Programverksamheten i S:ta Eugenia – kurser och föredrag

Katolskt Forum finns i S:ta Eugenia katolska kyrkas lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både inåt kyrkan och utåt omvärlden. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. På programmet kan finnas gruppträffar, cirklar, meditation och bön samt utbildande kurser, föredrag, samtal och konstutställningar. Merparten av program och kurser äger rum i samarbete med Studieförbundet Bilda.

S:TA EUGENIA SÄNDER LIVE!

NU LIVESÄNDS EN DEL AV KATOLSKT FORUMS FÖREDRAG! Klicka här för livesändning!  Obs, invänta klockslaget för livesändningen – innan dess syns skylten: ”Live från Sankta Eugenia”

Katolskt Forum Våren 2021:

Klicka här: programfolder VT 21

Aktuellt:

11/3: Påvens ofelbarhet – en omstridd dogm och ett avbrutet koncilium. Kl 19-20. Ett föredrag med jesuitpater Dominik Terstriep, kyrkoherde i S:ta Eugenia. Livesändning på S:ta Eugenia församlings hemsida. www.sanktaeugenia.se

På plats i församlingens lokaler, Stora Salen, kommer antalet deltagare vara begränsat enligt nu gällande regler. Vänligen skicka en föranmälan till katolsktforum@sanktaeugenia.se

18/2: Varmt välkomna till ett ’Samtal om Dödshjälp’. Kl 19-20.

Medverkande:
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), professor emerita och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen.
Mikaela Luthman, överläkare verksam i ASIH, palliativt centrum vid Stockholms sjukhem.
Moderator: Erik Helmerson, ledarskribent, DN.

4/2: Ekocid- en lag mot storskalig miljöförstörelse. Zoompanelsamtal med kardinal Arborelius, Pelle Thiel, ordför. End Ecocide, Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, SU. Här kan du se panelsamtalet Zoominspelning,
https://us02web.zoom.us/rec/share/OvWwUmR8bJdZl26g0M_nlWkql44YS9MoBWGCFICy8QWF_l-AtbEx7OmIcOfNc5Da.y3PDhHDzphVJ2601

Använd denna passkod om du ej kommer in automatiskt: u=4d9zYf

De först 5 min saknas men bestod av denna inledning, samt några kloka ord av kardinalen som tyvärr är för alltid förlorade:

Varmt välkomna till en kväll om Ecocid– en lag mot storskalig miljöförstörelse.  Under åren har vi inom ramen för Katolskt Forum diskutera människans förhållande till skapelsen och den ekologiska kris vi alla befinner oss i. 2015 kom påvens encyklika Laudato – angående omsorgen om vårt gemsamma hem – där påven Fransciskus slår fast att den ekologiska krisen   är verklig,  att krisen är starkt förbunden med social orättvisa och att det är alla katolikers ansvar att agera på det. Efter 2015 har vi i Katolskt Forum haft en rad seminarier och samtal om klimat- och miljöfrågan. Den här kvällen kan ses som en naturlig fortsättning på de samtalen. Organisationen End Ecocide Sweden arbetar för att göra ekocid till ett internationellt brott. Borde inte en lagstiftning mot storskalig miljöförstörelse – ekocid – vara en självklarhet? Och även en självklarhet ur ett kristet perspektiv? Vi kommer att inleda kvällen med att kardinal Arborelius berättar kring det internationella bordssamtalet om ekocidlagstiftning han deltog i vid riksdagen i oktober 2020. Därefter följer panelsamtalet.

Kvällens talare:

Pella Thiel (ordförande End Ecocide Sweden),  

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt SU och Föreståndare Stockholms miljörättscentrum 

Hans eminens kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm 

Moderator: Sofia Rosshagen

Definition av Ekocid: 

Ekocid är: 

En allvarlig förlust, skada eller förstörelse av ekosystem. 

Med ekocidlag avser vi:  

att allvarlig förlust, skada eller förstörelse av ekosystem, ekocid, blir ett internationellt brott inom ramen för Romstadgan, möjligt att åtala vid Internationella Brottsmålsdomstolen. 

Rörelsen End Ecocide arbetar för att göra storskalig miljöförstörelse till ett internationellt brott. På liknande sätt som folkmord; genocid, är ett brott, bör det vara förbjudet att förstöra jorden; ekocid, alla levande varelsers livsförutsättning. Märkligt nog är ekocid förbjudet i krig, men än så länge inte i fredstider.

3/2 Start: Laudato si’-bokcirkel med samtal (webbcirkel). I juni 2015 kom påven Franciskus miljöencyklika Laudato si’. I dokumentet lyfts hur starkt förbunden den alltmer akuta klimat, miljö- och hållbarhetskris vi befinner oss i är med social orättvisa. Och omvänt – hur förbunden lösningen på krisen är med social rättvisa.  För att delta i cirkeln behöver du encyklikan (finns t ex gratis på Vatikanens hemsida, att köpa i bokhandeln, eller som en del i ”Den katolska socialläran”). Till första träffen läses de inledande sidorna, därefter ett kapitel per gång. Ledare:Louise Agnani, Joachim Budweg Tid: Onsdagar ojämna veckor kl. 19-20.15 mellan 3/2-28/4. Lokal: Webbcirkel, Zoom – https://us02web.zoom.us/j/2728873915 Avgift:100 kr anmälan till: katolsktforum@sanktaeugenia.se

——————————————————

Kontakt: Adressen är
Katolskt Forum/S:ta Eugenia församling
Kungsträdgårdsgatan 12,
111 47 Stockholm

Kommunikation och Programansvarig: Claudia Hammerich

Epost: katolsktforum@sanktaeugenia.se Tel: 08-505 780 23
Facebook:
https://www.facebook.com/katolsktforum


Arkiv inspelningar:

         5/11    ”En kort introduktion i liturgins tecken”, Anders Piltz – bokpresentation av Dominik Terstriep S.J.

22/10   ”Ellen Ammann – en svenska i Bayern” – föredrag och samtal med Klaus Dietz S.J.

15/10   ”Boken för dig som en gång ska dö” – Philip de Croy i samtal med Dominik Terstriep S.J.

1/10    ”En strävan efter sanning” – Bengt Kristensson Uggla  i samtal med Ulf Jonsson S.J.

17/9    ”Kyrkan i farsotens tid​” – Panelsamtal (Kjell Karlsten, Camilla Lif, Dominik Terstriep S.J., Andreas Carlgren)

         4/2-2021 ”Ekocid – en lag mot storskalig miljöförstörelse” – Kardinal Arborelius, Pella Thiel, Jonas Ebbesson. Använd denna passkod om du ej kommer in automatiskt: u=4d9zYf