Ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten i S:ta Eugenia vill att ungdomar ska kunna fördjupa sin tro, hitta gemenskap med andra katolska ungdomar och växa som människor. Ungdomsverksamheten ska hjälpa ungdomar att genom bön och handling skapa ordning och livsglädje i sin tillvaro. Ungdomskonsulentens ansvar är att erbjuda olika aktiviteter och en plattform där ungdomarna kan få ställa frågor, lära känna andra och känna en kyrklig gemenskap med Gud i centrum.

Fredagsträffarna

Välkommen till grymma diskussioner om olika ämnen som svider, chockerar och som även kan starta krig och konflikt i världen. Kvällarna startar kl 19 med en kort bön, sedan fortsätter vi med det speciella programmet för kvällen. Efter att programmet är slut finns det möjlighet att stanna kvar för att umgås, titta på film eller diskutera något man funderar över.

Dessa träffar riktar sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Det kostar ingenting.

Man kan nå oss på Facebooksidan SEKU. Ta kontakt med ungdomskonsulenten direkt genom att söka på ”Sankta Eugenia”, Instagram ”sanktaeugeniaungdom” eller per mail: ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se. Information om träffarna finns också i Eugeniabladet och på anslasgtavlan på kyrktorget.

Trosundervisning

Församlingen erbjuder trosundervisning för barn och ungdomar fr.o.m. årskurs 2. De första två åren förbereds barnen inför sin Första heliga kommunion som sker i slutet av klass 3. Även under år 4, 5, 7, 8 och 9 är det trosundervisning.

Lördagar kl 10-13 träffas grupperna. Gemensam mässa firas 12.15 för alla barn och föräldrar. Det finns också en samtalsgrupp för föräldrar till barn i klass 2-5.

Konfirmationsundervisningen börjar i årskurs 8 och sträcker sig över två år. Konfirmationen sker i slutet av årskurs 9. Konfirmanderna träffas under höstterminen samma tider som klass 7.

Vårtermin

Klass 2 -6: 2019: 19/1, 2/2, 16/2, ingen trosundervisning pga sportlov 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5 lördag: Första Heliga  Kommunion, grupp A, förberedelse 24/5, 30/5 torsdag Kristi Himmelsfärd: Första Heliga Kommunion grupp B, förberedelsedag 29/5, 23/6 Kristi Kropps och Blods högtid, procession med kommunionbarnen.

OBS! ingen trosundervisning för klass 7 under vårterminen (inte heller 15/12), p.g.a. brist på kateketer. Ungdomar i klass 7 välkomnas till läger och andra aktiviteter.

Konfirmander 8 och 9: 2019: 12/1, 26/1, 9/2, ingen trosundervisning pga sportlov 23/2, (23-27/2 läger för konfirmander klass 9) 9/3, 23/3, 6/4, 4/5, 18/5, 1/6 övning i kyrkan inför konfirmationen och 8/6 kl 11: Konfirmation.

Trosundervisning på Engelska/The English Catechism

Registration: 19th and 26th August 2018 (after 6pm Mass; at Övre Salen). Please endeavor to register your child/ren on these dates above, so that they will start classes in good time with others. The new year classes will begin on 2nd September.

The classes start every Sunday at 4pm and finishes with a joint English Mass for all classes at 6pm. All are welcome to share with both old and new families and friends!

The teaching cost for the whole year is 200 SEK, it includes all the necessary course materials and refreshments. Please pay the money (with your name and EC2018 as a keyword) to the parish swish number (1231051507) or pay cash during registration.

Available classes: Pre-communion, Holy Communion (1st and 2nd year), Post-communion, and Confirmation.

For more information contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se

Catholic University Chaplaincy

University students meet every Sunday at 7pm after the English mass in the Café Eugenia. You will have an opportunity to discuss important topics dealing with faith and reason, meet new people from over the world, make friends or simply relax. More information at our Facebook-group Catholic Students in Stockholm.

CUC är inte bara för utländska studenterna utan också för svenska. Jag skulle vilja inbjuda även er, svenskar, som studerar på Stockholms universitet och högskolor till våra möten.

Studentpräst pater Thomas Idergard, S.J.:

Tel: 08-505 780 17,  e-post: thomas.idergard@sanktaeugenia.se