Programverksamheten i S:ta Eugenia – kurser och föredrag

Katolskt Forum finns i S:ta Eugenia katolska kyrkas lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både inåt kyrkan och utåt omvärlden. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. På programmet finns både gruppträffar och cirklar för meditation och bön samt utbildande kurser, föredrag, samtal och konstutställningar. Programverksamheten Katolskt Forum är ett samarbete mellan S:ta Eugenia församling och S:ta Birgittas katolska folkhögskola.

Aktuellt:

8/10 Profil: Henri Nouwen. Presentation av Nouwens tankar och livsgärning. Dominik Terstriep S.J. Helenè-Dominique Lindroth, Katolsk Bokhandel. Kl 19 i Katolsk Bokhandel.

14/10: Försoning i tider då varken gottgörelse eller förlåtelse är möjligtFöredrag och samtal med Ulrika Fritzon, församlingsherde i Lunds Allhelgonaförsamling Svenska Kyrkan, tidigare fängelsepräst. Kl 19, i Biblioteket.

15/10: Start: Post-bokcirkelsamtal Laudato Si’. Förra terminen, våren 2019, hölls en bokcirkel om påvens encyklika Laudato Si’. Nu vill vi fördjupa samtalen. Vi tar vid varje tillfälle upp en eller ett par frågor som väcktes av vårt läsande i våras, alltså frågor som rör påvens miljöencyklika Laudato Si’ och vårt ansvar för skapelsen. Vid ett tillfälle får vi besök av Carl Otto Werkelid, kulturskribent, som översatte encyklikan till svenska. Samtalen är öppna även för de som inte var med på bokcirkeln. Det går bra att delta vid enstaka tillfällen. Vi träffas varannan tisdag (jämna) från den 15 oktober, kl 16.45- 17.55, i Elisabethrummet. samtlasledare: Louise Agniani, Sofia Rosshagen.

Välkomna!

22/10 Bokpresentation: Dokumenterade mirakler Författare Mikael Grenholm, Ulf Jonsson S.J., Dominik Terstriep S.J. m fl. I Katolsk Bokhandel. Kl 19.00

24/10: Amazonas. Nya vägar för kyrkan och för en ”Integral Ecology. Den katolska biskopssynodens möte om utvecklingen i Amazonasregionen angår oss alla. Amazonas är inte bara en konflikthärd som rör ursprungsbefolkningens rätt att existera, utan även en förutsättning för hela skapelsens/planetens fortsatta existens. Medverkande: Kevin Noone: professor i kemisk meteorologi, ACES, Stockholms universitet, Patricia Lorenzoni: idéhistoriker och kulturskribent, Cemfor, Uppsala universitet, forskar om bl.a. ursprungsfolken i Amazonas. Carl Otto Werkelid: kulturskribent. Har översatt påven Franciskus miljöencyklika ’Laudato Si’ till svenska. Charles Camara: projektkoordinator för internationellt bistånd på Katolska biskopsämbetet, sakkunnig i Amazonassynoden och i Laudato Si’. Samtalsledare: Charles Camara och Sofia Rosshagen, Katolskt Forum. Stora salen kl 19. Pdf: Amazonassynoden i Eugenia

Hösten 2019:

Programfolder: (uppdaterad den 8/10):programfolder ht19 uppdaterad okt

Vidgade Vyer – kurser för seniorer och daglediga i S:ta Eugenia: Vidgade vyer ht 19

 

**********

https://www.facebook.com/katolsktforum

Kontakt: Adressen är
Katolskt Forum/S:ta Eugenia församling
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 Stockholm

Programansvarig:
Sofia Rosshagen

E-post: katolsktforum@sanktaeugenia.se
Tel:08-505 780 23