Extrainsatt tillbedjan och bikt under advent

De senaste restriktionerna pga. covid-läget påverkar kyrkans liv avsevärt. Mässor får inte längre firas offentligt. Ändå vill vi uppmuntra alla troende att på andra sätt hålla kontakt med Kristus i sakramentet. Därför anordnar församlingen under adventstiden ytterligare tillfällen för eukaristisk tillbedjan och bikt. Varje söndag, onsdag  ges tillfälle för sakramental tillbedjan...

Läs mer

NEW DIRECTIVES DUE TO CORONA

Following the government’s decision to ban public gatherings and public events with more than eight participants, Bishop Anders has decided not to »hold public services in our diocese in the sense that they would be open to the public. But the opportunity remains for our parishes to offer smaller groups...

Läs mer

Nya direktiv med anledning av corona-läget

Efter regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, har biskop Anders bestämt att inte »fira offentliga gudstjänster i vårt stift i den meningen att de skulle vara öppna för allmänheten. Men möjligheten kvarstår för våra församlingar att erbjuda mindre grupper – enligt normen...

Läs mer

Gemensamma dopgudstjänster/Communal baptismal liturgies

På svenska: 5/12 In English:19/12. Barndop i församlingen äger rum i en gemensam dopgudstjänst där flera barn, högst 4, barn döps vid samma tillfälle. Om du är intresserad kontakta pastorsexpeditionen. Varje familj kontaktas sedan av den präst/diakon som ska döpa de barn som är anmälda. Baptism of young children take...

Läs mer

Programansvarig Katolskt Forum

S:ta Eugenia Katolska Församling söker Programsansvarig Katolskt Forum. Katolskt Forum är S:ta Eugenias programverksamhet och en del av församlingens ansikte utåt med föreläsningar, kurser och andra program. Tjänsten är på deltid med början den 1 januari 2021. Arbete på kvällstid och ibland även på helger ingår. mer info på pdf.:...

Läs mer

Under coronatider – Besökarnas antal är begränsat i våra mässor!

Jag påminner alla om att vi inte får vara fler än 50 mässbesökare. Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut. Viktigt att hålla avstånd. Sitt endast på de platser som är märkta med röda dekaler (personer från samma hushåll kan sitta tillsammans) Jag uppmuntrar er alla att delta i söndagsmässan i er församling...

Läs mer

Så säkras framtiden för Stiftelsen Josephinahemmet

Välgörenhetsinrättningen Josephinahemmet skapades av Änkedrottning Josephina år 1873. Redan som kronprinsessa engagerade hon sig i välgörenhetsarbete, långt utöver dåtida konventioners mått, och fortsatte med det ända till slutet av sitt liv. För att säkra Josephinahemmets framtid gav hon den 5 juni 1876 sin handsekreterare uppdraget att skapa en stiftelse. Två...

Läs mer

Förändringar i S:ta Eugenia verksamhet

Stiftets anvisningar med anledning av utbrottet av Corona-viruset medför för S:ta Eugenia församling följande förändringar: De äldre prästerna, p. Klaus och p. Rainer, skall tills vidare inte fira några offentliga mässor. Mässorna i S:ta Eugenia firas tills vidare vid de vanliga tiderna. Vardagsmässorna i S:ta Ragnhilds kapell är tills vidare...

Läs mer

Är du isolerad på grund av corona-viruset och behöver hjälp?

Till er, våra äldre eller sjuka församlingsmedlemmar som pga corona-viruset isolerat sig, församlingen lämnar er inte ensamma. Behöver du hjälp med inköp eller apoteksbesök vänd dig till Sara Ingerö, tel 073-648 15 85 eller skriv ett mejl till corona@gemenskap.se. De som läser detta meddelande och kan tänka sig hjälpa till, får gärna höra...

Läs mer