S:ta Eugenia församling erbjuder dig som vill upptas i Kyrkans fulla gemenskap en längre förberedelsetid. Under tre år sker ett stegvist inlemmande i Kyrkan som speglar hur man blev kristen under fornkyrklig tid (300-500 e. kr.).

Förberedelsetiden kan verka lång. Men erfarenheten visar att relationer behöver tid för att fördjupas. Och relationen till Kristus är inget undantag. Det är därför viktigt att din önskan att leva ett liv i Kristi efterföjld får mogna fram över tid.

Det första steget för dig som vill pröva din kallelse är att ta kontakt med en präst eller diakon för ett enskilt samtal.

År 1

Första året går man kursen ”Katolska kyrkans lära och liv”. Gruppen möts varannan vecka från september till maj. Sammankomsterna sker på måndagkvällar mellan kl 19.00-21.00.

Den som funderar på att konvertera, eller att låta sig döpas, deltar också i två introduktionskvällar under vårterminen. En kortare information om det andra året ges även under höstterminen.

Under denna förberedelsetid bör man också ha kontakt med präst eller diakon för enskilda samtal. Dessutom deltar du aktivt i församlingens mässfirande.

År 2

Under år två förenas kandidaterna och katekumenerna i ”Katekumen- och kandidatgruppen”. Även denna grupp möts varannan vecka under två terminer.

Som stöd i förberedelsen sker två initiationssteg inom mässans ram, ett i november (upptagningen till katekumenatet) i S:ta Eugenia och ett på första söndagen i fastan (admissionen och namninskrivningen) inför biskopen i domkyrkan.

Detta år avslutas med kandidaternas upptagning och katekumernas dop i påsknattens liturgi.

År 3

Förberedelsetiden avslutas med ”Vägen vidare”. De nyblivna katolikerna erbjuds under detta år ytterligare fördjuning. Gruppen möts under detta år en gång per månad.

Katekumener: de odöpta

Kandidater: de redan döpta

För mer information kontakta:

Diakon Anders Wickström
e-post: anders.wickstrom@sanktaeugenia.se,
telefon: 08–505 780 15