Programverksamheten i S:ta Eugenia – föredrag och kurser

Katolskt Forum är S:ta Eugenias föredrags-och kursverksamhet som initierar och genomför program inom teologi, kyrka, samhälle, filosofi, litteratur och konst. Den äger rum i församlingens lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både utåt omvärlden och inåt kyrkan. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. Prästerna i Eugenia- församlingen tillhör jesuitorden. Detta ger församlingen och programverksamheten en ”jesuitisk anda” där kunskap och utbildning är centralt.

NU LIVESÄNDS MERPARTEN AV KATOLSKT FORUMS FÖREDRAG! Klicka här för livesändning! 

——————————————————

Kontakt: Adressen är
Katolskt Forum/S:ta Eugenia församling
Kungsträdgårdsgatan 12,
111 47 Stockholm

Kommunikations- och Programansvarig: Claudia Hammerich

Epost: claudia.hammerich@sanktaeugenia.se Tel: 08-505 780 23
Facebook: https://www.facebook.com/katolsktforum
Instagram: Katolskt_Forum

Föredrag, Samtal, Kulturarrangemang VÅREN 2023.

Programmet uppdateras kontinuerligt med nya programpunkter så håll utkik här för de senaste uppdateringarna.

2 februari    Katolsk Studiebibel lansering. Presentation av Katolsk studiebibel, som innehåller Bibel 2000 inklusive de deuterokanoniska böckerna till Gamla testamentet, med katolska inledningar till de 73 böckerna och 3 100 kommentarer. Aldrig tidigare har något sådant utgivits på svenska. Medverkande: kardinal Anders Arborelius, Tord Fornberg, docent och huvudredaktör, Emanuel Sennerstrand, bibellärare och författare till kommenterarna, Gösta Hallonsten, professor och granskare, samt Anna Minara Ciardi, teol. dr och förlagschef på Veritas. Stora Salen kl 19-20.

9 februari     Birgitta Trotzig och det katolska. Föredrag av Krzysztof Bak, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och i svensk litteratur vid Uniwersytet Jagielloński i Kraków. Birgitta Trotzig (1929–2013), en nydanare i modern svensk litteratur, kommenterade i olika sammanhang sin konvertering till katolicismen. Hon diskuterade också gärna både äldre och dagsaktuella strömningar i den katolska teologin. Hennes litterära verk öppnar med olika medel en intensiv dialog med den katolska traditionen. I vilken mån kan Trotzig uppfattas som en katolsk författare? Och vad innebär i hennes fall ”det katolska”? Trotzigforskaren Krzysztof Bak, litteraturprofessor vid Stockholms universitet och Uniwersytet Jagielloński i Kraków, försöker i sitt föredrag ge svar på dessa frågor. Stora Salen kl 19-20.

21 februari    Fettisdagsbio – Äppelkriget. Film kl. 18.45 i Biblioteket följt av Completorium kl. 20.40 i Mariakapellet.

23 februari   Den ortodoxa tron i krigets Ukraina. Det har det gått ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Under året har kriget hårt drabbat befolkningen. För de ortodoxa kyrkorna i landet har året betytt förstörelse av helgedomar, sorg och vrede över den ryska kyrkans agerande, omprövning av lojaliteter och tillhörigheter. De troende har hindrats från att delta i gudstjänsterna på grund av de ryska angreppen som tvingat fram utegångsförbud. Det har varit ett år som handlat om överlevande och tro. Per-Arne Bodin försöker reflektera och summera ortodox tro i Ukraina under ett år av krig. Per-Arne Bodin är professor emeritus i slaviska språk med litterär inriktning vid Stockholms universitet, han är ledamot av Kungliga Vitterhetsakademin och hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. Han har som få förmedlat sina djupa kunskaper på ett populärt sätt genom åtskilliga böcker och i ett stort antal artiklar i Svenska Dagbladet. Stora Salen kl 19-20. Programmet livesänds.

NYTT! 28 februari    Benedikt XVI – teologen på påvestolen. Som kardinal och chef för Troskongregationen i Rom fick Joseph Ratzinger rykte om sig att vara en hårdför försvarare av kyrkans tro och lära. ”Pansarkardinalen” och ”Guds Rottweiler” var öknamn som han fick bära. Hans framtoning som påven Benedikt XVI visade en lysande förkunnare och teolog som världen gärna lyssnade till. Han överraskade med att ge ut tre böcker om Jesus – inte med påvlig auktoritet, utan som akademisk teolog. Ännu mera häpnade man över hans abdikation 2013, något som ingen påve gjort sedan 1200-talet. I alla sina roller – präst, professor, biskop, kardinal, påve och emeritus, var Joseph Ratzinger främst teolog, en kyrkans lärare och ”Religionsintellektueller”, som en tysk teolog formulerat det. In i det sista följde han med utvecklingen i kyrkan och samhället. Han slutade aldrig att reflektera över trons centrala frågor och problem i dagens värld. Föredragshållare: Gösta Hallonsten, professor emeritus i systematisk teologi vid Lunds universitet och Newmaninstitutet var 1992-2002 medlem av Internationella Teologkommissionen i Rom, som leddes av kardinal Ratzinger. Han ger i sitt föredrag en bild av Joseph Ratzinger/Benedikt XVI:s teologi, och förmedlar några intryck från möten med kardinalen. Övre Salen kl 19-20.

9 mars     Livshistoria & Insikter: Arkemandrit Matthias Grahm OSB intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep om sin livshistoria och sina insikter. Som Arkimandrit har Matthias Grahm ett ansvar för de orientaliska kyrkorna i vårt land. Han är också medförfattare till boken ”Guld, rökelse, myrra” som presenterar de orientaliska grupperna i Sverige. Stora Salen kl 19-20.

30 mars   Den synodala processen i vårt stift – vad fick vi för svar? Hur går vi vidare? Vilka frågor har engagerat? I Sverige och globalt? Och vad händer framöver? Medverkande;Andrés Bernar, biskopsvikarie för evangelisation i Stockholms katolska stift samt Kristina Hellner, kommunikationsansvarig i Stockholms katolska stift. Båda ingår i arbetsgruppen som ansvarar för genomförandet av den synodala processen i stiftet. Stora Salen kl 19-20.

13 april    En kväll om Tolkien. I år är det femtio år sedan J.R.R. Tolkien gick bort. Tolkiens mytologiska bygge, i synnerhet trilogin om maktens ring, har blivit en självklar referenspunkt i populärkulturen. Med sina böcker har Tolkien skapat fängslande berättelser som fortsätter att fascinera, men som också försöker göra det som är mytens främsta uppgift: att säga oss något om hur verkligheten är funtad. I en tid som präglades av alltmer absurda, upplösta och fragmentariska konstnärliga uttryck försökte Tolkien återerövra verkligheten som en sammanhållen och meningsfull helhet. I hans berättelser träder en hel världsbild fram, starkt präglad av författarens kristna och katolska tro. Medverkande: John Sjögren, kulturskribent och författare och jesuitpater Dominik Terstriep. Samtalsledare: Eric Schüldt. Café Eugenia, samtalet pågår mellan 19:00-19:45. Därefter specialerbjudande på pizza och dryck hela kvällen. Caféet öppet till 21:00.

27 april   Jacques Maritain – liv och verk. Få katolska tänkare under 1900-talet hade så allomfattande ambitioner som Jacques Maritain. Efter en dramatisk konversion som ung tillsammans med sin fru Raïssa föresatte sig Maritain att tolka och förstå sin tids vetenskap och tänkande i ljuset av Thomas av Aquinos filosofi och teologi, förmedlad i den breda thomistiska tanketraditionen. Detta ledde till många böcker inom skilda ämnen, men också till många andra verksamheter, och åtföljdes av många omvärderingar genom åren. Jacques Maritains liv och verk fortsätter än idag att såväl fascinera som inspirera. Medverkande: Erik Åkerlund, studierektor och lektor i  filosofi vid Newmaninstitutet. Stora Salen kl 19-20.

11 maj     En kväll om Freud. Psykoanalysens fader Sigmund Freud (1856-1939) lanserade många av de teorier som idag tas för självklara inom psykologin, så som att drömmar går att tyda, att samtalsterapi kan hjälpa oss att förstå oss själva och att vi ibland har problematiska relationer till våra föräldrar. Freud beskrev också det mänskliga psyket som Detet (drifter) och Överjaget (samvetet och samhällets regler) som Jaget måst navigera mellan. Kan Detet och Jaget läsas ur ett kristet perspektiv som synder och dygder? Hur fungerar ett faderskomplex i ett överfört perspektiv på Kyrkan? Medverkande: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och p Jörg Nies, jesuitpräst. Samtalsledare: Eric Schüldt. Café Eugenia, samtalet pågår mellan 19:00-19:45. Därefter specialerbjudande på pizza och dryck hela kvällen. Caféet öppet till 21:00.

25 maj    Kyrkans sociallära i polariseringens tid – utmaningar och möjligheter. Dagens samhällsdebatt upptas till stor del av en sorts skyttegravskrig mellan stridbara grupperingar. Katolska kyrkans ståndpunkter i moralfrågor blir inte sällan föremål för svepande och hätsk kritik som knappt hinner bemötas innan debatten gått över till nya frågor. Hur kan man stå upp för sin övertygelse och bjuda in till verkliga samtal under sådana villkor? Denna temakväll försöker vi ringa in svårigheterna och möjligheterna att föra ut katolska kyrkans sociallära i dagens samtalsklimat. Medverkande: Charlotta Levay, Civitas idéinstitut och jesuitpater Thomas Idergard. Stora Salen kl 19-20. Programmet livesänds.

1 juni      Boklansering: Boken om livets slut. En antologi som behandlar palliativ vård, behandlingsbegränsning, moralteologi och de sjukas smörjelse. Ett samarrangemang mellan Respekt, Veritas förlag och Katolskt Forum. Stora Salen kl 19-20.

KURSER VÅREN 2023

NEW COURSE (in English)THE “I AM” SAYINGS OF JESUS IN THE GOSPEL OF JOHN
We will focus on the implications of these sayings of Jesus (e.g. ”I am the good shepherd, ”I am the light of the world”) for us in our daily lives. Join us for one or all occasions! 
Seven Sundays: February 12 – March 26.
Time: 17:15 – 17:45. Place: Stora Salen in Saint Eugenia’s Church.  
Facilitators: Anders Hovemyr and members of the congregation.

Katolska kyrkans lära och liv (termin 2/2). En introduktionskurs med jesuitpater Dominik Terstriep. Måndagar udda veckor från 16 januari. Stora Salen i S:ta Eugenia kl.19 – 21 (200 kr).

Filosofisk-teologiska samtal. Rainer Carls S.J. Måndagar udda veckor 16 januari – 27 februari. Obs! I S:ta Ragnhilds kapell, Blackeberg, kl 18.30 (200 kr).

Samtal om dagens evangelium. Klaus Dietz S.J. Torsdagar från 12 januari. Stora Salen kl 11-11.45. Det går bra att delta vid enstaka tillfällen.

Ikonmåleri/Classes in Icon painting. Alexander Deriev. 20-22 januari, 17-19 februari, 17-19 mars, 21-23 april, 19-21 maj. Tider: Fredag 15.00 – 20.00; Lördag 15.00 -21.00 (OBS! 22/4 start 13:30 och 20/5 start 12:00-18:00); Söndag 10.00 – 15.00. Place: ‘Elisabethrummet’ in Saint Eugenia’s Church. Fee: 1700 Skr (including material costs).

Arkiv inspelningar:

23/01 – 2023: Livshistoria & insikter: Magnus Persson, präst i Svenska kyrkan intervjuas av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.

12/01 – 2023: Landet som glömde Gud: Hur Sverige under 1900-talet formades till världens mest sekulärindividualistiska land. Jesuitpater Thomas Idergard intervjuar Per Ewert, Direktor Claphaminstitutet om hans nya bok.

17/11 – 2022: Gud och andra orsaker. Bokrelease av jesuitpater Ulf Jonsson. Christer Sturmark, författare, förläggare och debattör, intervjuar p. Ulf Johnson om boken.

10/11 – 2022: 1962-årsmässan, en kväll om den gamla och nya liturgin. Jesuitpater Mikael Schink och f. Tobias Unnerstål. Samtalsledare, Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter.

3/11 – 2022: Det religiösa livets materialitet. Om en nunnevåning i barockens Rom. Sabrina Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

6/10 – 2022: Livshistoria & insikter. Owe Wikström, teolog, författare, psykoterapeut och präst intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep.

29/9 – 2022: 40 år NYA EUGENIA. Levande minnen av det.  Katolska kyrkor som aldrig blev av. Tre sekler, tre storslagna projekt. Föredrag och samtal med Thomas Magnusson, Svante Helmbaek Tirén, William Wikström samt jesuitpater Dominik Terstriep.

1/9 – 2022: Vänner emellan – Att dela tron i en modern värld. Bokrelease av Ulf Ekman tillsammans med Biskop Anders Arborelius. Det går att beställa boken genom att klicka här.

25/8 – 2022: Låt kroppen tala – Dominikus nio sätt att be. Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare jesuitpater Fredrik Heiding och John Sjögren, kulturskribent och författare. Det går att beställa boken genom att klicka här.

19/5 – 2022: Andra Vatikankonciliets början och Johannes XXIII. 2022 markerar 60-årsjubileet av konciliets början, den stora förnyelsen av katolska kyrkan under 1900-talet. Temakväll med Dominik Terstriep S.J. och Örjan Ekman.

19/4 – 2022: Teaterns underbara liv. Katoliker på nationalscenen? Vilka var dom? Fanns det katolska skådespelare? Hans Åke Bergström, med sin 50-åriga erfarenhet som anställd vid Dramaten, kåserar och berättar minnen därifrån.

7/4 – 2022: Fattigdomens ansikten. Från hemlöshet till skönhetsoperationer. Vad är egentligen fattigdom? Med Lena Andersson, George Joseph, Dominik Terstriep S.J. och Daniel Lindberg.  Moderator: Stina Oscarson.

31/3 – 2022: Timmarnas Liturgi. Fader Anders Piltz OP, Lund, presenterar den nya tidegärden på svenska.

17/2 – 2022: Den första rättigheten. Frihet till religion. Frihet från religion. Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare Jacob Rudenstrand och Paulina Neuding, journalist och jurist.

24/1 – 2022: Livshistoria & insikter: Andreas Holmberg, Svenska kyrkans biskop i Stockholm, intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep i samband med böneveckan för kristen enhet.

13/1 – 2022: Drottning Christina och Jesuiterna i Rom. Föredrag av Martin Olin, forskningschef Nationalmuseum.

9/12 – 2021:  Tro i tider av Corona III: Digital eller kroppslig andlighet. Jesuitpater Dominik Terstriep.

2/12 – 2021: Solidaritet, Etik och Moral – I Skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik. Panelsamtal med Ivar Arpi, Carl Rudbeck samt Patricia Lorenzoni. Moderator Stina Oscarson.

18/11 – 2021: Livshistoria & insikter: Peter Halldorf, författare och pastor intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep.

12/11 – 2021: En munks vishet. Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil. Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare Dominik Terstriep S.J. och John Sjögren,  kulturskribent, kritiker och författare.

11/11 – 2021: Hur sörjan blir sorg – att tämja ensamheten. Stefan Nordström, Teol. kand, leg. psykoterapeut och diakon i katolska kyrkan.

4/11 – 2021: Förföljelse av kristna. Lars Adaktusson, svensk journalist och politiker, ledamot av Europaparlamentet för Kristdemokraterna, Peter Paulsson, Generalsekreterare Open Doors Sweden. Moderator: Erik Helmerson, Ledarskribent DN.

21/10 – 2021: Kvällstidningsteologi 2010–2020 från populism till pandemi. Boksläpp/författarsamtal mellan Joel Halldorf, Docent i kyrkohistoria och författare och Eric Schüldt, Kulturjournalist och programledare.

30/9 – 2021: I skuggan av brott och straff – vart tog begreppet försoning vägen? Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, Jesús Alcalá, journalist och författare, samt Ulrika Fritzson, präst i SvK och doktor i religionsfilosofi. Moderator: Stina Oscarson.

28/9 – 2021: En kort introduktion till vägen till Rom – om nordbors konversion till den katolska kyrkan. Boksläpp/författarsamtal med Yvonne Maria Werner och Dominik Terstriep S.J.

16/9 – 2021: Till de utsattas försvar – om min match i den svenska åsiktskorridoren. Boksläpp med Ruth Nordström. Panelsamtal med Thomas Idergard S.J., Paulina Neuding, Maria Ludvigsson. Moderator: Stina Oscarson.

2/9 – 2021: En kort introduktion till Offer. Mikael Schink S.J. presenterar Clemens Cavallins bok ’En kort introduktion till Offer’.

6/5 – 2021:  Sårbarhetens kraft med Per Arne Dahl, som utkommit med boken Sårbarhetens kraft, och jesuitpater Dominik Terstriep.

29/4 – 2021: Föredrag om jesuiten Petrus Canisius med jesuitpater Dominik Terstriep.

23/3 – 2021: Covidvaccin – svar på etiska frågor. Hur ska vi som kristna se på covid-19-vaccin? – webbinarium med Kardinal Anders Arborelius OCD, Andres Bernar, Katarina Le Blanc, Gustaf Lindgren

11/3 – 2021: ”Påvens ofelbarhet – en omstridd dogm och ett avbrutet koncilium” – föredrag med Dominik Terstriep S.J.

18/2 – 2021: ”Samtal om Dödshjälp” – Barbro Westerholm, Mikaela Luthman, Erik Helmerson

4/2 – 2021: ”Ekocid – en lag mot storskalig miljöförstörelse”  -Kardinal Arborelius, Pella Thiel, Jonas Ebbesson.

5/11 – 2020: ”En kort introduktion i liturgins tecken”, Anders Piltz – bokpresentation av Dominik Terstriep S.J.

22/10 – 2020: ”Ellen Ammann – en svenska i Bayern” – föredrag och samtal med Klaus Dietz S.J.

15/10 – 2020: ”Boken för dig som en gång ska dö” – Philip de Croy i samtal med Dominik Terstriep S.J.

1/10 – 2020: ”En strävan efter sanning” – Bengt Kristensson Uggla  i samtal med Ulf Jonsson S.J.

17/9 – 2020: ”Kyrkan i farsotens tid​” – Panelsamtal (Kjell Karlsten, Camilla Lif, Dominik Terstriep S.J., Andreas Carlgren)

Comments(51)

 1. lars fernqvist says:

  missade kvällens program 17 nov. kan jag se den senare i inspela skick?

 2. Paulina Sabir says:

  Hej Lars,

  Det spelades in och finns att se här:
  https://www.youtube.com/watch?v=6-xv6OVkpcw&feature=youtu.be

  Allt gott i Kristus!

 3. igpbc366 says:

  celebrity bollywood xxx

 4. ixmdb289 says:

  www xxx video song

 5. SamuelKef says:

  Купить перекись для бассейна

 6. hokfv255 says:

  www xxx viodes com

 7. Walterboide says:

  Source:

  XXX Pussy sex

  XXX Pussy Sex Pro

 8. cludn185 says:

  indian xxx six

 9. pharj122 says:

  grandfather sex xxx

 10. vnpvd998 says:

  audrey xxx

 11. glxaw575 says:

  xxx saree porn

 12. xvzsi637 says:

  xxx chota

 13. oilzp166 says:

  xxx english bf

 14. xpvfs749 says:

  xxx garl video

 15. fpxnq189 says:

  dharmapuri xxx

 16. hhdtc377 says:

  babes xxx video

 17. TimothyWix says:

  Jean, his ma’s younger sister, arrived at the dynasty bright and early on Saturday morning.

  ”Hi squirt,” she said. Rick didn’t begrudge the upon it was a nickname she had given him when he was born. At the convenience life, she was six and contemplation the monicker was cute. They had as a last resort been closer than most nephews and aunts, with a typical miniature girl brainwork process she felt it was her responsibility to nick take care of him. ”Hi Jean,” his mammy and he said in unison. ”What’s up?” his mommy added.

  ”Don’t you two reminisce over, you promised to resist me take some gear out to the storage shed at Mom and Dad’s farm. Didn’t you have in the offing some too Terri?”

  ”Oh, I completely forgot, but it doesn’t essentials because of it’s all separated in the finance bedroom.” She turned to her son. ”Can you help Rick?”

  ”Yeah,” He said. ”I’ve got nothing planned for the day. Tod’s out of hamlet and Jeff is not feeling up to snuff in bed, so there’s no at one to idle discernible with.”

  As husky as Rick was, it was still a myriad of opus to pressure the bed, strongbox and boxes from his aunts line and from his own into the pickup. Finally after two hours they were poised to go. Rick covered the load, because it looked like rain and parallel with had to move a link of the boxes also gaol the truck setting it on the incumbency next to Jean.

  ”You’re effective to participate in to sit on Rick’s lap,” Jean said to Terri, ”There won’t be sufficiently office otherwise.”

  ”That drive be alright, won’t it Rick?” his natural said.

  ”Fit as extensive as you don’t weigh a ton, and swallow up the total side of the stuff,” he said laughing.

  ”I’ll acquire you be familiar with I weigh unified hundred and five pounds, minor crew, and I’m just five foot three, not six foot three.” She was grinning when she said it, but there was a dwarf segment of boast in her voice. At thirty-six, his matriarch had the main part and looks of a high fashion senior. Although handful high circle girls had 36C boobs that were robust, undeviating and had such flagrant nipples, together with a compute ten ass. Profession his notice to her main part was not the pre-eminent thing she could have done.

  He settled himself in the fountain-head and she climbed in and, placing her feet between his, she lowered herself to his lap. She was wearing a unimportant summer accoutre and he had seen not a bikini panty line and bra under it. He straightaway felt the heat from her main part flow into his crotch area. He turned his intellect to the road ahead. Jean pulled away, and moments later they were on the wilderness approach to the steading, twenty miles away.
  https://sexyfatmature.net/videos/327/having-fun-in-quarantine-because-of-the-coronavirus/

 18. gsqne932 says:

  xxx com 8

 19. cgquf696 says:

  xxx bur

 20. OirMUND says:

  Meds information leaflet. What side effects?
  generic zovirax
  Best what you want to know about medicines. Get information here.

 21. uzuul321 says:

  village hd xxx

 22. erjgt217 says:

  sex xxx 10

 23. XfsWBTA says:

  Actual information about pills. Read information here.

  clindamycin bnf
  Everything what you want to know about meds. Read information now.

 24. comfi431 says:

  marathe xxx

 25. ienqy891 says:

  russian sex xxx

 26. MasnaLdat says:

  Меня руководитель обязал выяснить, как производят лайтбоксы и [url=https://humor.rin.ru/cgi-bin/show_satir.pl?action=first]какова их цена лайтбокс. [/url] Я тут почитал, что световой короб предназначен для визуальной передачи рекламных сведений как в светлое, так и в темное время суток благодаря LED подцветки. С помощью светового короба возможно качественно подать нужную информацию для потенциальных заказчиков. Лайтбоксы располагают снаружи и внутри торгового зала для дополнения цельного стиля. Кто-нибудь имеет возможность поправить или рассказать, как на самом деле это действует?

 27. lllpz463 says:

  www xxx vidieo

 28. zmpak804 says:

  blue xxx indian

 29. lexjb747 says:

  blackid com xxx

 30. claudiarl60 says:

  New super hot photo galleries, daily updated collections
  http://weren.quotes.to-put-on-selfies.sexjanet.com/?zoe

  raunchy porn cards free mihiro porn movie free sasha grey porn videos sex addiction porn porn sites teen

 31. fbozl897 says:

  xxx indiana

 32. DvzCVMR says:

  Medicament information sheet. Generic Name.
  order neurontin
  Everything what you want to know about medicines. Read information now.

 33. bwxlt647 says:

  condom xxx com

 34. kxzeu532 says:

  dani daniel xxx hd

 35. uavah919 says:

  xxx hd moms

 36. brookejc4 says:

  Big Ass Photos – Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
  http://pledges-funny-trump-pictures.instakink.com/?makenna

  watch free porn via mobile porn hub hot pussy cum free thick ass black porn movies muscular girls porn mason porn

 37. quhrp838 says:

  assamese xxx hd

 38. nakushetke.ru says:

  nakushetke.ru

 39. dolpsy.ru says:

  dolpsy.ru

 40. fggyu884 says:

  alyssa milano xxx

 41. egyby110 says:

  xxx adult photo

 42. ylziq277 says:

  www xxx net

 43. pjqan575 says:

  yami gautam hot xxx

 44. cbuuw538 says:

  college girl xxx video

 45. gtili977 says:

  hindi xxx video online

 46. couzb680 says:

  xxx bhabi com

 47. pmmjh948 says:

  www xxx video hd hindi

 48. avisqg18 says:

  Hot sexy porn projects, daily updates
  http://jugendliche.granny.panty.gallery.miaxxx.com/?rachel

  moviesgold porn turkish porn teens porn siterip you porn lukas user upload amateur porn

 49. cjzpd749 says:

  xxx porn video watch

 50. ArthurBab says:

  Hello,

  Music private services FLAC/MP3/Labels/Clips: https://0daymusic.org

 51. psjhm697 says:

  hardest xxx

Post a comment