Kyrkorådet beslutar tillsammans med kyrkoherden om innehållsmässiga linjer och tyngdpunkter i församlingens verksamhet samt förvaltar församlingens egendom och ansvarar för ekonomi och anställda.

Ledamöterna i Kyrkorådet väljs för en period om fyra år vid allmänna val i församlingen. Mandat perioden för kyrkorådet är 2022-2026.

På församlingsmötet (församlingens årsmöte) som hålls årligen senast den sista april  behandlas verksamhetsberättelse och årsbokslut, valnämnd, revisor och förtroenderevisor väljs. Församlingsmötet beslutar även om ansvarsfrihet.

Verksamhetsberättelse 2021

PER – Pastoral- och Ekonomiråd

Tillsammans med församlingens kyrkoherde och med andra medarbetare ska församlingens Pastoral- och Ekonomiråd främja och utveckla församlingslivet.

Ordf: Kh Dominik Terstriep S.J.

Claes Lagergren
Per Höjeberg
Samuelle Falk
Joachim Gahm
Sven Hedberg
Irvin Homem
Sara Jacobsson
Martin Jungkvist
Claire Namuliika
Merja Niskanen
Ingrid Reppen
May-Savella Norlenius
Pablo Valiente

Pastoral- och Ekonomirådets senaste protokoll

Protokoll 10

Protokoll 9

Protokoll 8

Protokoll 7

Protokoll 6

Protokoll 5

Protokoll 4

Protokoll 3

Protokoll 2

Protokoll 1

Tidigare pastoralrådets protokoll 

Protokoll 258

Kontakta Pastoral- och Ekonomirådet genom Pastorsexpeditionen, tel 08-50578000, email: exp@sanktaeugenia.se