Präster

Dominik Terstriep S.J.

Klaus P. Dietz S.J.

Rainer Carls S.J.

Thomas Idergard S.J.

Mikael Schink S.J.

Jörg Nies S.J.

Abba Uqbamariam Tesfamariam

f. Adris Hanna

 

Diakoner

Ronny Elia

Anders Wickström

 

Församlingssystrar

syster Perpetua DMBM

Syster Veronica DMBM

Syster Rose DMBM

 

Kyrkomusiker

Helena Mann

Anne Maj Samuelsson

Ulf Samuelsson

Övriga medarbetare

Ingegerd Lennartsson

Sofia Rosshagen

Pehr Thorell

Elisabeth Kvist

Mirtha Basombrio

Henrik Ström

Rodas Berhane