Ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten i S:ta Eugenia vill att ungdomar ska kunna fördjupa sin tro, hitta gemenskap med andra katolska ungdomar och växa som människor. Ungdomsverksamheten ska hjälpa ungdomar att genom bön och handling skapa ordning och livsglädje i sin tillvaro. Ungdomskonsulentens ansvar är att erbjuda olika aktiviteter och en plattform där ungdomarna kan få ställa frågor, lära känna andra och känna en kyrklig gemenskap med Gud i centrum.

Fredagsträffarna

Välkommen till grymma diskussioner om olika ämnen som svider, chockerar och som även kan starta krig och konflikt i världen. Kvällarna startar kl 19 med en kort bön, sedan fortsätter vi med det speciella programmet för kvällen. Efter att programmet är slut finns det möjlighet att stanna kvar för att umgås, titta på film eller diskutera något man funderar över.

Dessa träffar riktar sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Det kostar ingenting.

Man kan nå oss på Facebooksidan SEKU. Ta kontakt med ungdomskonsulenten direkt genom att söka på ”Sankta Eugenia”, Instagram ”sanktaeugeniaungdom” eller per mail: ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se. Information om träffarna finns också i Eugeniabladet och på anslasgtavlan på kyrktorget.

Trosundervisning för barn och ungdomar

Församlingen erbjuder trosundervisning för barn och ungdomar fr.o.m. årskurs 2. De första två åren förbereds barnen inför sin Första heliga kommunion som sker i slutet av klass 3. Även under år 4 till 9 är det trosundervisning.

Lördagar kl 10-13 träffas grupperna. Gemensam mässa firas 12.15 för alla barn och föräldrar. Det finns också en samtalsgrupp för föräldrar till barn i klass 2-6.

Konfirmationsundervisningen börjar i årskurs 8 och sträcker sig över två år. Konfirmationen sker i slutet av årskurs 9. Konfirmanderna träffas under höstterminen samma tider som klass 7.

Forts. hösttermin 2019 och vårtermin 2020
Klass 2 – 6, hösttermin har slutat. 2020: 18/1, 1/2, 15/2,14/3, 28/3, 25/4, 9/5, 16/5 kl  14 Första Heliga Kommunion grupp A, förberedelsedag: 15/5 kl 9.30-15.30, 21/5 Kristi Himmelsfärd kl 11, Första Heliga Kommunion grupp B, förberedelsedag: 20/5 kl 9.30-15.30.

Klass 7 och konfirmander 8 och 9: 14/12, 2020: 11/1, 25/1, 8/2, 22/2 (klass 7 och 8), 22-26/2 läger för konfirmander klass 9, 7/3, 21/3, 4/4, 2/5, 16/5, 30/5 övning i kyrkan inför konfirmation 6/6 kl 11 (samling kl 10)

Trosundervisning på Engelska/The English Catechism

The classes start every Sunday at 4 pm and finish with a joint English Mass for all classes at 6 pm. All are welcome to share with both old and new families and friends!

The new Catechetical year (2019-2020) resumes on 1st September 2019, while the parents who want to register their child can still come to do so.

The teaching cost for the whole year is 200 SEK, it includes all the necessary course materials and refreshments. Please pay the money (with your name and EC2019 as a keyword) to the parish swish number (1231051507) or pay cash during registration.

Available classes: Pre-communion, First Holy Communion (1st and 2nd year), Post-Communion, and Confirmation.

For more information contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se

Catholic University Chaplaincy

University students meet every Sunday at 7pm after the English mass in the Café Eugenia. You will have an opportunity to discuss important topics dealing with faith and reason, meet new people from over the world, make friends or simply relax. More information at our Facebook-group Catholic Students in Stockholm.

CUC är inte bara för utländska studenterna utan också för svenska. Jag skulle vilja inbjuda även er, svenskar, som studerar på Stockholms universitet och högskolor till våra möten.

Studentpräst pater Thomas Idergard, S.J.:

Tel: 08-505 780 17,  e-post: thomas.idergard@sanktaeugenia.se