Heldagskonferens: Hoppets kraft – steg till befrielse. Laudato Si’, tolv steg och ignatiansk andlighet.

Var kan vi finna kraft till förändring och befrielse idag? Välkomna till en heldagskonferens i S:ta Eugenia om påvens encyklika Laudato Si´, Ignatius andlig övningar och tolvstegsrörelsen. Medverkande bl.a: Kardinal Arborelius, Anna Ardin (diakon),  jesuitpater Rainer Carls, Laila R. Dahl, (biskop norska kyrkan), Harry Månsus (Djupare Liv). Arr. med Djupare...

Läs mer

Församlingskväll och församlingsmöte, 26 april kl 19

Vision är ett stor ord. Hur kan vi som församling idag förmedla Kristi budskap i och för vår tid?…. Alla församlingsmedlemmar och -vänner hälsas välkomna till en kväll med diskussioner, förtäring och trevlig samvaro. Fredag 26 april kl 19 i Stora salen! Mer information som PDF: Kallelse_Forsamlingsmote_2019 Verksamhetsberattelsa_StaEugenia_2018 Fortroenderevisor_revisionsberattelse_ 2018...

Läs mer

Två kvällar med Pia Johansson och Fredrik Heiding S.J.

HADE JESUS HUMOR? Om skratt, maktkritik, frihet och distans. Tisdag den 7 maj kl 19, Biblioteket. Kyrkofadern Johannes Chrysostomos (d. 407) hävdar att Jesus aldrig har skrattat, eftersom evangelierna inte berättar om det. Den medeltida teologen Petrus Cantor (d. 1197) påstår däremot att det hör till människans egenart att kunna skratta...

Läs mer

Bokrelease: Tålamod med Gud.

Bokrelease: Tålamod med Gud. Tomas Halik O.C.D. med förord av Kardinal Arborelius. Medverkande: Kardinal Anders Arborelius O.C.D, biskop i Stockholms katolska stift, Peter Eriksson, Libris förlag. Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. Kl 19 i Stora salen, i samarbete med Katolsk Bokhandel och Libris förlag. Tålamod med Gud

Läs mer

Forum Filmklubben – Contact

Forum Filmklubben ger Contact (1997, 150′). Regi: Robert Zemerick Filmer i urval av Sventhomas Nordlöf under devisen ”att se på film som du lyssnar på musik”. Förfilm från kl 17.30. I Stora salen

Läs mer

Forum Filmklubben: Efter Livet

Forum Filmklubben – att se på film som du lyssnar på musik. Filmer i urval av Sventhomas Nordlöf. Lördag den 2 mars kl 18.15: Av regissören till ”Shoplifters”: EFTER LIVET  Hirokazu Kore-Eda  (118’ 1998). Förfilm från kl 17.30. I Stora salen/Biblioteket. Välkomna!

Läs mer

Livshistoria och insikter- Örjan Ekman

Örjan Ekman är katolik och tidigare ordförande för Individuell Människohjälp (IM), som han verkade för bl.a. i Jerusalem, Rumänien och Centralamerika. Örjan vistades vid Ekumenisk centrum i Italien 1965-67 – under den omvälvande tiden direkt efter andra Vatikankonciliet. Denna kväll intervjuas han av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. I Övre salen...

Läs mer