Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för Jungfru Marie upptagning i himlen 2021-09-15, S:ta Eugenia katolska församling 1 Kor. 15:20–26; Ps. 44(45):10–12,16 + Kära bröder och systrar i Kristus, vi firar idag jungfru Marie upptagning, som är katolska kyrkans senaste dogm och definierades ofelbart år 1950 av påven Pius XII, det vill säga för ungefär 70 […]

Läs mer

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för den 17:e söndagen under året (B) 2021-07-25, S:ta Eugenia katolska församling Joh 6:1–15; 2 Kung 4:42–44.   + Kära bröder och systrar i Kristus, vi hör i dagens evangelium om ett av Jesu stora mirakel – brödundret. Det har alltid funnits skeptiker till att detta verkligen ägde rum, men […]

Läs mer

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för Heliga Trefaldighets dag (B), 2021-05-30 S:ta Eugenia katolska församling Rom 8:14–17, Matt 28:16–20   + Kära bröder och systrar i Kristus, den heliga Treenigheten har det varit stridigheter om ända sedan kristendomens början. Det var ju just för att Jesus kallade sig för ”Guds son” som han blev korsfäst. […]

Läs mer

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för påskdagen (B), 2021-04-04 S:ta Eugenia katolska församling   + Kära bröder och systrar i Kristus, På ett ställe i sitt första brev till korintierna skriver aposteln Paulus om uppståndelsen. Han säger: Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. […]

Läs mer

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Palmsöndagen (B) 2021-03-28, S:ta Eugenia katolska församling   + Kära bröder och systrar i Kristus Det gamla förbundets profeter hade förutsagt att ”Davids son” skulle komma som en rättfärdig konung över sitt folk. ”Ditt hus och ditt konungadöme skall bestå inför dig till evig tid; ja, din tron skall vara befäst […]

Läs mer

Father MIKAEL SCHINK S.J. Sermon for the 4th Sunday of Lent (B) 2021-03-14, St. Eugenia Catholic Church John 3:14–21 (Num. 21:4–9)   + Dear brothers and sisters in Christ, In today’s Gospel reading we are thrown into the middle of a theological discussion. In fact, the selection of the Gospel text is somewhat curious, since […]

Läs mer

MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för den 3:e söndagen i fastan (B) 2021-03-07, S:ta Eugenia katolska församling Joh 2:13–25, 2 Mos 20:1–17   + Kära bröder och systrar i Kristus, Vi hör idag evangeliet om hur templet rensas. Jesus driver ut försäljarna och penningväxlarna ur templet genom att slå ut deras pengar och välta omkull deras […]

Läs mer

P. MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för den 2:a söndagen i fastan (B) 2021-02-28, S:ta Eugenia katolska församling 1 Mos 22:1–18, Mark 9:2–10   + Kära bröder och systrar i Kristus, Det kan tyckas märkligt att berättelsen om Jesu förklaring, som har en egen festdag under kyrkoåret, den sjätte augusti, förekommer som evangelium i början av […]

Läs mer

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för Herrens dop 2021-01-10, S:ta Eugenia katolska församling   + Kära bröder och systrar i Kristus Den katolska dopceremonin börjar ofta utanför kyrkporten för att betona att det är genom dopet som det kristna livet börjar. På ett liknande sätt som vi går in i Kyrkan genom dess dörr blir […]

Läs mer

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för Epifania 2021-01-06, S:ta Eugenia katolska församling   + Kära bröder och systrar i Kristus, Vi hör idag om de tre vise männen som kommer österifrån för att hylla den nyfödde frälsaren, Jesus Kristus. Hur visste de att världens frälsare hade fötts? När de kom fram till Jerusalem sade de: […]

Läs mer

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för den Heliga familjens dag 2020-12-27, S:ta Eugenia katolska församling   + Kära bröder och systrar i Kristus, Ibland kan man höra att kyrkan måste bli mer ”modern”, framför allt när det gäller synen på familj och äktenskap. För familjen är ju en patriarkal inrättning som befäster traditionella könsroller. Familjen […]

Läs mer

Translate »