Tolkien och den besjälade världen – Onsdag 8 november.