Dead Man Walking (1995) Det finns, kära systrar och bröder, händelser i världen som är så otroligt hemska att bara tanken på förlåtelse verkar cynisk och när man då läser dagens evangelium som presenterar oss Gud som den Barmhärtige Fadern, så står man som kristen lite rådlös inför uppgiften att förverkliga barmhärtighetens andliga gärning att […]

Continue reading

”Att undervisa de okunniga”

”Att undervisa de okunniga” – Kyndelsmässodagen 7 februari 2016 Luk 2: 32-40 Det var en ganska vardaglig händelse att några föräldrar frambar sin förstfödde son i templet. Också när det heliga paret Maria och Josef vandrade från Betlehem till Jerusalem och kom in i tempelområdet fäste man inte uppmärksamhet på dem. Det var tydligen bara en […]

Continue reading

Translate »