– Behöver du själavård ta kontakt med en präst eller diakon genom expeditionen, Tel. 08-50578000. Mejl: exp@sanktaeugenia.se

– I S:ta Eugenia har vi förberedelsekurser med en särskild ordning för de som önskar bli katoliker.

– Ta kontakt med en präst eller diakon genom expeditionen, Tel. 08-50578000. Mejl: exp@sanktaeugenia.se.

– Barnet som konfirmeras bör vara minst 14 år.

– I S:ta Eugenia går konfirmanderna först en förberedelsekurs på två år

– Kontakta expeditionen, Tel. 08-50578000. Mejl: exp@sanktaeugenia.se

Jag vill registrera mig som katolik

– Kontakta expeditionen eller via webbförmuläret. Obs! bifoga personbevis. Tel. 08-50578000. Mejl: exp@sanktaeugenia.se

– Blankett för registrering kan laddas hem Blankett till medlemsregistret

Jag vill utträda ur katolska kyrkan

– Kontakta expeditionen, Tel. 08-50578000. Mejl: exp@sanktaeugenia.se.

– Om du själv inte har något emot det skulle vi gärna också önska en personlig kontakt.

– Blankett för utträde kan laddas hem 04 – DH513 Ansökan om utträde

Måste jag betala kyrkoavgiften?

– Möjlighet till dispens finns. Kontakta expeditionen, Tel. 08-50578000. Mejl: exp@sanktaeugenia.se