”Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden”
(Psalt. 42)

”Enskilda böner är som grässtrån spridda lite överallt. Om du tänder eld på dem blir det små flammor här och där.
Om du däremot samlar ihop alla strån till en stor bunt och tänder eld på den så får du en mäktig eld som reser sig mot himmelen likt en pelare;
sådan är gemensam bön”

– S:t John Vianney –

Att be innebär att ha kontakt med alltings ursprung och mål – att samtala med Gud.
Eukaristin, den heliga mässan, är församlingens centrala kontakt med Gud.
Det är fascinerande att upptäcka hur många former av gemensam bön utöver den heliga mässan det finns i vår församling:

 


STÄNDIG BÖN FÖR ÄKTENSKAP OCH FAMILJ
Är en privat bön som flera församlings-medlemmar förrättar den första dagen i månaden, med några undantag, under en timmes tid.


SAKRAMENTAL TILLBEDJAN
Första fredagen i varje månad mellan 8:00-21:00 (med uppehåll under mässorna)
Övriga fredagar 17:00-18:00


MÖDRARS BÖN
Samlar mödrar som önskar be tillsammans för sina barn och barnbarn.
Vecka efter vecka växer man i överlåtelsens glädje i Herren.


KARMELITERNAS SEKULARORDEN
Varje månad träffas Karmelitanska sekularorden och den Franciskanska sekularorden OFS – i Bromma – S:ta Elisabeths apostolatgemenskap till bön och samtal i vår församling.


CHARISMATIC PRAYERGROUP

Do you need prayer? Do you need to pray along with others? Do you need to fill inspired and encouraged? Join us at St. Eugenia Catholic Church at 6.45 p.m. until 8.15 p.m.
We worship, have bible sharing, and we pray for our church and also for our sisters and brothers all over the world.

Whatever you are going through, God has an answer for you. Join the charismatic prayer group for prayer and see how God will transform your life. Anyone who wants to join is welcome to, no matter what age you are or what language you speak.

Kontaktperson: Judas Tadeus, judastcardoso@hotmail.com


Vissa grupper samlas i stort sett varje vecka för bön (med eventuellt sommaruppehåll):

Måndag

11.00 Mödrars bön, Bromma (på franska)
17.00-18.00 Rosenkransgruppen

Onsdag
09.15 Mödrars bön, Bromma-Äppelviken 
18:45  Rosenkrans på latin (efter kvällsmässan)

Torsdag

17.00 Mödrars bön, Örby-Enskede-Skarpnäck
18.45 Rosenkrans
19.00 Charismatic Prayer Group med Judas Tadeu Cardoso (1:a och 3:e torsdag)
19.00 Mödrars bön, Bromma-Vällingby

Fredag
17.00 Sakramental tillbedjan

Söndag
17.15 Rosary


Förmodligen är dessa grupper inte de enda. Vi kan bara tänka på fastetidens välbesökta Korsvägsandakter. De flesta av kateketerna ber också tillsammans med sina barn och tonåringar. Och framför allt ber familjerna i sina hem; att fostra till bön är en central uppgift för både föräldrar och oss andra kristna.