Ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten i S:ta Eugenia vill att ungdomar ska kunna fördjupa sin tro, hitta gemenskap med andra katolska ungdomar och växa som människor. Ungdomsverksamheten ska hjälpa ungdomar att genom bön och handling skapa ordning och livsglädje i sin tillvaro. Ungdomskonsulentens ansvar är att erbjuda olika aktiviteter och en plattform där ungdomarna kan få ställa frågor, lära känna andra och känna en kyrklig gemenskap med Gud i centrum.

Fredagsträffarna

Välkommen till grymma diskussioner om olika ämnen som svider, chockerar och som även kan starta krig och konflikt i världen. Kvällarna startar kl 19 med en kort bön, sedan fortsätter vi med det speciella programmet för kvällen. Efter att programmet är slut finns det möjlighet att stanna kvar för att umgås, titta på film eller diskutera något man funderar över.

Dessa träffar riktar sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Det kostar ingenting.

Man kan nå oss på Facebooksidan SEKU. Ta kontakt med ungdomskonsulenten direkt genom att söka på ”Sankta Eugenia”, Instagram ”sanktaeugeniaungdom” eller per mail: ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se. Information om träffarna finns också i Eugeniabladet och på anslagstavlan på kyrktorget.

Trosundervisning för barn och ungdomar

Församlingen erbjuder trosundervisning för barn och ungdomar fr.o.m. årskurs 2. De första två åren förbereds barnen inför sin Första heliga kommunion som sker i slutet av klass 3. Även under år 4 till 9 är det trosundervisning.

Under höstterminen behöver vi dela upp grupperna under lördagarna. Grupp 2, 3 och 6 har undervisning kl 10.00 – 13.00. Grupp 4 och 5 har undervisning kl 12.00 – 15.00.

Konfirmationsundervisningen börjar i årskurs 8 och sträcker sig över två år. Konfirmationen sker i slutet av årskurs 9.
Konfirmanderna träffas under höstterminen samma tider som klass 7.

Undervisningen för låg- och mellanstadiet läsåret 2021/22 inleds 4/9-2021

Klicka HÄR för att registrera ditt barn (åk 2-6) digitalt till trosundervisningen.

Åk2-3 går kl 10-13

Åk 4-6 går kl 13-15

Undervisningstillfällena under HT 2021:

 • 4:e september: registrering
 • 18:e september
 • 2:a oktober
 • 16:e oktober
 • 13:e november
 • 27:e november
 • 11:e december

Undervisningen för högstadiet och konfirmander läsåret 2021/22 inleds 11/9-2021

Här följer all info om den dagen och datumen för höstterminen m m

Årets undervisning för ungdomar som fr o m denna hösttermin går i högstadiet (dvs är födda åren 2006, 2007 och 2008) startar med registrering och föräldramöten lördagen den 11 september 2021 i S:ta Eugenia kyrka.

P g a att vi lever i en viss osäkerhet kring pandemin och regleringar som följer av den på medellång och lång sikt, uppmanas alla föräldrar att senast fredagen den 10 september kl 12:00 kolla här på församlingens webbplats (där denna info nu ligger) ifall det blivit några ändringar vad gäller registreringsdagen den 11 september. Likaså kommer vi, utöver direkt info via ungdomarna i undervisningsgrupperna, också under året att löpande lägga ut info här på webbplatsen, liksom skriva om dem i Eugeniabladet, ifall något måste ändras.

Tider för olika årskurser på registreringsdagen 11/9

Såvida inget annat har meddelats här senast den 10 september kl 12:00 gäller för termins- och läsårsstarten följande:

På registreringsdagen 11/9 är varje ungdom och EN förälder välkomna till S:ta Eugenia kyrka på Kungsträdgårdsgatan 12 enligt följande schema:

Kl 10:00-10:30                            Registrering för årskurs 7 (elever födda 2008), Stora salen, entréplanet
Kl 10:45-11:15                              Föräldramöte för årskurs 7, Övre salen, 1 tr

Kl 10:45-11:15                              Registrering för årskurs 8 (elever födda 2007), Stora salen, entréplanet
Kl 11:30-12:15                              Föräldramöte för årskurs 8, Övre salen, 1 tr

Kl 11:30-12:00                             Registrering för årskurs 9 (elever födda 2006), Stora salen, entréplanet
Kl 12:15-13:00                             Föräldramöte för årskurs 9, Stora salen, entréplanet

 

Vid symptom på förkylning hos elev, förälder eller något hemmavarande syskon måste allihopa stanna hemma. Skicka då istället mail till undertecknad och/eller den årskursansvarige (se nedan) om all information den vägen istället. Vid ev köbildningar på registreringsdagen (in- och utpassager t ex), håll rekommenderat avstånd.

 

Men ungdomar som är för-registrerade sedan i våras då..?

Ni som i sjuans undervisning i våras (maj/juni 2021) gjorde en för-registrering av ungdomarna till åttans kurs detta läsår, behöver inte komma till åttans registrering, utan bara direkt till åttans föräldramöte (kl 11:30).

Ni som i åttans undervisning i våras (maj/juni 2021) gjorde en för-registrering av ungdomarna till nians kurs detta läsår måste däremot komma också till registreringen för nian kl 11:30 för att lämna in ett personbevis (se vidare nedan).

Ni som inte har för-registrerat era ungdomar till årskurs 8 eller 9 detta läsår måste däremot komma och registrera er på utsatt tid. Det gäller också ungdomar som ska börja årskurs 7, där alla förstås måste komma till registrering.

 

Vad måste vi ta med till registreringsdagen?

Var vänlig att till registreringen ta med följande:

 

 • Klass 7: En kopia på dopbeviset, eller om eleven är döpt i S:ta Eugenia, info om exakt dopdatum och datum för mottagandet av Första heliga kommunionen.
 • Klass 8: Elever som inte deltog i undervisningen här i S:ta Eugenia i klass 7 tar med en kopia på dopbeviset, eller om eleven är döpt i S:ta Eugenia info om exakt dopdatum och datum för mottagandet av Första heliga kommunionen.
 • Klass 9: Elever som inte deltog i undervisningen här i S:ta Eugenia i klass 8 tar med en kopia på dopbeviset, eller om eleven är döpt i S:ta Eugenia info om exakt dopdatum och datum för mottagandet av Första heliga kommunionen, samt tar också med ett intyg om att eleven har gått klass 8 i en annan församling. Man måste enligt biskopens direktiv här i stiftet gå trosundervisning i både klass 8 och 9 för att kunna ta emot konfirmationens sakrament i slutet av klass 9.
 • Alla elever i klass 9, både de som gick klass 8 i S:ta Eugenia och i andra församlingar, måste ha med ett personbevis från Skatteverket som beställs via skatteverket.se. Välj varianten ”personbevis för familj”. Detta ska alltså medtas i pappersform till registreringsdagen!

 

Vad händer vid registreringen och på föräldramötet?

Vi kommer vid registreringen att ta emot/bekräfta ifyllda handlingar (se vidare nedan) och lämna lite info om betalning m m. Vid föräldramötena direkt i anslutning till årskursens registrering kommer årskursens ansvariga att lämna mer detaljerad information om vad som kommer att gälla under året för sådant som ordning, frånvaro osv. Föräldramötet för klass 8 kommer att innehålla information om höstlägret som äger rum redan 24-26 september och alltså blir det första årets åttor gör som grupp (obligatoriskt för att kunna gå klass 8).

Vilka lördagar är det undervisning under höstterminen 2021?

Höstterminens undervisningstillfällen är sedan: lördag 25 september (för klass 8 höstläger på Ekerö fre 24-sö 26/9), lördag 9 oktober, lördag 23 oktober, lördag 20 november och lördag 4 december. Vårterminen startar 15 januari. Undervisningstiden kommer för alla årskurserna att vara kl 10:00-12:00 och avslutas med mässa (den innevarande lördagens mässa, så ingen söndagsmässa en dag i förväg) kl 12:15-13ca. Mässorna är en del av undervisningen i alla stadier och obligatoriska. Vi bjuder på fika/mellanmål kl 11:00 varje lördag.

Vilket material ska användas i undervisningen?

Eleverna som ska gå klass 9 (förra årets klass 8) kommer också det här läsåret att arbeta med boken ”Twittra med Gud” som man fick i klass 8. Eleverna i klass 7 och klass 8 kommer få sitt respektive kursmaterial vid registreringen. Alla tar med sina böcker vid första ordinarie undervisningstillfället 25/9!

 

Vem kontaktar jag och hur för frågor?

För eventuella frågor eller kommentarer går det att kontakta p. Thomas, som ansvarar för klass 9 och är övergripande ansvarig för hela högstadiet, på thomas.idergard@sanktaeugenia.se;
Louise Tullberg, ansvarig för klass 8, på louise.tullberg@gmail.com; och Agnes Rysinska, ansvarig för klass 7, på agnes_rysinska@hotmail.com.

 

Kan vi registrera och få info online efter den 11/9 ifall vi inte kan komma?

Om man inte kan vara med på registreringen 11/9 av något skäl (bortrest/sjukdom) men ändå vill delta i trosundervisningen fr o m den 25/9 – kontakta då p. Thomas eller respektive ansvarig så snart det är möjligt. Det kommer inte vara möjligt att registrera sig som deltagare efter den 20/9 eftersom vi vill ha kontinuitet i de relativt stora grupperna.

Välkomna den 11 september och ett nytt läsår!

S:ta Eugenia katolska församling genom
p. Thomas Idergard S.J.
Kaplan och konfirmationspräst

 

English Catechism


Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church, Kungsträdgårdsgatan 12

The Catechetical new year registration (2021/2022 will take place on 29th August 2021 after 6 pm Mass at the parish hall.
The classes commence on the 5th of September at 4pm. Please endeavour to register your child in good time.

The Catholic parish (St. Eugenia) is glad to work with you in helping your child/ren to a deeper Catholic faith in Jesus Christ. We help the children and youths mature in their faith, to be committed Christians, understand Church common prayers, Sacraments, and traditions so that they can know, love and live Jesus Christ in their daily lives.

Schedule:
16:00 –
Tutorials
17:15 Break with refreshments
17:30 – Prepatation for Mass (Readings & Gospel)
18:00 – Sunday Mass in english (class with Catechist/s)
19:00 – Dismissal

(Conversion/Baptism/Communion/Confirmation & Marriage)
For more information, kindly contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se

Available classes: Pre-communion, First Holy Communion (1st and 2nd year), Post-Communion, and Confirmation.
For more information contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se

Catholic University Chaplaincy


We hope to be able to resume our Sunday meetings as usual in the beginning of September, despite the pandemic.

University students meet every Sunday at 7pm after the English mass in the Café Eugenia. You will have an opportunity to discuss important topics dealing with faith and reason, meet new people from over the world, make friends or simply relax. More information at our Facebook-group Catholic Students in Stockholm.

CUC är inte bara för utländska studenterna utan också för svenska. Jag skulle vilja inbjuda även er, svenskar, som studerar på Stockholms universitet och högskolor till våra möten.

pater Thomas Idergard, S.J. Tel: 08-505 780 17,  e-post: thomas.idergard@sanktaeugenia.se