meddela det.

 

MÄSSA – VARDAGAR

Måndag, onsdag, fredag kl 11.00

Tisdag, torsdag kl 18.00

MÄSSA – LÖRDAGAR

11.00 Mässa

9-11 Eukaristisk tillbedjan

MÄSSA – SÖNDAGAR

09.30 Mässa OBS! från 6 september.

11.00 Högmässa

 

(Eftersom bara 50 personer får vistas i kapellet samtidigt måste vi inskränka antalet besökare utifrån. Hittills har omkring 35 personer varit närvarande, så det finns plats för några till.)

Våra kaldéer, som under 12 år firat sina gudstjänster i S:ta Ragnhild, lämnar oss, eftersom de fått rymligare lokaler i Tensta.

Tyvärr blir det inte heller något kyrkkaffe efter mässan.

KONTAKT

Pater Rainer Carls S.J., 08-37 21 66,
pater.carls@gmail.com

Sakristian:

Sr. Veronica Osuji DMBM, telefonnummer: 076-564 84 34, mejladress: sr.veronica@sanktaeugenia.se

Adress:
Drachmannsgatan 2,
168 49  Bromma

T-bana: Islandstorget

Stiftelsen Josephinahemmet – ett katolskt äldreboende: www.josephinahemmet.se

BIKT
Efter överenskommelse med präst.

INGEN TROSUNDERVISNING ÄNNU
Så snart detta är möjligt kommer vi att meddela er. Föräldrar till barn som ska gå till sin första kommunion får särskild information.

Teologisk cirkelGud och det onda kl 18.30, följande måndagar: 24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 och 14/12.´Pris: 200.- kr. Kursansvarig är pater Rainer Carls S.J.

DEN HELIGA RAGNHILD

Ragnhild levde från år 1075 till år 1120 och var gemål till kung Inge den yngre, som regerade i början av 1100-talet. Deras dotter Kristina var gift med Erik den helige.

Namnet Ragnhild är nordiskt och består av två delar: beslut och strid. Detta kan tolkas som stark i strid och kan tillämpas på Ragnhild som övertygad och energisk kristen kvinna. Ett yttre tecken på det är hennes pilgrimsresa till Rom och Jerusalem.

Enligt de få uppgifter vi har om hennes liv var hon en kristen personlighet med följande karaktärsdrag: En bönens och botens människa, änglalik i sin livsföring, med ett generöst hjärta för alla behövande och ett stort ansvar att utbreda tro och fromhet i sitt herradömesbyar och städer så långt som möjligt åt alla håll. Med uppriktig glädje prydde hon kyrkor och kapell. Därför bär hon också som staty (se bild) i Södertäljes Ragnhildskyrka en modell på sin hand av den första kyrkan, som hon lät uppföra på denna plats.

”Sankta Ragnhild av Tälje ingick i härligheten Kristi år 1120”. Hennes reliker förvarades också efter reformationen i Södertälje kyrka. Ännu 1830 års inventarium omtalar Ragnhildsrelikerna. Troligen har de förintats vid kyrkobranden år 1870. I stadens vapen finns hennes bild kvar  med krona, kors och pilgrimsstav.

Pater Richard Wehner SJ (en av S:ta Eugenia församlings tidigare kyrkoherdar)  har forskat i runstenar och svenska helgon. Han var mån om att Mariasystrarnas sjukhem i Södra Ängby fick namnet S:ta Ragnhilds­hemmet och när hemmet och kapellet lades ner och Josephinahemmet flyttades till Blackeberg, fick dess kapell just namnet Ragnhilds kapell.

Den heliga Ragnhilds minnesdag är den 15 juli.