Just nu söker vi en ny ledamot och ordförande till S:ta Eugenias katastrofkonto!
Mer information om uppdraget finner du HÄR

Ett stort antal aktiva volontärer, över 350, kännetecknar S:ta Eugenia församling, och de bär, tillsammans med präster, systrar, diakoner och anställda, upp verksamheten i S:ta Eugenia med sina arbetsinsatser.

För den som vill bli volontär i S:ta Eugenia finns en rad möjligheter. Undervisningen, kyrkkaffet, olika praktiska insatser, basaren, bönegrupper är några exempel. Vissa frivilliginsatser görs tillsammans med församlingens anställda. Andra verksamheter görs helt genom frivilliga insatser, som Team Eugenia som arbetar för kvinnor i prostitution och Vinternatt för hemlösa.

Kontakta vår ekonomiansvarig, volontärsamordnare, Alfonso Aparicio, tel: 08-505 780  04, alfonso.aparicio@sanktaeugenia.se

VINTERNATT FÖR HEMLÖSA

Vinternatt är en ekumenisk insats för hemlösa. Där deltar S:ta Eugenia helt genom insatser av frivilliga. Gruppen med 14 aktiva volontärer förbereder för övernattningen och finns till som medmänniskor. Varje fredag från november till april serverar gruppen mat för hemlösa.

Ansvarig kontaktperson är Mattia Bulla,  mattia.bulla@gmail.com

TEAM EUGENIA

Team Eugenias uppgift är att ge värme, både andligen och lekamligen till människor, i första hand kvinnor, i prostitution som finns på Malmskillnadsgatan. Det sker genom närvaro, samtal och vänlighet, samt i form av varma drycker, smörgåsar och kaffebröd. Genom denna närvaro hoppas vi förmedla Guds kärlek och hopp samt leva evangeliet.

Om du känner dig kallad kontakta Ki Vesterberg, 0736-40 11 79 eller mejla ki.vesterberg@gmail.com