Programverksamheten i S:ta Eugenia – föredrag och kurser

Katolskt Forum är S:ta Eugenias föredrags-och kursverksamhet som initierar och genomför program inom teologi, kyrka, samhälle, filosofi, litteratur och konst. Den äger rum i församlingens lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både utåt omvärlden och inåt kyrkan. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. Prästerna i Eugenia- församlingen tillhör jesuitorden. Detta ger församlingen och programverksamheten en ”jesuitisk anda” där kunskap och utbildning är centralt.

Nedan kan ni se vilka program som livesänds. Vissa programpunkter kommer också spelas in som ljudfiler. Klicka här för livesändning! 

——————————————————

Kontakt: Adressen är
Katolskt Forum/S:ta Eugenia församling
Kungsträdgårdsgatan 12,
111 47 Stockholm

Kommunikations- och Programansvarig: Claudia Hammerich

Epost: claudia.hammerich@sanktaeugenia.se Tel: 08-505 780 23
Facebook: https://www.facebook.com/katolsktforum
Instagram: Katolskt_Forum

Föredrag, Samtal, Kulturarrangemang VÅREN 2024

Programmet uppdateras kontinuerligt med nya programpunkter så håll utkik här för senaste nytt!

22 januari  VANDRA TILLSAMMANS: OM EKUMENIKENS NÖDVÄNDIGHET OCH UTMANING. Medverkande: kardinal ANDERS ARBORELIUS, generalsekreterare SOFIA CAMNERIN & MAGDALENA DAHLBORG. Samtalsledare: DOMINIK TERSTRIEP S.J. Stora salen kl. 19. Kvällen avslutas med gemensamt completorium (aftonbön) kl. 20.15–20.45.

1 februari  EN GUD FÖR DE LEVANDE. En introduktion till kristen eskatologi. Är döden ögonblicket där Gud slutgiltigt utkräver ansvar av människan? Eller är döden framför allt ett befriande möte med Guds förlåtande kärlek? Vad som händer efter döden har intresserat och oroat människor under alla tider. Eskatologin läran om de yttersta tingen såsom skärselden, domen, himlen, helvetet – är en central del av den kristna traditionen. Eskatologin vill kasta ljus över dödsrikets mörker. De föreställningar som förknippas med himmel eller helvete, yttersta domen eller Jesu återkomst upplevs ofta som föråldrade och skrämmande, från en svunnen tid med en hotfull gudsbild. Men de yttersta tingen försöker ge svar på frågor som är lika aktuella i dag som de alltid har varit. Har historien ett mål? Är Gud rättvis? Vad händer med mig efter döden? Teologiskt föredrag av p. PHILIP GEISTER SJ, teol dr och rektor vid Newmaninstitutet. Stora salen kl 19.

2 februari  Kyndelsmässodagen bjuder vi in till ett samtal framför målningen Simeon och Jesusbarnet som finns på Nationalmuseum. Målningen är den sista Rembrandt gjorde och den som stod på hans staffli i ateljén efter hans död. Penseldragen är närmast upplösta, som en föregångare till impressionismen. Det finns en poetisk och djupt andlig dimension i att just Simeons lovsång är det sista motiv konstnären målar. p. DOMINIK TERSTRIEP diskuterar målningen med ANNA JANSSON, konsthistoriker. Vi ses i entrén på Nationalmuseum kl 15:45. Varje deltagare betalar sin egen entréavgift till museet. Föranmälan krävs till Anna Jansson, anna.jansson@nationalmuseum.se Vänligen ange Nunc Dimittis i ämnesraden. Begränsat antal platser.

8 februari  GUDS ISRAEL? I profeternas spår genom omstritt land. Temat i Peter Halldorfs nya bok är hur det bibliska Israel, staten Israel och det ”andliga Israel” förhåller sig till varandra. Den har formen av en resedagbok, skriven under några vistelser i Israel och Palestina i samband med att författaren studerar den bibliska profetlitteraturen. Läsningen av de hebreiska profeterna blir i denna bok resonansbotten i ett försök att förstå den alltmer eskalerande konflikten mellan israeler och palestinier. Det sätt på vilket många i kristenheten kategoriskt tagit ställning för det ena eller andra folket, har skapat så starka låsningar att det blivit svårt att föra öppna och respektfulla samtal. Vilka vägar och förhållningssätt kan idag bidra till förståelse och försoning? Den frågan utgör bokens ledmotiv. Medverkande: PETER HALLDORF. Stora salen kl 19.

FILM I FASTAN
13 februari  Fettisdagen, PICASSOS ÄVENTYR. 
27 februari  BEN-HUR, Del 1. Film visas i två delar.
12 mars       BEN-HUR, Del 2.
Alla filmvisningar kl 18.45 i Biblioteket. Följs av completorium i Mariakapellet kl 20.40. Föranmälan krävs. Skicka anmälan till: katolsktforum@sanktaeugenia.se

20 februari  EN KVÄLL OM MARTIN HEIDEGGER. Den tyske filosofen Martin Heidegger (1889–1976) beskrivs ofta som den västerländska filosofins viktigaste röst under 1900-talet, och hans arbeten har nått långt utanför filosofins område. Som filosof var han främst upptagen av varat, av tingens och människornas existens i grundläggande mening, och radikal i sin kritik av hela den filosofiska traditionen från Platon och framåt. I centrum för hans filosofi står frågan om människans ändlighet, vad det betyder för tänkandets och sanningens möjlighet att vi är tidsliga och historiska varelser. I grund och botten handlar det om att finna en ny formulering av människan som öde och frihet i ett. Professor HANS RUIN , som skrivit flera verk om Heidegger – senast en nyutgåva av Kommentar till Heideggers Vara och tid –
samtalar med jesuitpater JÖRG NIES och kulturjournalisten ERIC SCHÜLDT. Samtalet pågår mellan 19.00–20.00.
Plats: Café Eugenia kl 19.

14 mars  JOHANNESPASSIONEN 300 ÅR. Den 7 april 1724, för 300 år sedan, uruppfördes Johannespassionen av J. S. Bach i Nikolaikyrkan i Leipzig. Onsdagen den 20 mars framförs detta fantastiska passionsoratorium i Sankta Eugenia kyrka med Sankta Eugenia Vokalensemble, Sankta Eugenia kyrkokör och Sankta Eugenia ungdomskör. Medverkande: ERIC SCHÜLDT, ULF SAMUELSSON och DOMINIK TERSTRIEP S.J. berättar om tonsättaren och hans stora passionsoratorium ”Johannespassionen”. Stora salen kl 19.

21 mars  LIVSHISTORIA OCH INSIKTER. ULRIKA ERLANDSSON intervjuas av jesuitpater DOMINIK TERSTRIEP om sin livshistoria och sina insikter. Ulrika flyttade till Sverige som 19-åring efter en uppväxt i Afrika. Intresset för dansen omvandlades till teologi och katekes och sedan 2006 har hon varit arbetande ordförande för Katolska pedagogiska nämnden. En smärtsam förlust i livet har inte stoppat hennes brinnande engagemang för kyrkan i Sverige. Stora salen kl 19.

3 april  HANS URS VON BALTHASAR, Endast kärleken är trovärdig, Veritas klassikerserie. Medverkande: Ståle Johannes Kristiansen, prof. i teologi och konst i Bergen och Dr. Jonas Lundblad. Plats: Katolsk Bokhandel kl 19.

18 april  EN KVÄLL OM BERNINI. Gian Lorenzo Bernini är barockens stora konstnär. Han var god vän med tidens jesuiter och fick även flera viktiga uppdrag av påven, t ex Cathedra Petri i Peterskyrkan. Men det som kanske mest dragit uppmärksamheten till sig i vår egen tid är de sensuella skulpturerna av Teresa av Avila och Dafne och Apollo. Hur går det egentligen ihop, att barockens konst på samma gång är kyrklig och sensuell? Samtal mellan ANNA JANSSON, konsthistoriker och DOMINIK TERSTRIEP S.J. kyrkoherde. Samtalet leds av ERIC SCHÜLDT. Stora salen kl 19.

2 maj  SVERIGE, NATO, KÄRNVAPEN – finns det ett katolskt perspektiv? ROBERT RYDBERG, Ambassadör, kabinettssekreterare 2019–22. Arbetat på UD med bl.a. säkerhetspolitik, nedrustning, FN-frågor och Mellanöstern. Tjänstgjort i Pretoria och New York, och som ambassadör i Kinshasa, Tel Aviv och Rom. Stora salen kl 19.

16 maj  JESUITERNAS HISTORIA I SVERIGE 1879-2001. Boksläpp. Stora salen kl 19.

KURSER VÅREN 2024

KATOLSKA KYRKANS LÄRA OCH LIV (TERMIN 2/2)
Frågan om Gud är en av de mest spännande, om inte rentav den allra mest spännande frågan av alla. Så länge det funnits människor har de firat Gud, funderat över Gud och uttryckt sin tro i konst, litteratur, musik och gudstjänst. De kristna tror att Gud har kommit nära människorna genom att visa sig i Kristus. Denna kurs är en introduktion i den kristna tron så som den visar sig i den katolska kyrkan, i hennes lära och liv. Den är i första hand avsedd för icke-katoliker, men även för katoliker som vill fördjupa sina kunskaper om den kristna trons centrala innehåll.

Ledare pater Dominik Terstriep S.J.
Tid måndagar udda veckor kl. 19–21, 15 januari  – juni.
Lokal: Stora salen
Avgift: 300 kr/termin

SAMTAL OM DAGENS EVANGELIUM
Vi samtalar och reflekterar tillsammans över det evangelium som kommer att läsas i dagens mässa (kl 12). Samtalet är en blandning av bibelstudium och meditation. Det går bra att delta vid enstala tillfällen.

Ledare pater Klaus Dietz S.J.
Tid torsdagar varje vecka kl. 11-11:45, drån 11 janurari.
Lokal: Emmauskapellet

IKONMÅLERI/CLASSES IN ICON PAINTING
I dessa kurser tas både nybörjare och fortsättare emot. Nybör- jare får bekanta sig med ikonmåleriet från grunden. Fortsättare får individuell handledning. Kursen innehåller bl. a måleri- lektioner med stegvis instruktion i förfärdigandet av en ikon, teorilektioner i diskussionsform om ikonmåleriets historiska
och teologiska betydelse. Läraren kommer ursprungligen från det forna Sovjetunionen och har studerat ikonmåleri för några av mest berömda konstnärer. Han målar ikoner till kyrkor och kapell runt om i världen. Efter att ha arbetat som professionell ikonograf i Jerusalem är han nu verksam i Sverige. Mer informa- tion om hans arbeten finns på nätet: www.deriev.se.

Inom ramen för kurserna i traditionellt ikonmåleri finns sedan slutet av 2020 ett sidoprojekt som innebär att under Alexander Derievs ledning anpassa motiv från arkitekturbundet måleri i medeltida kyrkor i Sverige, såsom från den produktive Albertus Pictors verkstad, men även av andra upphovsmän, till ikonmå- leri.

Teacher: Alexander Deriev
Language: English
Time and Place: Konferensrummet (1st floor)
Fee 1 700 SEK/course + 200 kr (material costs)

OBS! 17/2 and 16/3 as of 3:15pm – 8:30pm
19-21 januari. Konferensrummet. Frid 15-20 / Sat 13:30-19.30 / Sun 10-15
16-18 februari. Konferensrummet. Frid 15-20 / Sat 13:30-19.30 / Sun 10-15
15-17 mars. Konferensrummet. Frid 15-20 / Sat 13:30-19.30 / Sun 10-15
19-21 april. Konferensrummet. Frid 15-20 / Sat 13:30-19.30 / Sun 10-15
17-19 maj. Konferensrummet Frid 15-20 / Sat 13:30-19.30 / Sun 10-15

FILOSOFISK-TEOLOGISKA SAMTAL
Ledare: pater Rainer Carls s.j. (tel. 08-37 21 66)
Tid: måndagar udda veckor kl. 18.30, från 15/1 – 6/5 2024
Lokal: S:t Ragnhilds kapell, Blackeberg (obs!)
Avgift: 300 kr/termin

Arkiv inspelningar:

25/05 – 2023: Kyrkans sociallära i polariseringens tid – utmaningar och möjligheter. Denna temakväll försöker ringa in svårigheterna och möjligheterna att föra ut katolska kyrkans sociallära i dagens samtalsklimat. Medverkande: Charlotta Levay, Civitas idéinstitut och jesuitpater Thomas Idergard. Samtalsledare, Stina Oscarson.

9/03 – 2023: Livshistoria & Insikter: Arkimandrit Matthias Grahm OSB, Biskopsvikarie för de orientaliska katolska kyrkorna och kyrkoherde i Marie Bebådelse församling, intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep.

23/02 – 2023: Den ortodoxa tron i krigets Ukraina. Per-Arne Bodin försöker reflektera och summera ortodox tro i Ukraina under ett år av krig. Per-Arne Bodin är professor emeritus i slaviska språk med litterär inriktning vid Stockholms universitet, han är ledamot av Kungliga Vitterhetsakademin och hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet.

2/02 – 2023: Katolsk Studiebibel lansering. Medverkande: kardinal Anders Arborelius, Tord Fornberg, docent och huvudredaktör, Emanuel Sennerstrand, bibellärare och författare till kommenterarna, Gösta Hallonsten, professor och granskare, samt Anna Minara Ciardi, teol. dr och förlagschef på Veritas. Det går att beställa boken genom att klicka här.

23/01 – 2023: Livshistoria & insikter: Magnus Persson, präst i Svenska kyrkan intervjuas av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.

12/01 – 2023: Landet som glömde Gud: Hur Sverige under 1900-talet formades till världens mest sekulärindividualistiska land. Jesuitpater Thomas Idergard intervjuar Per Ewert, Direktor Claphaminstitutet om hans nya bok.

17/11 – 2022: Gud och andra orsaker. Bokrelease av jesuitpater Ulf Jonsson. Christer Sturmark, författare, förläggare och debattör, intervjuar p. Ulf Johnson om boken.

10/11 – 2022: 1962-årsmässan, en kväll om den gamla och nya liturgin. Jesuitpater Mikael Schink och f. Tobias Unnerstål. Samtalsledare, Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter.

3/11 – 2022: Det religiösa livets materialitet. Om en nunnevåning i barockens Rom. Sabrina Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

6/10 – 2022: Livshistoria & insikter. Owe Wikström, teolog, författare, psykoterapeut och präst intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep.

29/9 – 2022: 40 år NYA EUGENIA. Levande minnen av det.  Katolska kyrkor som aldrig blev av. Tre sekler, tre storslagna projekt. Föredrag och samtal med Thomas Magnusson, Svante Helmbaek Tirén, William Wikström samt jesuitpater Dominik Terstriep.

1/9 – 2022: Vänner emellan – Att dela tron i en modern värld. Bokrelease av Ulf Ekman tillsammans med Biskop Anders Arborelius. Det går att beställa boken genom att klicka här.

25/8 – 2022: Låt kroppen tala – Dominikus nio sätt att be. Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare jesuitpater Fredrik Heiding och John Sjögren, kulturskribent och författare. Det går att beställa boken genom att klicka här.

19/5 – 2022: Andra Vatikankonciliets början och Johannes XXIII. 2022 markerar 60-årsjubileet av konciliets början, den stora förnyelsen av katolska kyrkan under 1900-talet. Temakväll med Dominik Terstriep S.J. och Örjan Ekman.

19/4 – 2022: Teaterns underbara liv. Katoliker på nationalscenen? Vilka var dom? Fanns det katolska skådespelare? Hans Åke Bergström, med sin 50-åriga erfarenhet som anställd vid Dramaten, kåserar och berättar minnen därifrån.

7/4 – 2022: Fattigdomens ansikten. Från hemlöshet till skönhetsoperationer. Vad är egentligen fattigdom? Med Lena Andersson, George Joseph, Dominik Terstriep S.J. och Daniel Lindberg.  Moderator: Stina Oscarson.

31/3 – 2022: Timmarnas Liturgi. Fader Anders Piltz OP, Lund, presenterar den nya tidegärden på svenska.

17/2 – 2022: Den första rättigheten. Frihet till religion. Frihet från religion. Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare Jacob Rudenstrand och Paulina Neuding, journalist och jurist.

24/1 – 2022: Livshistoria & insikter: Andreas Holmberg, Svenska kyrkans biskop i Stockholm, intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep i samband med böneveckan för kristen enhet.

13/1 – 2022: Drottning Christina och Jesuiterna i Rom. Föredrag av Martin Olin, forskningschef Nationalmuseum.

9/12 – 2021:  Tro i tider av Corona III: Digital eller kroppslig andlighet. Jesuitpater Dominik Terstriep.

2/12 – 2021: Solidaritet, Etik och Moral – I Skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik. Panelsamtal med Ivar Arpi, Carl Rudbeck samt Patricia Lorenzoni. Moderator Stina Oscarson.

18/11 – 2021: Livshistoria & insikter: Peter Halldorf, författare och pastor intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep.

12/11 – 2021: En munks vishet. Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil. Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare Dominik Terstriep S.J. och John Sjögren,  kulturskribent, kritiker och författare.

11/11 – 2021: Hur sörjan blir sorg – att tämja ensamheten. Stefan Nordström, Teol. kand, leg. psykoterapeut och diakon i katolska kyrkan.

4/11 – 2021: Förföljelse av kristna. Lars Adaktusson, svensk journalist och politiker, ledamot av Europaparlamentet för Kristdemokraterna, Peter Paulsson, Generalsekreterare Open Doors Sweden. Moderator: Erik Helmerson, Ledarskribent DN.

21/10 – 2021: Kvällstidningsteologi 2010–2020 från populism till pandemi. Boksläpp/författarsamtal mellan Joel Halldorf, Docent i kyrkohistoria och författare och Eric Schüldt, Kulturjournalist och programledare.

30/9 – 2021: I skuggan av brott och straff – vart tog begreppet försoning vägen? Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, Jesús Alcalá, journalist och författare, samt Ulrika Fritzson, präst i SvK och doktor i religionsfilosofi. Moderator: Stina Oscarson.

28/9 – 2021: En kort introduktion till vägen till Rom – om nordbors konversion till den katolska kyrkan. Boksläpp/författarsamtal med Yvonne Maria Werner och Dominik Terstriep S.J.

16/9 – 2021: Till de utsattas försvar – om min match i den svenska åsiktskorridoren. Boksläpp med Ruth Nordström. Panelsamtal med Thomas Idergard S.J., Paulina Neuding, Maria Ludvigsson. Moderator: Stina Oscarson.

2/9 – 2021: En kort introduktion till Offer. Mikael Schink S.J. presenterar Clemens Cavallins bok ’En kort introduktion till Offer’.

6/5 – 2021:  Sårbarhetens kraft med Per Arne Dahl, som utkommit med boken Sårbarhetens kraft, och jesuitpater Dominik Terstriep.

29/4 – 2021: Föredrag om jesuiten Petrus Canisius med jesuitpater Dominik Terstriep.

23/3 – 2021: Covidvaccin – svar på etiska frågor. Hur ska vi som kristna se på covid-19-vaccin? – webbinarium med Kardinal Anders Arborelius OCD, Andres Bernar, Katarina Le Blanc, Gustaf Lindgren

11/3 – 2021: ”Påvens ofelbarhet – en omstridd dogm och ett avbrutet koncilium” – föredrag med Dominik Terstriep S.J.

18/2 – 2021: ”Samtal om Dödshjälp” – Barbro Westerholm, Mikaela Luthman, Erik Helmerson

4/2 – 2021: ”Ekocid – en lag mot storskalig miljöförstörelse”  -Kardinal Arborelius, Pella Thiel, Jonas Ebbesson.

5/11 – 2020: ”En kort introduktion i liturgins tecken”, Anders Piltz – bokpresentation av Dominik Terstriep S.J.

22/10 – 2020: ”Ellen Ammann – en svenska i Bayern” – föredrag och samtal med Klaus Dietz S.J.

15/10 – 2020: ”Boken för dig som en gång ska dö” – Philip de Croy i samtal med Dominik Terstriep S.J.

1/10 – 2020: ”En strävan efter sanning” – Bengt Kristensson Uggla  i samtal med Ulf Jonsson S.J.

17/9 – 2020: ”Kyrkan i farsotens tid​” – Panelsamtal (Kjell Karlsten, Camilla Lif, Dominik Terstriep S.J., Andreas Carlgren)