Trosundervisning högstadiet 2023/2024

Undervisningen för högstadiet och konfirmationen läsåret 2023/24 Undervisningen för läsåret 2022/23 riktar sig till ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar i eller knutna till S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2008, 2009 och 2010. I Stockholms katolska stift är konfirmationsundervisningen två år och omfattar klasserna 8 och 9...

Continue reading

Kurs: KATOLSKA KYRKANS LÄRA OCH LIV (TERMIN 1/2)

KATOLSKA KYRKANS LÄRA OCH LIV (TERMIN 1/2) Frågan om Gud är en av de mest spännande, om inte rentav den allra mest spännande frågan av alla. Så länge det funnits människor har de firat Gud, funderat över Gud och uttryckt sin tro i konst, litteratur, musik och gudstjänst. De kristna...

Continue reading

Går det att häda om ingenting är heligt? Torsdag 21 september.

Torsdag 21 september   Går det att häda om ingenting är heligt? Efter de uppmärksammade koran bränningarna har från många håll uttryckts en önskan att  att återuppväcka den hädelselagstiftning eller lag om trosfrid som i Sverige avskaffades 1970. Är det en väg framåt eller att alltför lättvindigt ge upp en del...

Continue reading

Dorothy Day – med radikal tillit. Torsdag 14 september.

Torsdag 14 september     Dorothy Day – med radikal tillit. “Här är jag: vad vill du att jag gör?” En ung konvertit står inför jungfru Maria. En ensamstående mamma som hankar sig fram som skribent för New Yorks vänstertidskrifter ställer sig helt till Guds förfogande, och blir en central men...

Continue reading

Seniorutflykt till Ekerö

Välkommen på utflykt till Ekerö kyrka – Onsdag 21 juni 2023 Foto Peter Saers Vi firar mässa kl. 11 i Ekerö kyrka och får sedan guidning av kyrkan. OBS tiderna! Vi åker tidigare från S:ta Eugenia än vad som angetts i Eugeniabladet.   Buss avgår från S:ta Eugenia kyrka kl....

Continue reading

KÖRKONSERT MED SANKTA EUGENIA VOKALENSEMBLE. DIRIGENT OCH ORGANIST: ULF SAMUELSSON  

Continue reading

Boklansering av boken En värdig död

1 juni      Boklansering av boken En värdig död. Bokens syfte är att öka kunskapen om frågor kring livets slut, som här belyses ur ett katolskt perspektiv, i en svensk kontext. Författarna i denna antologi har utifrån sin respektive yrkesexpertis och erfarenhet närmat sig ämnet »livets slut« från olika per­spektiv...

Continue reading

Kyrkans sociallära i polariseringens tid – utmaningar och möjligheter

25 maj    Kyrkans sociallära i polariseringens tid – utmaningar och möjligheter. Dagens samhällsdebatt upptas till stor del av en sorts skyttegravskrig mellan stridbara grupperingar. Katolska kyrkans ståndpunkter i moralfrågor blir inte sällan föremål för svepande och hätsk kritik som knappt hinner bemötas innan debatten gått över till nya frågor. Hur...

Continue reading