Senaste nytt

 • Extrainsatt tillbedjan och bikt under advent

  De senaste restriktionerna pga. covid-läget påverkar kyrkans liv avsevärt. Mässor får inte längre firas offentligt. Ändå vill vi uppmuntra alla troende att på andra sätt hålla kontakt med Kristus i sakramentet. Därför anordnar församlingen under adventstiden ytterligare tillfällen för eukaristisk tillbedjan och bikt. Varje söndag, onsdag  ges tillfälle för sakramental tillbedjan...

  Läs mer

 • NEW DIRECTIVES DUE TO CORONA

  Following the government’s decision to ban public gatherings and public events with more than eight participants, Bishop Anders has decided not to »hold public services in our diocese in the sense that they would be open to the public. But the opportunity remains for our parishes to offer smaller groups...

  Läs mer

 • Nya direktiv med anledning av corona-läget

  Efter regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, har biskop Anders bestämt att inte »fira offentliga gudstjänster i vårt stift i den meningen att de skulle vara öppna för allmänheten. Men möjligheten kvarstår för våra församlingar att erbjuda mindre grupper – enligt normen...

  Läs mer

 • LÄS SENASTE EUGENIABLADET

  Eugeniabladet har kommit. Du kan läsa det  på din läsplatta eller smartphone! Klicka här: Eugeniabladet 4 20

  Läs mer

 • November-avlaten utsträckt till hela månaden

  November-avlaten utsträckt till hela månaden Det Apostoliska penitentiariet i Vatikanen har meddelat nya och pandemianpassade villkor för den avlat som förknippas med Alla själars dag den 2/11. Avlaten reducerar/befriar helt från det timliga straffet för, dvs botgöring för konsekvensen av, våra synder i skärselden (skulden med risk för ett evigt...

  Läs mer

 • Gemensamma dopgudstjänster/Communal baptismal liturgies

  På svenska: 5/12 In English:19/12. Barndop i församlingen äger rum i en gemensam dopgudstjänst där flera barn, högst 4, barn döps vid samma tillfälle. Om du är intresserad kontakta pastorsexpeditionen. Varje familj kontaktas sedan av den präst/diakon som ska döpa de barn som är anmälda. Baptism of young children take...

  Läs mer

 • _MG_9528
 • _MG_9521
 • _MG_9525
 • _MG_9527
 • _MG_9499
 • _MG_9506
 • _MG_9508
 • _MG_9519
 • _MG_9491
 • _MG_9497
 • _MG_9727
 • _MG_9728
 • _MG_9480
 • _MG_9483
 • _MG_9579
 • _MG_9726
 • _MG_9475
 • _MG_9477
 • _MG_9479
 • _MG_9331
 • _MG_9333
 • _MG_9398
 • _MG_9284
 • _MG_9288
 • _MG_9319
 • _MG_9282
 • Kriti kropp o blod-min_1024x768
 • Gheezmässan, skrudar mm 033-min_1024x768
 • Gheezmässan, skrudar mm 020-min_1024x768
 • Gheezmässan, skrudar mm 017-min_1024x768
 • Gheezmässan, skrudar mm 016-min_1024x768
 • Gheezmässan, skrudar mm 012-min_1024x768
 • Gheezmässan, skrudar mm 009-min_1024x768
 • Gheezmässan, skrudar mm 008-min_1024x768
 • Gheezmässan, skrudar mm 005-min_1024x768
 • Gheezmässan, skrudar mm 003-min_1024x768
 • _Gheezmässan, skrudar mm 006-min_768x1024
 • _Gheezmässan, skrudar mm 021-min_768x1024
 • Gheezmässan, skrudar mm 011-min_1024x768
 • _Gheezmässan, skrudar mm 013-min_768x1024
 • _Gheezmässan, skrudar mm 018-min_776x1024
 • _Gheezmässan, skrudar mm 014-min_768x1024
 • _Gheezmässan, skrudar mm 043-min_768x1024
 • _MG_9714
 • Karneval barn2_1117
 • Karneval3_1163
 • Kyrkokor Italien
 • Scholan Rom
 • 4%20de%20may%202011%20080
 • 4%20de%20may%202011%20069
 • 4%20de%20may%202011%20074
 • 4%20de%20may%202011%20082
 • 4%20de%20may%202011%20094
 • 4%20de%20may%202011%20136
 • Abba 081
 • Adris Hanna
 • CIMG8510
 • CIMG8551
 • CIMG8672
 • CIMG8698
 • Marielund medarb EK 031
 • Tillbedjan 007