alternativ_ragnhilds

S:ta Ragnhilds kapellförsamling omfattar stadsdelarna Hässelby, Vällingby, Bromma, Spånga och Mälaröarna. Det är en annexförsamling till S:ta Eugenia församling , som är Sveriges äldsta katolska församling (grundad år 1837) med idag ca 10 100 medlemmar.  S:ta Eugenia kyrka är belägen vid Kungsträdgården i centrala Stockholm och prästerna tillhör Jesu Sällskap (Jesuitorden).

S:ta Ragnhilds kapellförsamling har ett eget kapellråd som tillsammans med pater Rainer Carls utformar och genomför den verksamhet som kapellförsamlingen har fått i uppdrag.

rainer_ragnhilds

Mässfirande, eukaristisk tillbedjan, Bikt 

MÄSSA – VARDAGAR

Måndag, onsdag, fredag kl 18.00

Tisdag, torsdag kl 11.00

Lördagar kl 11.00

Eukaristisk tillbedjan lördagar kl 9.00-10.45.

MÄSSA – SÖNDAGAR

9.30 familje/undervisningmässa.

11.00 Högmässa

Efter mässan kl 9.30 finns tillfälle till kyrkkaffe i Allmänningen. Kaffebehållningen går till Kunkujang-projektet skolor och barn i Gambia. Frivilliga behövs till kyrkkaffet.

Söndagar kl 13 Kaldeiska mässa

OBS! Söndagar 2/6 – 25/8 firas endast högmässan kl 11.

Särskilda gudstjänster under sommaren:

7/6 kl 18.30 Mässa i Riddarholmskyrkan med anledning av drottning Josephinas dödsdag.

15/6 kl 14 barnens Första Heliga Kommunion.

23/6 kl 11 Kristi Kropps och Blods högtid med procession.

KONTAKT

Pater Rainer Carls S.J., 08-37 21 66,
pater.carls@gmail.com

Rektor för kaldeiska missionen:Fr Mahir Malko, 070-415 89 06

Systrarna:

Sr. Fabiola, 073-763 25 23, e-mejladress: smfabiola@hotmail.com

Sr. Ludwika, 072-877 93 70 (helst efter 21.00)

Systrarna bostad : 08-87 74 89

Adress:
Drachmannsgatan 2,
168 49  Bromma

T-bana: Islandstorget

Stiftelsen Josephinahemmet – ett katolskt äldreboende: www.josephinahemmet.se

Övrig verksamhet i S:ta Ragnhild

Handarbetsgrupp, ny för terminen! Tisdagar kl 10 i Allmänningen

ROSENKRANS

Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 16.05

Onsdag efter kvällsmässan.

Söndag kl 16.30

EUKARISTISK TILLBEDJAN

Lördag kl 9 – 10.45

BIKT

I samband med gudstjänst eller efter överenskommelse med präst; dessutom på Jesu Hjärta-fredagen mellan rosenkrans och kvällsmässa kl 16.30 – 18.00.

TROSUNDERVISNING

För låg- och mellanstadiebarn äger rum följande söndagar efter 9.30-mässan och kyrkkaffet. Vårtermin (fortsättning) 12/5 samt avslutning 26/5. Barnen första heliga kommunion blir 15/6. Höstens undervisningstillfällen: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 10/11, 24/11, 8/12 och 22/12.
Ansvarig för undervisningen är Elisabet Degen, elisabet.degen@telia.comNya barn kan anmäla sig till henne.

KURSER 

Teologisk cirkelGud och det onda fortsätter under hösten varannan måndag kl 18.45-20.15 i Allmänningen. Valfritt att komma alla eller enstaka gånger.

Kursansvarig är pater Rainer Carls S.J.

SEA – S:ta Elisabeths Apostolatsgemenskap

En gemenskap av troende som regelbundet träffas och har som målsättning att djupare förverkliga sin kristna kallelse och i handling vittna om verksam kärlek till medmänniskan.

Närmare information genom sr Ludwika tel 073-740 59 94 eller: ludwika.sz@gmail.com

SEA systrar

 

KUNKUJANG-PROJEKTET  Skolprojekt i Gambia

S:ta Ragnhilds kapell är huvudsponsor för en byskola som heter Kunkujang i Gambia i Västafrika. Hela projektet omfattar idag för- och småskolor på den gambiska landsbygden. I centralorten Kunkujang har vi en förskola med fyra klasser. Alla pengar från kyrkkaffet och några av kapellförsamlingens kollekter varje år går till detta projekt.

Mer information projektet och även dess historia finns att läsa på www.kunkujang.se

DEN HELIGA RAGNHILD

Ragnhild levde från år 1075 till år 1120 och var gemål till kung Inge den yngre, som regerade i början av 1100-talet. Deras dotter Kristina var gift med Erik den helige.

Namnet Ragnhild är nordiskt och består av två delar: beslut och strid. Detta kan tolkas som stark i strid och kan tillämpas på Ragnhild som övertygad och energisk kristen kvinna. Ett yttre tecken på det är hennes pilgrimsresa till Rom och Jerusalem.

Enligt de få uppgifter vi har om hennes liv var hon en kristen personlighet med följande karaktärsdrag: En bönens och botens människa, änglalik i sin livsföring, med ett generöst hjärta för alla behövande och ett stort ansvar att utbreda tro och fromhet i sitt herradömesbyar och städer så långt som möjligt åt alla håll. Med uppriktig glädje prydde hon kyrkor och kapell. Därför bär hon också som staty (se bild) i Södertäljes Ragnhildskyrka en modell på sin hand av den första kyrkan, som hon lät uppföra på denna plats.

”Sankta Ragnhild av Tälje ingick i härligheten Kristi år 1120”. Hennes reliker förvarades också efter reformationen i Södertälje kyrka. Ännu 1830 års inventarium omtalar Ragnhildsrelikerna. Troligen har de förintats vid kyrkobranden år 1870. I stadens vapen finns hennes bild kvar  med krona, kors och pilgrimsstav.

Pater Richard Wehner SJ (en av S:ta Eugenia församlings tidigare kyrkoherdar)  har forskat i runstenar och svenska helgon. Han var mån om att Mariasystrarnas sjukhem i Södra Ängby fick namnet S:ta Ragnhilds­hemmet och när hemmet och kapellet lades ner och Josephinahemmet flyttades till Blackeberg, fick dess kapell just namnet Ragnhilds kapell.

Den heliga Ragnhilds minnesdag är den 15 juli.