DOP

– Du kan ringa eller mejla och beställa dopbevis via expeditionen – tel: 08-50578000, mejl: exp@sanktaeugenia.se

– Du som tänker döpa ditt barn, anmäl dig till dopkurs genom att kontakta expeditionen – tel: 08-50578000, mejl: exp@sanktaeugenia.se, sedan kontaktar du en präst eller en diakon.

– Du skall vara registrerad i den församling du tillhör geografiskt i Stockholm.

– Barnet ska ha minst en fadder som också är katolik.

VUXEN DOP

– Ta kontakt med en präst eller diakon genom expeditionen – tel. 08-50578000, mejl: exp@sanktaeugenia.se.

VIGSEL

– Paren som tänker gifta sig måste först gå en äktenskapskurs. Du kan få information om kurserna från expeditionen – tel: 08-50578000, mejl: exp@sanktaeugenia.se.

– Du ska självklart också kontakta en präst eller en diakon.

– För att gifta dig behöver du/ni följande dokument (se till att skaffa alla dokument i god tid):

– Dopintyg från dopförsamlingen.

– Hindersprövning – från Skatteverket

– Bevis på att ni inte varit gifta tidigare

– Personbevis för den som är katolik och personbild för den som inte är katolik.

– Dispens för den som inte är döpt eller för den som varit gift tidigare eller om någon tillhör ett annat trossamfund. Prästen/diakonen som viger er kan ge mer information.

KONFIRMATION

– Barnet som konfirmeras  ska vara minst 14 år.

– I S:ta Eugenia går konfirmanderna först en förberedelsekurs på två år

– Kontakta expeditionen – tel: 08-50578000, mejl: exp@sanktaeugenia.se

BEGRAVNING

– Kontakta en begravningsbyrå så snart som möjligt och meddela dödsfallet till expeditionen – tel. 08-50578000, mejl: exp@sanktaeugenia.se