Forum Filmklubben: Efter Livet

Forum Filmklubben – att se på film som du lyssnar på musik. Filmer i urval av Sventhomas Nordlöf. Lördag den 2 mars kl 18.15: Av regissören till ”Shoplifters”: EFTER LIVET  Hirokazu Kore-Eda  (118’ 1998). Förfilm från kl 17.30. I Stora salen/Biblioteket. Välkomna!

Läs mer

Livshistoria och insikter- Örjan Ekman

Örjan Ekman är katolik och tidigare ordförande för Individuell Människohjälp (IM), som han verkade för bl.a. i Jerusalem, Rumänien och Centralamerika. Örjan vistades vid Ekumenisk centrum i Italien 1965-67 – under den omvälvande tiden direkt efter andra Vatikankonciliet. Denna kväll intervjuas han av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. I Övre salen...

Läs mer

Seminarium: Klimatfasta. Tid för offer?

Kyrkorna vill förmedla hopp när klimatkrisen hotar att förlama. Samtidigt höjs röster om att vi på allvar måste prata om den skuld och skam vår livsstil för med sig. Är det dags att komplettera det hoppfulla klimatpratet med storord som synd, skuld, förlåtelse, nåd, botgöring och gottgörelse? Är det tid...

Läs mer

Öppet möte: Hur ska vi möta klimatkrisen?

Alla är varmt välkomna till möte nummer två om hur vi ska möta klimatkrisen! Ta med fika efter 11-mässan till Biblioteket. Emilia Arvidsson, som skulle tala om sin shoppingfria livsstil, har tyvärr fått förhinder. Men vi håller oss inom samma ämne och utforskar nya vägar tillsammans! Program: Sedan sist, kort...

Läs mer

Skapelsen och klimatet. Föreläsning och samtal med Alasdair Skelton

Skapelsen och klimatet – fakta om forskningsläget och om vad vi kan göra. Föreläsning och samtal med Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi, direktor Bolin-centret för klimatforskning (SU) och medlem i S:ta Eugenia. Missa inte denna kväll! Alsadair Skelton är direktor för Sveriges största klimatforskningscentrum.Han har en enastående förmåga...

Läs mer

Bortförd i Irak – en präst berättar

BISKOP SAAD SIROP HANNA är apostolisk visitator för de kaldeiska katolikerna i Europa, med säte i Stockholm. Han presenterar denna kväll sin på svenska nyss utgivna bok (2019, Veritas förlag) i vilken han skildrar sin tid som fånge hos muslimska extremister i Irak.  Tisdag den 5 februari kl 19, i...

Läs mer

Bokrelease: Bortförd i Irak – en präst berättar.

Bokpresentation: BORTFÖRD I IRAK – en präst berättar. Biskop Saad Sirop Hanna är apostolisk visitator för de kaldeiska katolikerna i Europa, med säte i Stockholm. Han presenterar denna kväll sin på svenska nyss utgivna bok (2019, Veritas förlag) i vilken han skildrar sin tid som fånge hos muslimska extremister i...

Läs mer