For information about the English catechism please scroll down 

Ungdomsverksamheten – SEKU

SEKU – S:ta Eugenia Katolska Ungdomsförening vill att ungdomar ska kunna fördjupa sin tro, hitta gemenskap med andra katolska ungdomar och växa som människor. Ungdomsverksamheten ska hjälpa ungdomar att genom bön och handling skapa ordning och livsglädje i sin tillvaro. Ungdomskonsulentens ansvar är att erbjuda olika aktiviteter och en plattform där ungdomarna kan få ställa frågor, lära känna andra och känna en kyrklig gemenskap med Gud i centrum.

Man når oss främst via Instagram där vi heter ”Eugeniaungdom” där alla träffar, aktiviteter och läger marknadsförs. Ungdomskonsulenten nås per mail på ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se. Information om träffar och läger finns också i Eugeniabladet och på anslagstavlan på kyrktorget.

Fredagsträffarna

På fredagskvällarna träffas ungdomar för att debattera, diskutera, leka lekar, baka och massa annat skoj. Kvällarna startar med middag direkt efter 18:00 mässan, sedan fortsätter vi med det planerade programmet. Efter att programmet för kvällen tagit slut ber vi en kvällsbön tillsammans, och därefter finns det möjlighet att stanna kvar för att umgås i ungdomsrummet.

Dessa träffar riktar sig till ungdomar från årskurs 9 och uppåt. Dessutom har vi även 18+ fredagsträffar ca 1 gång i månaden där de äldre ungdomarna får chansen att umgås ensamma. Träffarna är gratis, så det är bara att dyka upp!

Tjejgrupp

SEKU har en tjejgrupp som heter “Eugenias systrar”. Målet med träffarna är att vi tillsammans ska komma närmare vår tro och varandra. Vid varje träff diskuteras olika teman, t.ex självförtroende, förväntningar, relationer och därefter tar vi upp egna tankar, funderingar och upplevelser kring ämnet.

Eugenias systrar vänder sig till tjejer i åldrarna 15-25 och delas upp beroende på ålder samt om man deltar fysiskt eller digitalt. Tjejgruppen träffas fysiskt på varannan tisdagskväll och digitala gruppen träffas på måndagskvällarna samma vecka.

OBS! Anmälan är stängd för höstterminen, men kontakta ungdomskonsulent för anmälning nästa termin.

Killgrupp

Ungdomsverksamheten har även en killgrupp som heter “SeKungs Bröder” som hålls i samarbete med Domkyrkans ungdomsförening “SöderKUng”. Killgruppens främsta mål med våra träffar är att tillsammans komma närmare vår tro och varandra . Vid varje tillfälle har vi allt från roliga fysiska aktiviteter till träffar där vi sitter och diskuterar olika teman.

SeKungs Bröder vänder sig också till killar i åldrarna 15-25, och träffas på söndagarna efter mässan.

OBS! Anmälan är stängd för höstterminen, men kontakta huvudledare Alexander Jokhaji på 070-051 94 20 för anmälning.


Trosundervisning för barn och ungdomar 

Trosundervisning för låg- och mellanstadiet läsåret 2023/24

Trosundervisningen för låg- och mellanstadiet riktar sig till barn och ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar eller registrerade vänner, i S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015. I Stockholms katolska stift är första kommunionsundervisningen två år och omfattar klasserna 2 och 3 (båda åren obligatoriska).

Om du undrar hur man registrerar sig som vän i församlingen, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller registrerade vänner.

Att notera 

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2023/24 är varannan lördag (ojämna veckonummer)

Åk2-3: kl 10:00-12:00 följt av undervisningsmässa 12:15-13ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka kl 11:00-11:20.

Åk4-6: startar med undervisningsmässa kl 12 följt av undervisning med korvpaus och dricka kl 13:45.

For information about the English catechism please scroll down

Ungdomsverksamheten – SEKU

SEKU – S:ta Eugenia Katolska Ungdomsförening vill att ungdomar ska kunna fördjupa sin tro, hitta gemenskap med andra katolska ungdomar och växa som människor. Ungdomsverksamheten ska hjälpa ungdomar att genom bön och handling skapa ordning och livsglädje i sin tillvaro. Ungdomskonsulentens ansvar är att erbjuda olika aktiviteter och en plattform där ungdomarna kan få ställa frågor, lära känna andra och känna en kyrklig gemenskap med Gud i centrum.

Man når oss främst via Instagram där vi heter ”Eugeniaungdom” där alla träffar, aktiviteter och läger marknadsförs. Ungdomskonsulenten nås per mail på ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se. Information om träffar och läger finns också i Eugeniabladet och på anslagstavlan på kyrktorget.

Fredagsträffarna

På fredagskvällarna träffas ungdomar för att debattera, diskutera, leka lekar, baka och massa annat skoj. Kvällarna startar med middag direkt efter 18:00 mässan, sedan fortsätter vi med det planerade programmet. Efter att programmet för kvällen tagit slut ber vi en kvällsbön tillsammans, och därefter finns det möjlighet att stanna kvar för att umgås i ungdomsrummet.

Dessa träffar riktar sig till ungdomar från årskurs 9 och uppåt. Dessutom har vi även 18+ fredagsträffar ca 1 gång i månaden där de äldre ungdomarna får chansen att umgås ensamma. Träffarna är gratis, så det är bara att dyka upp!

Tjejgrupp

SEKU har en tjejgrupp som heter “Eugenias systrar”. Målet med träffarna är att vi tillsammans ska komma närmare vår tro och varandra. Vid varje träff diskuteras olika teman, t.ex självförtroende, förväntningar, relationer och därefter tar vi upp egna tankar, funderingar och upplevelser kring ämnet.

Eugenias systrar vänder sig till tjejer i åldrarna 15-25 och delas upp beroende på ålder samt om man deltar fysiskt eller digitalt. Tjejgruppen träffas fysiskt på varannan tisdagskväll och digitala gruppen träffas på måndagskvällarna samma vecka.

Vid frågor och intresseanmälan kontakta ungdomskonsulent barnungdom@sanktaeugenia.se

Killgrupp

Ungdomsverksamheten har även en killgrupp som heter “SeKungs Bröder” som hålls i samarbete med Domkyrkans ungdomsförening “SöderKUng”. Killgruppens främsta mål med våra träffar är att tillsammans komma närmare vår tro och varandra . Vid varje tillfälle har vi allt från roliga fysiska aktiviteter till träffar där vi sitter och diskuterar olika teman.

SeKungs Bröder vänder sig också till killar i åldrarna 15-25, och träffas på söndagarna efter mässan.

Vid frågor och intresseanmälan kontakta huvudledare Alexander Jokhaji på 070-051 94 20


Trosundervisning för barn och ungdomar 

Trosundervisning för låg- och mellanstadiet läsåret 2023/24

Trosundervisningen för låg- och mellanstadiet riktar sig till barn och ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar eller registrerade vänner, i S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015. I Stockholms katolska stift är första kommunionsundervisningen två år och omfattar klasserna 2 och 3 (båda åren obligatoriska).

Om du undrar hur man registrerar sig som vän i församlingen, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller registrerade vänner.

Att notera 

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2023/24 är varannan lördag (ojämna veckonummer)

Åk2-3: kl 10:00-12:00 följt av undervisningsmässa 12:15-13ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka kl 11:00-11:20.

Åk4-6: startar med undervisningsmässa kl 12 följt av undervisning med korvpaus och dricka kl 13:45.

Registreringsdag för klass 2-6 HT 2023/ VT 2024 Lördag 2/9

Klass 2-3: kl 10 i Stora salen. Obligatoriskt föräldramöte kl 11 för klass 2 i Övre salen
och klass 3 i Stora salen. Mässa kl 12.
Digital registrering för samtliga genom länk på församlingens webbplats.

Klass 4-6: Digital registrering genom länk på församlingens webbplats.
• Oanmäld frånvaro: Barn/ungdomar som är borta de två första gångerna, utan att
frånvaron har anmälts innan, förlorar per automatik sin plats i gruppen.

Barn som ska börja i klass 3 (födda 2014)
Ska ta med kopia av dopintyg (erhålles enkelt via dopförsamlingen). Om de är döpta i S:ta Eugenia
räcker det med exakt datum. De som inte deltog i församlingens undervisning i klass 2 (2022/23) måste
ta med intyg på att de har deltagit i undervisning för klass 2 i annan församling.

Undervisningstillfällena under HT 2023/VT 2024

 • 2/9 Registreringsdag med start 10:00
 • 16/9
 • 30/9
 • 14/10
 • 11/11
 • 25/11
 • 9/12
 • 202420/1

Undervisningen för högstadiet och konfirmationen läsåret 2023/24
Start med registreringsdag 9 september

Undervisningen för läsåret 2023/24 riktar sig till ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar eller registrerade vänner, i S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2008, 2009 och 2010. I Stockholms katolska stift är konfirmationsundervisningen två år och omfattar klasserna 8 och 9 (båda åren obligatoriska). Klass 7 är ett förberedande år (frivilligt).

Om du undrar hur man registrerar sig som vän i församlingen, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller registrerade vänner.

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2023/24 är varannan lördag (jämna veckonummer) kl 10:00-12:00 följt av undervisningsmässa 12:15-13ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka kl 11:00-11:20.

Registreringsdag för klass 7-9 HT 2023/VT 2024 – 9 september 2023

Anmälan till högstadiets undervisning är öppen bara en vecka efter registreringsdagen för er som av någon anledning inte kan komma den 9/9-2023.

Varje elev är välkommen tillsammans med en förälder enligt följande:

Klass 7 (födda 2010): kl 10-10.30 i Stora salen. Ta med kopia av dopintyg
(erhålles enkelt via dopförsamlingen). Om döpt i S:ta Eugenia räcker det med exakt dopdatum.
Föräldramöte kl 10.45-11.15 i Övre salen.

Klass 8 (födda 2009): kl 10.45-11.15 i Stora
salen. Ta med kopia av dopintyg (erhålles enkelt via dopförsamlingen), såvida det inte
lämnades in förra året för klass 7. Om döpt i S:ta Eugenia räcker det med exakt dopdatum.
Föräldramöte kl 11.30-12.15 i Övre salen.

Klass 9 (födda 2008): kl 11.30-12 i Stora salen.
De som inte deltog i församlingens undervisning i klass 8 (2022-23) måste ta med intyg
på att de deltagit i undervisning för klass 8 i annan församling. Då behövs också kopia av dopintyg
eller, om döpt i S:ta Eugenia, exakt dopdatum. Om de deltog i församlingens undervisning i
klass 8 föregående läsår, behövs inga intyg eller info om dop. Alla som ska börja klass 9 måste
ha med personbevis (beställs via Skatteverket, välj variant ”för familj”) som lämnas på registreringsdagen.
Föräldramöte kl 12.15-13 i Stora salen.

För frågor och kontakt gällande högstadiets undervisning: barnungdom@sankaeugenia.se

Undervisningstillfällena under HT 2023/VT 2024

 • 9/9 Registreringsdag och föräldramöte
 • 22-24/9 –  För klass 8: höstläger på Marielund, Ekerö, enligt information som ges på registreringsdagen.
 • 23/9 – För klass 7 som vanlig lördag.
 • 23/9 – För klass 9 startdag: heldag kl 10-17ca, vi bjuder på lunch efter mässan
 • 7/10
 • 21/10
 • 18/11
 • 2/12
 • 16/12
 • Första tillfället 2024 är 13 januari 2024 och niornas vinterläger, som är obligatoriskt, äger rum på Marielund, Ekerö 24-28 februari 2024)

English Catechism

For more information please contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se 

 

INCULTURATION OF FAITH FORMATION IN A MULTICULTURAL CATHOLIC PARISH

 The Catholic parish (St. Eugenia) are glad to work with you in helping your child/ren to a deeper Catholic faith in Jesus Christ. We help the children/ youths and adults mature in their faith, to be committed Christians, understand Church common prayers, Sacraments, and traditions so that they can know, love and live Jesus Christ in their daily lives.

PROGRAMME STRUCTURE 2022/2023

Course Streaming

Course 1   Pre-Communion
Course 2   First Holy Communion, year 1
Course 3   First Holy Communion, year 2
Course 4   Post-Communion
Course 5   Confirmation
Course 6 Adult catechesis (conversion/baptism/communion/confirmation & marriage)

Schedule of Courses

Bi-Annual Terms

#1 from September 2022 to December 2023
#2 from January 2023 to June 2023

Weekly Sessions:

Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church, Kungsträdgårdsgatan 12

16:00             Tutorials
17.15              Break with refreshments
17:30             Preparation for Mass (Readings & Gospel)
18:00            Sunday Mass in English (students with catechist/s)
19:00            Dismissal                                                                     

Special days

6/11  2022       Fall break – No classes
18/12 2022      Last class for the year
25/12 2022      Christmas Day – No classes
1/1  2023         New Year – No classes
8/1  2023         Childrens’ feast (Epiphany) 16:00
5/3 2023          Sportlov – No classes
9/4 2023          Easter Sunday – No classes
16/4 2023        Påsklov – No classes


Catholic University Chaplaincy

University students meet every Sunday at 7 pm after the English mass in the Parish hall. You will have an opportunity to discuss important topics dealing with faith and reason, meet new people from over the world, make friends or simply relax. More information at our Facebook-group Catholic Students in Stockholm.

CUC är inte bara för utländska studenterna utan också för svenska. Jag skulle vilja inbjuda även er, svenskar, som studerar på Stockholms universitet och högskolor till våra möten.

pater Mikael Schink S.J.  mikael.schink@gmail.com

Registreringsdag för klass 2-6
Lördag 2/9
• Klass 2-3: kl 10 i Stora salen. Obligatoriskt
föräldramöte kl 11 för klass 2 i Övre
salen och klass 3 i Stora salen. Mässa kl 12.
Digital registrering för samtliga genom länk
på församlingens webbplats.
• Klass 4-6: Digital registrering genom
länk på församlingens webbplats.
• Oanmäld frånvaro: Barn/ungdomar som
är borta de två första gångerna, utan att
frånvaron har anmälts innan, förlorar per
automatik sin plats i gruppen.
• Barn som ska börja i klass 3 (födda 2014)
ska ta med kopia av dopintyg (erhålles enkelt
via dopförsamlingen). Om de är döpta
i S:ta Eugenia räcker det med exakt datum.
De som inte deltog i församlingens undervisning
i klass 2 (2022/23) måste ta med
intyg
på att de har deltagit i undervisning för
klass 2 i annan församling.

Undervisningstillfällena under HT 2023/VT 2024

Undervisningen för högstadiet och konfirmationen läsåret 2022/23

Undervisningen för läsåret 2023/24 riktar sig till ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar eller registrerade vänner, i S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2008, 2009 och 2010. I Stockholms katolska stift är konfirmationsundervisningen två år och omfattar klasserna 8 och 9 (båda åren obligatoriska). Klass 7 är ett förberedande år (frivilligt).

Om du undrar hur man registrerar sig som vän i församlingen, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller registrerade vänner.

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2023/24 är varannan lördag (jämna veckonummer) kl 10:00-12:00 följt av undervisningsmässa 12:15-13ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka kl 11:00-11:20.

Registreringsdag HT 2023/VT 2024
Anmälan till högstadiets undervisning är öppen bara en vecka efter registreringsdagen för dem som av någon anledning inte kan komma den 9/9-2023.

Varje elev är välkommen tillsammans med en förälder enligt följande:

Klass 7 (födda 2010): kl 10-10.30 i Stora salen. Ta med kopia av dopintyg
(erhålles enkelt via dopförsamlingen). Om döpt i S:ta Eugenia räcker det med exakt dopdatum.
Föräldramöte kl 10.45-11.15 i Övre salen.

Klass 8 (födda 2009): kl 10.45-11.15 i Stora
salen. Ta med kopia av dopintyg (erhålles enkelt via dopförsamlingen), såvida det inte
lämnades in förra året för klass 7. Om döpt i S:ta Eugenia räcker det med exakt dopdatum.
Föräldramöte kl 11.30-12.15 i Övre salen.

Klass 9 (födda 2008): kl 11.30-12 i Stora salen.
De som inte deltog i församlingens undervisning i klass 8 (2022-23) måste ta med intyg
på att de deltagit i undervisning för klass 8 i annan församling. Då behövs också kopia av dopintyg
eller, om döpt i S:ta Eugenia, exakt dopdatum. Om de deltog i församlingens undervisning i
klass 8 föregående läsår, behövs inga intyg eller info om dop. Alla som ska börja klass 9 måste
ha med personbevis (beställs via Skatteverket, välj variant ”för familj”) som lämnas på registreringsdagen.
Föräldramöte kl 12.15-13 i Stora salen.

Årskursansvariga

Undervisningstillfällena under HT 2023/VT 2024

 • 9/9 Registreringsdag och föräldramöte
 • 22-24/9 –  För klass 8: höstläger på Marielund, Ekerö, enligt information som ges på registreringsdagen.
 • 23/9 – För klass 7 som vanlig lördag.
 • 23/9 – För klass 9 startdag: heldag kl 10-17ca, vi bjuder på lunch efter mässan
 • 7/10
 • 21/10
 • 18/11
 • 2/12
 • 16/12
 • Första tillfället 2024 är 13 januari 2024 och niornas vinterläger, som är obligatoriskt, äger rum på Marielund, Ekerö 24-28 februari 2024)

English Catechism

For more information please contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se 

 

INCULTURATION OF FAITH FORMATION IN A MULTICULTURAL CATHOLIC PARISH

 The Catholic parish (St. Eugenia) are glad to work with you in helping your child/ren to a deeper Catholic faith in Jesus Christ. We help the children/ youths and adults mature in their faith, to be committed Christians, understand Church common prayers, Sacraments, and traditions so that they can know, love and live Jesus Christ in their daily lives.

PROGRAMME STRUCTURE 2022/2023

Course Streaming

Course 1   Pre-Communion
Course 2   First Holy Communion, year 1
Course 3   First Holy Communion, year 2
Course 4   Post-Communion
Course 5   Confirmation
Course 6 Adult catechesis (conversion/baptism/communion/confirmation & marriage)

Schedule of Courses

Bi-Annual Terms

#1 from September 2022 to December 2023
#2 from January 2023 to June 2023

Weekly Sessions:

Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church, Kungsträdgårdsgatan 12

16:00             Tutorials
17.15              Break with refreshments
17:30             Preparation for Mass (Readings & Gospel)
18:00            Sunday Mass in English (students with catechist/s)
19:00            Dismissal                                                                     

Special days

6/11  2022       Fall break – No classes
18/12 2022      Last class for the year
25/12 2022      Christmas Day – No classes
1/1  2023         New Year – No classes
8/1  2023         Childrens’ feast (Epiphany) 16:00
5/3 2023          Sportlov – No classes
9/4 2023          Easter Sunday – No classes
16/4 2023        Påsklov – No classes


Catholic University Chaplaincy

University students meet every Sunday at 7 pm after the English mass in the Parish hall. You will have an opportunity to discuss important topics dealing with faith and reason, meet new people from over the world, make friends or simply relax. More information at our Facebook-group Catholic Students in Stockholm.

CUC är inte bara för utländska studenterna utan också för svenska. Jag skulle vilja inbjuda även er, svenskar, som studerar på Stockholms universitet och högskolor till våra möten.

pater Mikael Schink S.J.  mikael.schink@gmail.com