Seminarium: Klimatfasta. Tid för offer?

Kyrkorna vill förmedla hopp när klimatkrisen hotar att förlama. Samtidigt höjs röster om att vi på allvar måste prata om den skuld och skam vår livsstil för med sig. Är det dags att komplettera det hoppfulla klimatpratet med storord som synd, skuld, förlåtelse, nåd, botgöring och gottgörelse? Är det tid...

Läs mer

Öppet möte: Hur ska vi möta klimatkrisen?

Alla är varmt välkomna till möte nummer två om hur vi ska möta klimatkrisen! Ta med fika efter 11-mässan till Biblioteket. Emilia Arvidsson, som skulle tala om sin shoppingfria livsstil, har tyvärr fått förhinder. Men vi håller oss inom samma ämne och utforskar nya vägar tillsammans! Program: Sedan sist, kort...

Läs mer

Skapelsen och klimatet. Föreläsning och samtal med Alasdair Skelton

Skapelsen och klimatet – fakta om forskningsläget och om vad vi kan göra. Föreläsning och samtal med Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi, direktor Bolin-centret för klimatforskning (SU) och medlem i S:ta Eugenia. Missa inte denna kväll! Alsadair Skelton är direktor för Sveriges största klimatforskningscentrum.Han har en enastående förmåga...

Läs mer

Bortförd i Irak – en präst berättar

BISKOP SAAD SIROP HANNA är apostolisk visitator för de kaldeiska katolikerna i Europa, med säte i Stockholm. Han presenterar denna kväll sin på svenska nyss utgivna bok (2019, Veritas förlag) i vilken han skildrar sin tid som fånge hos muslimska extremister i Irak.  Tisdag den 5 februari kl 19, i...

Läs mer

Bokrelease: Bortförd i Irak – en präst berättar.

Bokpresentation: BORTFÖRD I IRAK – en präst berättar. Biskop Saad Sirop Hanna är apostolisk visitator för de kaldeiska katolikerna i Europa, med säte i Stockholm. Han presenterar denna kväll sin på svenska nyss utgivna bok (2019, Veritas förlag) i vilken han skildrar sin tid som fånge hos muslimska extremister i...

Läs mer

Bokcirkel: Laudato Sí

Bokcirkelstart: Laudato Sí (Lovad vare du. Angående omsorgen om vårt gemensamma hem). Vi läser, fördjupar oss i och samtalar om påvens ”klimatencyklika” och dess praktiska konsekvenser för våra liv. Inför varje träff läser hela gruppen samma stycke/kapitel, vi turas om att förbereda frågor som sedan diskuteras. Vid första träffen samtalar...

Läs mer

Ekumeniska vesper, Livshistoria och insikter

21/1 Ekumenisk vesper & Livshistoria & insikter – Hans Ulfvebrand. Med anledning av ”Ekumeniska böneveckan för kristen enhet” bjuder församlingen in till ekumenisk gudstjänst. Domprost Hans Ulfvebrand, domkyrkoförsamlingen i Stockholm SvK ,medverkar i gudstjänsten och intervjuas efter den av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. Gudstjänst kl 18 i kyrkan,  intervju ca...

Läs mer

Inbjudan till öppet möte! Hur ska vi möta klimatkrisen?

Vi är några församlingsmedlemmar som som vill bjuda in till ett öppet möte om klimatet. Att frågan är akut vet vi alla nu. Vad kan vi som kristna göra? Som samhällsmedborgare? Som världsmedborgare? Låt oss tillsammans utforska handlingsvägar, dela med oss av kunskap till varandra och be! Alla är varmt...

Läs mer

Forum Filmklubben – MOON

Forum Filmklubben – att se på film som du lyssnar på musik Filmer i urval av sventhomas Nordlöf Årets sista film!  Moon. ”The Last Place You´d Ever Expect To Find Yourself” Regi: Duncan Jones (son till David Bowie!) 2009, 95’ pdf: Filmklubben Moon  

Läs mer