Programverksamheten i S:ta Eugenia – kurser och föredrag

Katolskt Forum finns i S:ta Eugenia katolska kyrkas lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både inåt kyrkan och utåt omvärlden. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. På programmet finns både gruppträffar och cirklar för meditation och bön samt utbildande kurser, föredrag, samtal och konstutställningar. Programverksamheten Katolskt Forum är ett samarbete mellan S:ta Eugenia församling och S:ta Birgittas katolska folkhögskola.

Aktuellt:

NOVEMBER – DECEMBER

25/11: Etty Hillesum. Liv -tankar-tolkning. kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. presenterar sin nya bok.  Kl 19 i Stora salen.

3/12: Den katolska socialläran. Om ”Kyrkans bäst bevarade hemlighet”. Andreas Carlgren, tidigare riksdagsledamot och miljöminister, Anna Minara Ciardi, förlagschef på Veritas Förlag, teol. dr. och Dominik Terstriep S.J., kyrkoherde i S:ta Eugenia i samtal om Veritas Förlags utgåva av kyrkans hela sociallära på svenska. Biblioteket kl 19.

5/12: Den riktiga jultomten. Den 6/12 firas S:t Nikolaus. Vem var han egentligen? Föredrag och samtal med p Klaus Dietz S.J. Kl 19 i Biblioteket.

7/12: Forum filmklubben – att se på film som du lyssnar på musik. Shoplifters Regi: Hirokazu Kore Eda  (2018, 121’) kl 18.15. Som förfilm kl 17.15: Ett bildspel; Fåglar av Gun Hammer, som även berättar om fotograferandet och arbetet med sitt motiv. Kl 17.15.  I Biblioteket

10/12: Carl Otto Werkelid, kulturskribent,  gästar ”Post-bokcirkelsamtal Laudato Si’. Han berättar om sina tankar om LS och om arbetet med att översätta encyklikan till svenska. Därefter (rundabords)samtal. Alla är välkomna! OBS tiden! kl 16.45-17.55. I Övre salen.

11/12- 19/12: Katolskt Forum – 100 år! Utställning på kyrktorget och jubileumsföredrag. Mer info kommer.

Post-bokcirkelsamtal Laudato Si’. Våren 2019 hölls en bokcirkel om påvens encyklika Laudato Si’. Nu vill vi fördjupa samtalen. Vi tar vid varje tillfälle upp en eller ett par frågor som väcktes av vårt läsande i våras, alltså frågor som rör påvens miljöencyklika Laudato Si’ och vårt ansvar för skapelsen. Vid ett tillfälle, den 10 dec, får vi besök av Carl Otto Werkelid, kulturskribent,  som översatte encyklikan till svenska. Samtalen är öppna även för de som inte var med på bokcirkeln. Det går bra att delta vid enstaka tillfällen. Vi träffas varannan tisdag (jämna) från den 15 oktober, kl 16.45- 17.55, i Elisabethrummet. Samtalsledare: Louise Agnani, Sofia Rosshagen.

Välkomna!

Hösten 2019:

Programfolder: (uppdaterad den 8/10):programfolder ht19 uppdaterad okt

Vidgade Vyer – kurser för seniorer och daglediga i S:ta Eugenia: Vidgade vyer ht 19

 

**********

https://www.facebook.com/katolsktforum

Kontakt: Adressen är
Katolskt Forum/S:ta Eugenia församling
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 Stockholm

Programansvarig:
Sofia Rosshagen

E-post: katolsktforum@sanktaeugenia.se
Tel:08-505 780 23