Programverksamheten i S:ta Eugenia – kurser och föredrag

Katolskt Forum finns i S:ta Eugenia katolska kyrkas lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både inåt kyrkan och utåt omvärlden. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. På programmet finns både gruppträffar och cirklar för meditation och bön samt utbildande kurser, föredrag, samtal och konstutställningar. Programverksamheten Katolskt Forum är ett samarbete mellan S:ta Eugenia församling och S:ta Birgittas katolska folkhögskola.

Hösten 2019:

Programfolder kommer snart! För kurser – se tillsvidare Eugeniabladet: http://www.sanktaeugenia.se/eugeniabladet/

Vidgade Vyer – kurser för seniorer och daglediga i S:ta Eugenia: Vidgade vyer ht 19

13/9: Hoppets kraft och steg till befrielse. Heldagseminarium i samarbete med Djupare Liv (Harry Månsus), Equmeniakyrkan, Celebrate Recovery. Kl 9-15.45. Anmäl dig här:  Hoppets kraft anmälan

**********

https://www.facebook.com/katolsktforum

Kontakt: Adressen är
Katolskt Forum/S:ta Eugenia församling
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 Stockholm

Programansvarig:
Sofia Rosshagen

E-post: katolsktforum@sanktaeugenia.se
Tel:08-505 780 23