Programverksamheten i S:ta Eugenia – kurser och föredrag

Katolskt Forum finns i S:ta Eugenia katolska kyrkas lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både inåt kyrkan och utåt omvärlden. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. På programmet kan finnas gruppträffar, cirklar, meditation och bön samt utbildande kurser, föredrag, samtal och konstutställningar. Programverksamheten Katolskt Forum är ett samarbete mellan S:ta Eugenia församling och S:ta Birgittas katolska folkhögskola. Vidgade Vyer är kurser på dagtid för daglediga/seniorer. Se komplett schema nedan!

Våren 2020:

Programfolder: programfolder vt 20 – kortad

Vidgade Vyer – kurser för seniorer och daglediga i S:ta Eugenia: Vidgade vyer vt 20

Aktuellt:

Ja, tyvärr: Katolskt Forums kurser och arrangemang är inställda. Detta gäller fram till påsk. Hur det blir efter annandag påsk fattar vi beslut om strax innan påsk.
Kulturnatten den 18 april har Stockholms stad redan nu fattat beslut om att ställa in. I S:ta Eugenia vill vi ändå genomföra Completorium med gregoriansk schola under kvällen den 18/4. Vi återkommer om klockslaget. Ta hand om er och varandra!

24/3 Óscar Romeo. Den helige Óscar Romeros 40-åriga dödsdag. Festen är inställd. Mässa firas som vanligt kl 18. I mässan kommer den helige Óscar Romero särskilt att uppmärksammas.

17/3: OBS! OBS!! Nytt datum för Existentiellt samtalscafè om kvinnlighet!! Samtalet kommer att äga rum den 18 maj (inte den 17 mars!!).  Intro: Lovisa Bergdahl, docent SH, Annica Parts, Katolskt Forum. Övre salen kl 19.

**********

https://www.facebook.com/katolsktforum

Kontakt: Adressen är
Katolskt Forum/S:ta Eugenia församling
Kungsträdgårdsgatan 12


111 47 Stockholm

Programansvariga:
Sofia Rosshagen och Annica Parts

E-post: katolsktforum@sanktaeugenia.se

Tel:08-505 780 23