Önskemål om visning av kyrkan, frågor om församlingen och den Katolska kyrkan återkommer ständigt. Därför erbjuder församlingen studiebesök i första hand för skolklasser och pensionärsgrupper, men givetvis är alla intresserade välkomna.

 

Gratis visningar

Visningen tar ungefär en timme och är avgiftsfri för skolklasser. Vi ser gärna att skoleleverna har läst om Katolska kyrkan och är förberedda, förslagsvis att de även själva har formulerat frågor och har dessa med sig. En visning utan förkunskap blir inte meningsfull för eleverna och inte heller för den som visar.

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.