Pastoralrådet beslutar tillsammans med kyrkoherden om innehållsmässiga linjer och tyngdpunkter i församlingens verksamhet.Ekonomirådet förvaltar församlingens egendom och ansvarar för ekonomi och anställda.

Ledamöterna i Ekonomiråd och Pastoralråd väljs för en period om fyra år vid allmänna val i församlingen. Mandat perioden för bägge råden är 2014-2018.

På församlingsmötet (församlingens årsmöte) som hålls årligen senast den sista april  behandlas verksamhetsberättelse och årsbokslut, valnämnd, revisor och förtroenderevisor väljs. Församlingsmötet beslutar om ansvarsfrihet för Ekonomirådet.

Verksamhetsberättelse 2016

Årsbokslut 2016

Pastoralrådet

Under ledning av församlingens kyrkoherde och tillsammans med andra medarbetare ska församlingens pastoralråd främja och utveckla församlingslivet.

Ordf: Kh Dominik Terstriep S.J.
Alexis Alling
Reem Altawil
Ebba Bourghardt
Robel Domenico
Liberty Fajutrao
Bengt Hallermalm
Claus Helmberger
Henry Muyingo
Jeanne Tullberg
Henrik Ullén
Carl Otto Werkelid
Ki Westerberg

Senaste protokoll

Protokoll 232

Protokoll 231

Protokoll 230

Protokoll 229

protokoll 228

protokoll 227

protokoll 226

protokoll 225

Protokoll 224

protokoll 223

Protokoll 222

Protokoll 221

Protokoll 220 

Protokoll 219

Ekonomirådet

Ekonomirådet ansvarar för förvaltningen av församlingens egendom och ekonomi samt personalfrågorna.

Ordf.: Kh Dominik Terstriep S.J.
Johan Appelberg
Kjell Brisholm
Karl Eidem
David Harris
Christina Hofman Bang
Jerzy Hopfinger
Margareta Kellner-Solli
Anders Kvist
Richard Rebhan
Stefan Waldemarsson

Kontakta Ekonomirådet och Pastoralrådet genom Pastorsexpeditionen, tel 08-50578000, email: exp@sanktaeugenia.se