Gemenskap i Kristet Liv (GKL) är en världsvid andlig gemenskap för lekfolk i den katolska kyrkan. Gemenskapens källa är Ignatius av Loyolas andliga övningar. Medlemmarna är män och kvinnor i alla åldrar och med olika utbildnings- och yrkesbakgrund.

Medlemmarna i GKL vill ta sin tro på allvar och försöker förverkliga den i vardagen som enskilda eller i sina familjer. Man träffas regelbundet i smågrupper för att utbyta erfarenheter och stödja varandra på var och ens personliga vandring. Medlemmarna försöker tillsammans upptäcka Guds agerande i var och ens vardagsliv och eftersträvar att fatta beslut och handla med den helige Andes hjälp.

GKLs rötter ligger 400 år tillbaka i tiden då jesuiter började grunda lekmannagrupper, vars medlemmar ville leva med utgångspunkt i Ignatius av Loyolas spiritualitet. Ännu idag stöttar jesuitorden GKL.

I Sverige startades GKL år 2013. Det finns f.n. nio grupper i Stockholm med S:ta Eugenia som bas.

 

Är du intresserad av att veta mer om GKL kan du läsa mera på deras hemsida www.gemenskap.se

Om du vill kontakta oss gkl@gemenskap.se