alternativ_ragnhilds

S:ta Ragnhilds kapellförsamling omfattar stadsdelarna Hässelby, Vällingby, Bromma, Spånga och Mälaröarna. Det är en annexförsamling till S:ta Eugenia församling , som är Sveriges äldsta katolska församling (grundad år 1837) med idag ca 10 100 medlemmar.  S:ta Eugenia kyrka är belägen vid Kungsträdgården i centrala Stockholm och prästerna tillhör Jesu Sällskap (Jesuitorden).

S:ta Ragnhilds kapellförsamling har ett eget kapellråd som tillsammans med pater Rainer Carls utformar och genomför den verksamhet som kapellförsamlingen har fått i uppdrag.

rainer_ragnhilds

Mässfirande, eukaristisk tillbedjan, Bikt 

Vardagsmässorna i S:ta Ragnhilds kapell är tills vidare inställda.

Söndag: Mässan kl 9.30 inställd. Mässan kl 11  firas som icke-offentlig. Antalet personer som samtidigt vistas i kyrkan får inte överstiga 50 personer.

MÄSSA – VARDAGAR

Måndag, onsdag, fredag och lördag kl 11.00

Tisdag, torsdag kl 18.00

Eukaristisk tillbedjan lördagar kl 9.00-10.45.

MÄSSA – SÖNDAGAR

9.30 familjemässa

11.00 Högmässa

Efter mässorna kl 9.30 och 11.00 finns tillfälle till kyrkkaffe i Allmänningen (ingen kyrkkaffe)

Ingen kaldeiska mässa i Bromma på söndagarna och under påsk. Mässor kommer att sändas online från Södertälje.

KONTAKT

Pater Rainer Carls S.J., 08-37 21 66,
pater.carls@gmail.com

Rektor för kaldeiska missionen: f. Antonius Almaleh, 073- 639 36 14
antonius.almaleh@gmail.com

Sakristian:

Sr. Veronica Osuji DMBM, telefonnummer: 076-564 84 34, mejladress: sr.veronica@sanktaeugenia.se

Adress:
Drachmannsgatan 2,
168 49  Bromma

T-bana: Islandstorget

Stiftelsen Josephinahemmet – ett katolskt äldreboende: www.josephinahemmet.se

Övrig verksamhet i S:ta Ragnhild

Handarbetsgruppen för daglediga, tisdagar kl 10.00 i allmänningen. Garnrester emottages tacksamt. Inställd!

EUKARISTISK TILLBEDJAN
Lördag kl 9 – 11.00

BIKT

I samband med gudstjänst eller efter överenskommelse med präst. (ingen kvällsmässa på fredagar)

TROSUNDERVISNING

Vårens undervisningstillfällen: För låg- och mellanstadiebarn äger rum följande söndagar efter 9.30-mässan och kyrkkaffet: 2020: 12/1, 26/1, 9/2, 8/3, 22/3, 19/4, 3/5, 17/5 och 31/5. Samtalsgrupp i allmänningen för föräldrar medan barnen har undervisning. Frågor som kommer upp i barngruppen tas då upp. Undervisning är inställda för hela terminen. Mer information kommer senare.
Första Heliga Kommunion: lördag 23/5 kl 14.

Ansvarig för undervisningen är Elisabet Degen, elisabet.degen@telia.comNya barn kan anmäla sig till henne.

KURSER, INSTÄLLDA!

Teologisk cirkelGud och det onda fortsätter varannan måndag kl 18.30 i Allmänningen följande måndagar: 2020: 13/1, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4 och 20/4. Valfritt att komma alla eller enstaka gånger.
Kursansvarig är pater Rainer Carls S.J.

Maria-andakt i skogskatedralen, fredag 1/5 kl 13.

DEN HELIGA RAGNHILD

Ragnhild levde från år 1075 till år 1120 och var gemål till kung Inge den yngre, som regerade i början av 1100-talet. Deras dotter Kristina var gift med Erik den helige.

Namnet Ragnhild är nordiskt och består av två delar: beslut och strid. Detta kan tolkas som stark i strid och kan tillämpas på Ragnhild som övertygad och energisk kristen kvinna. Ett yttre tecken på det är hennes pilgrimsresa till Rom och Jerusalem.

Enligt de få uppgifter vi har om hennes liv var hon en kristen personlighet med följande karaktärsdrag: En bönens och botens människa, änglalik i sin livsföring, med ett generöst hjärta för alla behövande och ett stort ansvar att utbreda tro och fromhet i sitt herradömesbyar och städer så långt som möjligt åt alla håll. Med uppriktig glädje prydde hon kyrkor och kapell. Därför bär hon också som staty (se bild) i Södertäljes Ragnhildskyrka en modell på sin hand av den första kyrkan, som hon lät uppföra på denna plats.

”Sankta Ragnhild av Tälje ingick i härligheten Kristi år 1120”. Hennes reliker förvarades också efter reformationen i Södertälje kyrka. Ännu 1830 års inventarium omtalar Ragnhildsrelikerna. Troligen har de förintats vid kyrkobranden år 1870. I stadens vapen finns hennes bild kvar  med krona, kors och pilgrimsstav.

Pater Richard Wehner SJ (en av S:ta Eugenia församlings tidigare kyrkoherdar)  har forskat i runstenar och svenska helgon. Han var mån om att Mariasystrarnas sjukhem i Södra Ängby fick namnet S:ta Ragnhilds­hemmet och när hemmet och kapellet lades ner och Josephinahemmet flyttades till Blackeberg, fick dess kapell just namnet Ragnhilds kapell.

Den heliga Ragnhilds minnesdag är den 15 juli.