Ungdomskatekes 2022/2023

Undervisningen för högstadiet och konfirmationen läsåret 2022/23 Undervisningen för läsåret 2022/23 riktar sig till ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar eller registrerade vänner, i S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2007, 2008 och 2009. I Stockholms katolska stift är konfirmationsundervisningen två år och omfattar klasserna 8 och 9...

Continue reading

Kandidater till Kyrkorådet 2022

Söndagen den 24/4-2022  är det kyrkorådsval i S:ta Eugenia Katolska Församling. Röstningen börjar efter 8:00 mässan och pågår fram till efter 18:00 mässan. Församlingsmedlemmar och knutna vänner har rösträtt. Varmt välkomna! här är alla kandidaterna:  

Continue reading