S:ta Eugenia församling grundades 1837 och är den äldsta katolska församlingen i Sverige sedan reformationen. Församlingen omfattar Stockholms innerstad norrut från Gamla Stan samt Stockholms norra och västra förorter och har ca 10 500 medlemmar.

Ett stort antal volontärer, över 400, kännetecknar S:ta Eugenia. Församlingen är en andlig gemenskap och mötesplats med ett rikt och skiftande utbud: Gudstjänster, kursverksamhet och föreläsningar, sociala verksamheter för utsatta, barn- och ungdomsarbete, äldreverksamhet, bönegrupper, körer och kyrkomusik, själavård och mycket mera.

Mässor firas förutom på svenska även på engelska, gheez, polska, arabiska, filippinska på sex platser i församlingen.

Den nuvarande kyrkan vid Kungsträdgården ritades av den danske arkitekten Jørgen Kjaergaard och invigdes 1982. Kyrkan är integrerad i ett historiskt palats och gården uppfördes 1887.

Huvudbyggnaden av kyrkan är dold från gatan bakom en neo-renässans fasad av den tidigare bostaden. Den enda indikationen på att i byggnaden finns en kyrka är det förgyllda korset ovanför huvudingången.

Kyrkan är helgad åt Sankta Eugenia (Eugénie d’Alsace), en abbedissa (700-735) i klostret Mont Sainte-Odile i Alsace.

Kyrkoråd

Varje katolsk församling har antingen ett pastoralråd och ett ekonomiråd eller ett gemensamt kyrkoråd (vilket gäller för S:ta Eugenia sedan våren 2022 då vi slog ihop det tidigare pastoralrådet och ekonomirådet). Kyrkoherden är enligt församlingsordningen ordförande i kyrkorådet. Rådet utser därutöver en vice ordförande. Mandatperioden för kyrkorådet är 2022-2026.

S:ta Eugenia i korthet

Antal medlemmar:  10 694
Knutna: 579
Aktiva volontärer 450
Gudstjänstbesökare: 1 800/vecka
Präster: 6
Diakoner: 2
Församlingssystrar: 3
Övriga anställda: 13
Barndop (2022): 156
Vuxendop (2022): 8
Konfirmationer (2022): 202
Vigslar (2022): 15
Konversioner (2022): 11

Verksamhetsberättelse 

Klicka här för att läsa församlingens verksamhetsberättelse för år 2022

Församlingens kallelse

  • Vi i S:ta Eugenia utgör en mångkulturell katolsk församling i Stockholm.
  • Vår församlings huvud är Kristus som bygger upp oss till sin kropp genom en levande liturgi
  • och förnyar oss genom sitt ord och Kyrkans sakrament.
  • Vi är en trons gemenskap, utsänd till att förkunna Kristus i dialog med omvärlden.
  • Vi skall förmedla Guds kärlek till dem som söker och till dem som är utsatta i världen.
  • Vi öppnar oss för Andens gåvor.
  • Vänskap, lyhördhet och frimodighet skall känneteckna vår gemenskaps vittnesbörd.

                                                   (Antagen av Pastoralrådet den 17 december 1998)

Personuppgifter och GDPR 

Här kan du läsa mer om S:ta Eugenias arbete med integritet och medlemsregistret m.m.
Ladda_hem