Programverksamheten i S:ta Eugenia – föredrag och kurser

Katolskt Forum är S:ta Eugenias föredrags-och kursverksamhet som initierar och genomför program inom teologi, kyrka, samhälle, filosofi, litteratur och konst. Den äger rum i församlingens lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både utåt omvärlden och inåt kyrkan. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. Merparten av program och kurser äger rum i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Prästerna i Eugenia- församlingen tillhör jesuitorden. Detta ger församlingen och programverksamheten en ”jesuitisk anda” där kunskap och utbildning är centralt.

NU LIVESÄNDS MERPARTEN AV KATOLSKT FORUMS FÖREDRAG! Klicka här för livesändning! 

——————————————————

Kontakt: Adressen är
Katolskt Forum/S:ta Eugenia församling
Kungsträdgårdsgatan 12,
111 47 Stockholm

Kommunikations- och Programansvarig: Claudia Hammerich

Epost: claudia.hammerich@sanktaeugenia.se Tel: 08-505 780 23
Facebook: https://www.facebook.com/katolsktforum
Instagram: Katolskt_Forum

Föredrag, Samtal, Kulturarrangemang våren 2022

Här är programmet såsom det ser ut idag. Nya programpunkter tillkommer allteftersom. Håll utkik på vår hemsida!

13 januari: Drottning Christina och Jesuiterna i Rom. Föredrag av Martin Olin, forskningschef Nationalmuseum. Stora salen kl 19 – 20:30, samt livesändning.

24 januari: Livshistoria & InsikterKyrkoherde Dominik Terstriep S.J. intervjuar Andreas Holmberg, Svenska kyrkans biskop i Stockholm, i samband med böneveckan för kristen enhet. Stora Salen kl 19 (samt livesändning), följt av kompletorium i kyrkan kl 20:15.

17 februari: Den första rättigheten. Frihet till religion. Frihet från religion. Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare Jacob Rudenstrand och Paulina Neuding, journalist och jurist. Stora salen kl 19–20, samt livesändning,  därefter följer mingel och boksignering.

24 februari: Vårt gemensamma hem. Ska vi bry oss? Diskussionskväll kring vad omsorgen om skapelsen har med vår tro att göra. Presentation av jesuitpater Dominik Terstriep och Louise Agnani, musiker och församlingsbo, engagerad i påvens miljöencyklika Laudato si’. Samtalsledare, Sofia Rosshagen. Stora Salen, kl 19-20:30 följt av cellomusik.

1 mars: Fettisdagsbio ”Min Onkel, Jacques Tati” (110 min). Film kl 18:45 i Biblioteket, följt av mässa kl 18 och därefter completorium kl 20:40 i Mariakapellet.

3 mars: Filmpremiär: Nikodemusmöten – en videoserie om kyrkans 7 sakrament
Många är nyfikna på kyrkans sakrament. Varför firas de? Vilken betydelse har sakramenten i människors liv? Jesuitpater Dominik Terstriep berättar om det gudomliga handlandet vid varje sakrament. Människor i olika åldrar och bakgrund berättar om trons och sakramentens betydelse i deras liv. Stora Salen, samt livesändning, kl 19 – 20:30.

8 mars: En kort introduktion till Evangelierna. Tobias Hägerland, docent i Nya testamentets exegetik, Göteborgs universitet, introducerar sin nya bok En kort introduktion till EVANGELIERNA (Veritas förlag, 2021). Efterföljande samtal under ledning av p. Dominik Terstriep SJ. Övre salen kl. 19.00 – 20.

10 mars & 4 april:  Den synodala processen 2021-2023, om att vandra tillsammans. Påve Franciskus har kallat Världskyrkans biskopar till en Synod i Rom i oktober 2023. En synod är rådgivande till påven. För första gången skall alla stift och församlingar ges möjlighet att under 2022 kunna reflektera över temat Synodalitet: gemenskap, delaktighet och mission. Ett material i tio punkter för lokal diskussion har tagits fram i Vatikanen. Alla församlingar ges möjlighet att till sitt stift lämna sina synpunkter som sedan sammanställs och skickas till Vatikanen. S:ta Eugenia församling inbjuder i samarbete med Katolskt Forum till två diskussionskvällar den 10 mars och den 4 april. Stora Salen kl 19-20:30

22 mars: Inigo – Ignatius av Loyola berättar om sin egen livshistoria och om sin andliga utveckling. Ledsagat av tidstypisk musik. Texten är på engelska. P. Rainer Carls tar er med på en väg till ett fullbordat liv. Övre Salen, kl 19 – 20:30.

24 mars: Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Medverkande: Eija Vargblom, Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, jesuitpater Stefan Dartmann och Björn Håkonsson, stiftets barnskyddsombud och biskopsdelegat för barnskyddsfrågor. Stora Salen, samt livesändning, kl 19-20:30.

31 mars: Timmarnas Liturgi. Fader Anders Piltz OP, Lund, tidigare biskopsvikarie för gudstjänstlivet i stiftet, och fader Anders Ekenberg, Uppsala, biskopens delegat för gudstjänstlivet i stiftet och ordförande i Katolska liturgiska nämnden, presenterar den nya tidegärden på svenska, Timmarnas liturgi (Katolska liturgiska nämnden & Veritas förlag, 2021). Den katolska kyrkans gemensamma dagliga bön är uppbyggd kring Psaltarens psalmer med morgon- och kvällsbönen, laudes och vesper, som stomme. Tidegärden låter användaren leva sig in i kyrkoårets växlingar och ger daglig närkontakt med bibelordet. Utgåvan omfattar även nyöversatta texter från kyrkofäder och helgon liksom ett rikt urval hymner. Stora Salen, samt livesändning, kl 19.

21 april: Musik i blå timme. En utsökt resa till olika länder och tider i musik av bl.a. Samuel Barber, Reynaldo Hahn och Franz Schubert. Vid flygeln sitter Bengt Forsberg och mezzosopranen Maria Forsström sjunger. Stora Salen kl 19 – 20:30.

7 april: De fattiga har ni alltid hos er. Vilka är de fattiga i vårt samhälle idag? George Joseph, Generalsekreterare Caritas Sverige. Ansvarig för migrations-, asyl- och människohandelsfrågor. Information om övriga medverkande följer. Moderator: Stina Oscarson, dramatiker och kulturskribent. Stora Salen kl 19-20.

28 april: Katolska kyrkor som aldrig blev av. Tre sekler, tre storslagna projekt. Välkomna till ett föredrag och samtal med: Tomas Magnusson, förläggare och producent, medströms Bokförlag. Svante Helmbaek Tirén, konsthistoriker och expert på 1800-talets ornamentik. Lärare på Konstfack, redaktör på Stolpe förlag och har skrivit ett flertal kulturhistoriska och prisbelönta böcker. Kieran Long, överintendent för ArkDes. Han grundade avdelningen för design och arkitektur på Victoria & Albert Museum i London innan han 2017 tillträdde som ArkDes museichef, där han nyligen också var curator för den stora utställningen om Sigurd Lewerentz. Avslutande diskussion ledd av jesuitpater Dominik Terstriep: varför blev projekten aldrig av? Stora Salen, samt livesändning, kl 19-20:30.

19 maj. Andra Vatikankonciliets början och Johannes XXIII. 2022 markerar 60-årsjubileet av konciliets början och Johannes XXIII står för den stora förnyelsen av katolska kyrkan under 1900-talet. En temakväll om konciliet och Johannes XXIII. Presentation av jesuitpater Dominik Terstriep. Stora Salen, samt livesändning, kl 19-20.

2 juni: Politik som religion – sekulariseringens öde? Information om medverkande följer. Moderator: Stina Oscarson, dramatiker och kulturskribent. Stora Salen, samt livesändning, kl 19-20.

 

KURSER inom Katolskt Forum vårterminen 2022 finner du HÄR.

 

Arkiv inspelningar:

13/1 – 2022: Drottning Christina och Jesuiterna i Rom. Föredrag av Martin Olin, forskningschef Nationalmuseum.

9/12 – 2021:  Tro i tider av Corona III: Digital eller kroppslig andlighet. Jesuitpater Dominik Terstriep.

2/12 – 2021: Solidaritet, Etik och Moral – I Skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik. Panelsamtal med IVAR ARPI, debattör och skribent, CARL RUDBECK, kritiker, politisk kolumnist och författare, samt PATRICIA LORENZONI, idéhistoriker och författare, kring migration och solidaritet. Moderator STINA OSCARSON, dramatiker och kulturskribent.

18/11 – 2021: Livshistoria och Insikter: Peter Halldorf, författare och pastor intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep.

12/11 – 2021: En munks vishet. Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil. Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare Dominik Terstriep S.J. och John Sjögren,  kulturskribent, kritiker och författare.

11/11 – 2021: Hur sörjan blir sorg – att tämja ensamheten. Stefan Nordström, Teol. kand, leg. psykoterapeut och diakon i katolska kyrkan.

4/11 – 2021: Förföljelse av kristna. Lars Adaktusson, svensk journalist och politiker, ledamot av Europaparlamentet för Kristdemokraterna (KD), Peter Paulsson, Generalsekreterare Open Doors Sweden. Moderator: Erik Helmerson, Ledarskribent på DN.

21/10 – 2021: Kvällstidningsteologi 2010–2020 från populism till pandemi. Boksläpp/författarsamtal mellan Joel Halldorf, Docent i kyrkohistoria och författare och Eric Schüldt, Kulturjournalist och programledare.

30/9 – 2021: I skuggan av brott och straff – vart tog begreppet försoning vägen? Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, Jesús Alcalá, journalist och författare, samt Ulrika Fritzson, präst i SvK och doktor i religionsfilosofi, Lunds universitet. Moderator: Stina Oscarson.

28/9 – 2021: En kort introduktion till vägen till Rom – om nordbors konversion till den katolska kyrkan. Boksläpp/författarsamtal med Yvonne Maria Werner och Dominik Terstriep S.J.

16/9 – 2021: Till de utsattas försvar – om min match i den svenska åsiktskorridoren. Boksläpp. Mingel och bokpresentation med Ruth Nordström. Panelsamtal med Thomas Idergard S.J., Paulina Neuding, Maria Ludvigsson. Moderator: Stina Oscarson.

2/9 – 2021: En kort introduktion till Offer. Mikael Schink S.J, presenterar Clemens Cavallins bok ’En kort introduktion till Offer’.

6/5 – 2021:  Sårbarhetens kraft med Per Arne Dahl, som utkommit med boken Sårbarhetens kraft, och jesuitpatern Dominik Terstriep.

29/4 – 2021: Föredrag om jesuiten Petrus Canisius med jesuitpater Dominik Terstriep, kyrkoherde i S:ta Eugenia.

23/3 – 2021: Covidvaccin – svar på etiska frågor. Hur ska vi som kristna se på covid-19-vaccin? – webbinarium med Kardinal Anders Arborelius OCD, Andres Bernar, Katarina Le Blanc, Gustaf Lindgren

11/3 – 2021: ”Påvens ofelbarhet – en omstridd dogm och ett avbrutet koncilium” – föredrag med Dominik Terstriep S.J.

18/2 – 2021: ”Samtal om Dödshjälp” – Barbro Westerholm, Mikaela Luthman, Erik Helmerson

4/2 – 2021: ”Ekocid – en lag mot storskalig miljöförstörelse”  -Kardinal Arborelius, Pella Thiel, Jonas Ebbesson.

5/11 – 2020: ”En kort introduktion i liturgins tecken”, Anders Piltz – bokpresentation av Dominik Terstriep S.J.

22/10 – 2020: ”Ellen Ammann – en svenska i Bayern” – föredrag och samtal med Klaus Dietz S.J.

15/10 – 2020: ”Boken för dig som en gång ska dö” – Philip de Croy i samtal med Dominik Terstriep S.J.

1/10 – 2020: ”En strävan efter sanning” – Bengt Kristensson Uggla  i samtal med Ulf Jonsson S.J.

17/9 – 2020: ”Kyrkan i farsotens tid​” – Panelsamtal (Kjell Karlsten, Camilla Lif, Dominik Terstriep S.J., Andreas Carlgren)