BÖNEGRUPPERNA ÄR INSTÄLLDA TILLS VIDARE PGA COVID-19

”Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden” (Psalt. 42)

Att be innebär att ha kontakt med alltings ursprung och mål – att samtala med Gud.
Eukaristin, den heliga mässan, är församlingens centrala kontakt med Gud.
Det är fascinerande att upptäcka hur många former av gemensam bön det finns i vår församling:

STÄNDIG BÖN FÖR ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Är en privat bön som flera församlings-medlemmar förrättar den första dagen i månaden, med några undantag, under en timmes tid.

Första fredagen i varje månad pågår SAKRAMENTAL TILLBEDJAN nästan hela dagen.

Varje månad träffas KARMELITERNAS SEKULARORDEN, den Franciskanska sekularorden OFS och – i Bromma – S:ta Elisabeths apostolatsgemenskap till bön och samtal i vår församling.

Vissa grupper samlas i stort sett varje vecka för bön (kanske inte under sommaren):

Måndag

11.00 Mödrars bön, Drottningholm-Ekerö
17.30-18.00 Rosenkransgruppen

Tisdag
09.30 Mödrars bön, Bromma-Blackeberg

Onsdag
09.15 Mödrars bön, Bromma-Äppelviken (på franska)
18.45 Bibelsamtal med Talat Strokirk

Torsdag

17.00 Mödrars bön, Örby-Enskede-Skarpnäck
18.45 Rosenkrans
19.00 Charismatic Prayer Group med Judas Tadeu Cardoso (1:a och 3:e torsdag)
19.00 Mödrars bön, Bromma-Vällingby

Fredag
16.30 Jesu hjärta andakt (ej 1:a fredagen pga tillbedjan)
17.00 Sakramental tillbedjan

Söndag
17.15 Rosary

Förmodligen är dessa grupper inte de enda. Vi kan bara tänka på fastetidens välbesökta Korsvägsandakter. De flesta av kateketerna ber också tillsammans med sina barn och tonåringar. Och framför allt ber familjerna i sina hem; att fostra till bön är en central uppgift för både föräldrar och oss andra kristna.

 

CHARISMATIC PRAYERGROUP

Do you need prayer? Do you need to pray along with others? Do you need to fill inspired and encouraged? Join us at St. Eugenia Catholic Church at 6.45 p.m. until 8.15 p.m.

We worship, have bible sharing, and we pray for our church and also for our sisters and brothers all over the world.

Whatever you are going through, God has an answer for you. Join the charismatic prayer group for prayer and see how God will transform your life. Anyone who wants to join is welcome to, no matter what age you are or what language you speak.

Kontaktperson: Judas Tadeus, judastcardoso@hotmail.com