Kyrkorådet beslutar tillsammans med kyrkoherden om innehållsmässiga linjer och tyngdpunkter i församlingens verksamhet samt förvaltar församlingens egendom och ansvarar för ekonomi och anställda.

Ledamöterna i Kyrkorådet väljs för en period om fyra år vid allmänna val i församlingen. Mandat perioden för kyrkorådet är 2022-2026.

På församlingsmötet (församlingens årsmöte) som hålls årligen senast den sista april  behandlas verksamhetsberättelse och årsbokslut, valnämnd, revisor och förtroenderevisor väljs. Församlingsmötet beslutar även om ansvarsfrihet.

Verksamhetsberättelse 2021

Kyrkorådet

Tillsammans med församlingens kyrkoherde och med andra medarbetare ska församlingens kyrkoråd främja och utveckla församlingslivet.

Ordf: Kh Dominik Terstriep S.J.

Claes Lagergren
Samuelle Falk
Joachim Gahm
Sven Hedberg
Irvin Homem
Sara Jacobsson
Martin Jungkvist
Claire Namuliika
Merja Niskanen
Ingrid Reppen
May-Savella Norlenius
Pablo Valiente

Kyrkorådets senaste protokoll

Protokoll 5

Protokoll 4

Protokoll 3

Protokoll 2

Protokoll 1

Tidigare pastoralrådets protokoll 

Protokoll 258

 

Kontakta Kyrkorådet genom Pastorsexpeditionen, tel 08-50578000, email: exp@sanktaeugenia.se