Programverksamheten i S:ta Eugenia – kurser och föredrag

Katolskt Forum finns i S:ta Eugenia katolska kyrkas lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både inåt kyrkan och utåt omvärlden. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. På programmet finns både gruppträffar och cirklar för meditation och bön samt utbildande kurser, föredrag, samtal och konstutställningar. Programverksamheten Katolskt Forum är ett samarbete mellan S:ta Eugenia församling och S:ta Birgittas katolska folkhögskola.

AKTUELLT:

Kurser och övrigt program våren 2019:

Klicka här: programfolder vt19

Vidgade vyer; kurser på dagtid  i S:ta Eugenia. Fortbildning för seniorer och dagledig. VT 19 i pdf: Vidgade vyer vt 19

27/4: Kulturnatt Stockholm i S:ta Eugenia. Program nonstop 18-24. Kulturnatt Stockholm 2019

7/5: HADE JESUS HUMOR? Om skratt, maktkritik, frihet och distans. Tisdag den 7 maj kl 19, Biblioteket. Skådespelaren Pia Johansson och jesuitpater Fredrik Heiding i samtal om väsentliga, men kanske något förbisedda, kristna teman. Hade Jesus humor

15/5: HADE JESUS HUND? Vad kan vi lära oss av djurens tillit? Onsdag den 15 maj kl 19, Biblioteket. Skådespelaren Pia Johansson och jesuitpater Fredrik Heiding i samtal om väsentliga, men kanske något förbisedda, kristna teman. Hade Jesus hund

Hösten 2019:

SNOK: Seniorernas natur och kultur ht 2019-vt 2020. Vandrings och -kulturkurs – anmälan är öppen nu. Maila katolsktforum@sanktaeugenia.se eller ring 08-50578023. Mer info här: SNOK 2019-20

13/9: Hoppets kraft och steg till befrielse. Heldagseminarium i samarbete med Djupare Liv (Harry Månsus), Equmeniakyrkan, Celebrate Recovery. Kl 9-15.45. Anmäl dig här: Anmälan Hoppets kraft

**********

https://www.facebook.com/katolsktforum

Kontakt: Adressen är
Katolskt Forum/S:ta Eugenia församling
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 Stockholm

Programansvarig:
Sofia Rosshagen

E-post: katolsktforum@sanktaeugenia.se
Tel:08-505 780 23