Allhelgonadagen

Allhelgonadagen 2023 Helgonen som gudsmysteriets grammatik Den troende lever medvetet av kontakten med Gud, Ja, längtar efter att få kontakt med Gud. Hon eller han klarar sig inte utan denna kontakt som förmedlas på många sätt. Kontakt är liv, eftersom kontakt är relation. Och relation är det första, det som allting börjat med; inte bara […]

Continue reading

14:e söndagen A-2023 Matt 11:25-30 Förundran och förtroende Det är provocerande. De lärda och kloka, de som är högt ansedda och i vanliga fall intar de främsta platserna, just för dem är det dolt. ”Det”? Jesu hemlighet. Att han är den levande Gudens Son. Att Gud inte förblir på förnämt avstånd till världen utan gör […]

Continue reading

KRISTI LEKAMEN A-2023 5 Mos 8:2ff, 1 Kor 10:16-17, Joh 6:51-58 S:ta Eugenia kyrka, Stockholm 2023-06-11   Vi tar mycket för givet: att vi lever i ett fritt land, där vi fritt kan utöva vår tro, att vi har kyrkor där vi får samlas och fira Kristi hemligheter, att vi har eukaristin och de andra […]

Continue reading

7 PåSö A i S:ta Eugenia »Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus« (Joh 17). Vilken kunskap behöver vi? Kunskap är makt, låter ett talesätt: Och visst är det så. Den som har kunskap har ett försprång före den som inte […]

Continue reading

5:E PÅSKSÖNDAGEN A-2023 I S:TA EUGENIA Apg 6:1-7 Konfliktlösning i (forn)kyrkan Så snart människor möts relaterar de till varandra och ordnar i den bästa av världar sina relationer. Så snart människor möts – och det räcker med två personer – uppstår frågan om makt. Många förknippar ordet makt med något ont, vilket det inte alltid […]

Continue reading

Gud är annorlunda – 3:e påsksöndagen

3 PÅSKSÖNDAGEN A, S:TA EUGENIA Luk 24:13-35 Gud är annorlunda ”Medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel …” De två lärjungarna på väg till Emmaus hade nog föreställt och önskat sig en annan sorts Messias. Och de delar öppet med sig av sin besvikelse. Vilken Gud representerade denne Messias? En Gud […]

Continue reading

Påskdagen: Påsk – vår födelsedag

PÅSKDAGEN 2023 I S:TA EUGENIA Påsk – vår födelsedag Vad är det speciella med denna morgon som vi kallar påsk? Egentligen är det väldigt enkelt: På påsken låter Gud oss återupptäcka det som gällde redan på skapelsemorgonen – sanningen att Gud är absolut pålitlig och trofast. ”Absolut” betyder: det finns ingen och inget som skulle […]

Continue reading

Påskvakan – Inte längre jag

PÅSKVAKAN 2023-A, S:TA EUGENIA Inte längre jag … ”Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått” (Matt 28:6). Det var budskapet kvinnorna mottog som kommit för att se på graven. Och vilket mäktigt uttryck fick inte detta budskap: ett kraftigt jordskalv när den blixtrande budbäraren steg […]

Continue reading

Långfredagen – Det är fullbordat

LÅNGFREDAGEN – S:TA EUGENIA ”Det är fullbordat” (Joh 19:30) Ett samtal med den döde Jesus på korset Du, Herre, säger inte: jag har misslyckats totalt, mitt liv, det jag önskat och längtat efter har inte förverkligats, den lilla början, den lilla växten som spirat har trampats ner redan innan den hunnit utvecklas. Resultatet tycks ödesdigert […]

Continue reading

Vem törs – 4 söndagen i fastan A

4:E SÖNDAGEN I FASTAN A, S:TA EUGENIA Joh 9:1-41 Vem törs? Det är inte lätt att se verkligheten i vitögat, livet så som det är. Kanske tycker vi att det blir för mycket med världens alla orättvisor, med allt våld och hat, med förtrycket av de svaga och klyftan mellan rika och fattiga. För att […]

Continue reading

Så här går det till

1:a söndagen i fastan A-2023 i S:ta Eugenia, 26 februari 1 Mos 2:7-9, 3:1-7, Rom 5:12-19, Matt 4:1-11 Så här går det till Det är så här det går till. Man låter sig luras, går med på saker och ting mot bättre vetande och sitter sedan med följderna av sitt dumma beslut. Man känner sig […]

Continue reading

Askonsdagen 2023

ASKONSDAGEN De 40 dagarna Fastetiden kallas på latin och andra språk: Quadragesima, carème, cuaresima – 40-dagars-tid. Vad innebär det? Kyrkan vill med denna tid påminna om viktiga händelser i frälsningshistorien som talar om fastetidens innebörd. Syndafloden varade i 40 dagar och 40 nätter. Israels folk vandrade i 40 år genom öknen. Mose tillbringade 40 dagar […]

Continue reading

KYNDELSMÄSSODAGEN Det gudsvigda livet – eller det lydiga, fattiga och kyska livet Hundratals människor som inte märker något när gossebarnet bärs in i templet. En vanlig rit. Men det är inte vilket barn som helst. Här kommer den som är templets Herre. Här kommer den som drygt trettio år senare kommer att frambära sig själv […]

Continue reading