Programverksamheten i S:ta Eugenia – kurser och föredrag

Katolskt Forum finns i S:ta Eugenia katolska kyrkas lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både inåt kyrkan och utåt omvärlden. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. På programmet finns både gruppträffar och cirklar för meditation och bön samt utbildande kurser, föredrag, samtal och konstutställningar. Programverksamheten Katolskt Forum är ett samarbete mellan S:ta Eugenia församling och S:ta Birgittas katolska folkhögskola.

AKTUELLT:

Kurser och övrigt program våren 2019:

Klicka här: programfolder vt19

Vidgade vyer; kurser på dagtid  i S:ta Eugenia. Fortbildning för seniorer och dagledig. VT 19 i pdf: Vidgade vyer vt 19

Aktuellt:

29/1: Bokcirkelstart- Laudato sì. Påvens klimat-encyklika. kl 16.45 – i Elisabethrummet

31/1: Tyndpunkt 2019 1, Att vara skapad – vad säger skapelseteologin om att vara skapad och att   ta ansvar i världen? Föredrag och samtal med Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. kl 19 i Biblioteket

2/2: Forum Filmklubben: The Adventure (Antonioni). Kl 18.15, förfilm från kl 17 i Biblioteket.

 

**********

https://www.facebook.com/katolsktforum

Kontakt: Adressen är
Katolskt Forum/S:ta Eugenia församling
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 Stockholm

Programansvarig:
Sofia Rosshagen

E-post: katolsktforum@sanktaeugenia.se
Tel:08-505 780 23