For information about the English catechism please scroll down 

Ungdomsverksamheten – SEKU

SEKU – S:ta Eugenia Katolska Ungdomsförening vill att ungdomar ska kunna fördjupa sin tro, hitta gemenskap med andra katolska ungdomar och växa som människor. Ungdomsverksamheten ska hjälpa ungdomar att genom bön och handling skapa ordning och livsglädje i sin tillvaro. Ungdomskonsulentens ansvar är att erbjuda olika aktiviteter och en plattform där ungdomarna kan få ställa frågor, lära känna andra och känna en kyrklig gemenskap med Gud i centrum.

Man når oss främst via Instagram där vi heter ”Eugeniaungdom” där alla träffar, aktiviteter och läger marknadsförs. Ungdomskonsulenten nås per mail på ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se. Information om träffar och läger finns också i Eugeniabladet och på anslagstavlan på kyrktorget.

Fredagsträffarna

På fredagskvällarna träffas ungdomar för att debattera, diskutera, leka lekar, baka och massa annat skoj. Kvällarna startar med middag direkt efter 18:00 mässan, sedan fortsätter vi med det planerade programmet. Efter att programmet för kvällen tagit slut ber vi en kvällsbön tillsammans, och därefter finns det möjlighet att stanna kvar för att umgås i ungdomsrummet.

Dessa träffar riktar sig till ungdomar från årskurs 9 och uppåt. Dessutom har vi även 18+ fredagsträffar ca 1 gång i månaden där de äldre ungdomarna får chansen att umgås ensamma. Träffarna är gratis, så det är bara att dyka upp!

Tjejgrupp

SEKU har en tjejgrupp som heter “Eugenias systrar”. Målet med träffarna är att vi tillsammans ska komma närmare vår tro och varandra. Vid varje träff diskuteras olika teman, t.ex självförtroende, förväntningar, relationer och därefter tar vi upp egna tankar, funderingar och upplevelser kring ämnet.

Eugenias systrar vänder sig till tjejer i åldrarna 15-25 och delas upp beroende på ålder samt om man deltar fysiskt eller digitalt. Tjejgruppen träffas fysiskt på varannan tisdagskväll och digitala gruppen träffas på måndagskvällarna samma vecka.

Vid frågor och intresseanmälan kontakta ungdomskonsulent barnungdom@sanktaeugenia.se

Killgrupp

Ungdomsverksamheten har även en killgrupp som heter “SeKungs Bröder” som hålls i samarbete med Domkyrkans ungdomsförening “SöderKUng”. Killgruppens främsta mål med våra träffar är att tillsammans komma närmare vår tro och varandra . Vid varje tillfälle har vi allt från roliga fysiska aktiviteter till träffar där vi sitter och diskuterar olika teman.

SeKungs Bröder vänder sig också till killar i åldrarna 15-25, och träffas på söndagarna efter mässan.

Vid frågor och intresseanmälan kontakta huvudledare Alexander Jokhaji på 070-051 94 20


Trosundervisning för barn och ungdomar 

Trosundervisning för låg- och mellanstadiet läsåret 2023/24

Trosundervisningen har kommit igång och anmälan för det innevarande läsåret är nu stängd. De föräldrar som är intresserade att skicka sina barn till trosundervisning är välkomna att höra av sig till diakon Ronny i augusti för att kunna börja delta nästa läsår.

Trosundervisningen för låg- och mellanstadiet riktar sig till barn och ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar eller knutna till S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015. I Stockholms katolska stift är första kommunionsundervisningen två år och omfattar klasserna 2 och 3 (båda åren obligatoriska).

Om du undrar hur man registrerar sig som knuten till församlingen, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller knutna.

Att notera 

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2023/24 är varannan lördag (ojämna veckonummer)

Åk2-3: kl 10:00-12:00 följt av undervisningsmässa 12:15-13ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka kl 11:00-11:20.

Åk4-6: startar med undervisningsmässa kl 12 följt av undervisning med korvpaus och dricka kl 13:45.

Undervisningstillfällena under VT 2024

 • 202420/1
 • 3/2
 • 17/2
 • 16/3
 • 13/4
 • 27/4
 • 9/5 (OBS! Torsdag, Kristi Himmelfärdsdag) – Första Heliga kommunion grupp 1
 • 11/5Första Heliga kommunion grupp 2
 • 25/5 Avslutning

Trosundervisning för högstadiet och konfirmationen läsåret 2023/24

Trosundervisningen har kommit igång och anmälan för det innevarande läsåret är nu stängd. De som av särskilda skäl inte kunnat registrera sig i tid ombeds att kontakta p. Jörg Nies omgående.  

Undervisningen för läsåret 2023/24 riktar sig till ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar knutna till S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2008, 2009 och 2010. I Stockholms katolska stift är konfirmationsundervisningen två år och omfattar klasserna 8 och 9 (båda åren obligatoriska). Klass 7 är ett förberedande år (frivilligt).

Om du undrar hur man registrerar sig som knuten, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller registrerade knutna.

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2023/24 är varannan lördag (jämna veckonummer) kl 10:00-12:00 följt av undervisningsmässa 12:15-13ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka kl 11:00-11:20.

För frågor och kontakt gällande högstadiets undervisning: barnungdom@sankaeugenia.se

Undervisningstillfällena under VT 2024

 • 13/1 och niornas vinterläger, som är obligatoriskt, äger rum på Marielund, Ekerö 24-28 februari 2024)
 • 27/1
 • 10/2
 • 9/3
 • 23/3
 • 20/4
 • 4/5
 • 18/5
 • 1/6
 • 15/6 – Konfirmation för klass 9 kl. 11:00

English Catechism

For more information please contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se 

INCULTURATION OF FAITH FORMATION IN A MULTICULTURAL CATHOLIC PARISH

 The Catholic parish (St. Eugenia) are glad to work with you in helping your child/ren to a deeper Catholic faith in Jesus Christ. We help the children/ youths and adults mature in their faith, to be committed Christians, understand Church common prayers, Sacraments, and traditions so that they can know, love and live Jesus Christ in their daily lives.

PROGRAMME STRUCTURE 2022/2023

Course Streaming

Course 1   Pre-Communion
Course 2   First Holy Communion, year 1
Course 3   First Holy Communion, year 2
Course 4   Post-Communion
Course 5   Confirmation
Course 6 Adult catechesis (conversion/baptism/communion/confirmation & marriage)

Schedule of Courses

Bi-Annual Terms

#1 from September 2023 to December 2024
#2 from January 2024 to June 2024

Weekly Sessions:

Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church, Kungsträdgårdsgatan 12

16:00             Tutorials
17.15              Break with refreshments
17:30             Preparation for Mass (Readings & Gospel)
18:00            Sunday Mass in English (students with catechist/s)
19:00            Dismissal                                                                     


Catholic University Chaplaincy

University students meet every Sunday at 7 pm after the English mass in the Parish hall. You will have an opportunity to discuss important topics dealing with faith and reason, meet new people from over the world, make friends or simply relax. More information at our Facebook-group Catholic Students in Stockholm.

CUC är inte bara för utländska studenterna utan också för svenska. Jag skulle vilja inbjuda även er, svenskar, som studerar på Stockholms universitet och högskolor till våra möten.

pater Mikael Schink S.J.  mikael.schink@gmal.com