Ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten i S:ta Eugenia vill att ungdomar ska kunna fördjupa sin tro, hitta gemenskap med andra katolska ungdomar och växa som människor. Ungdomsverksamheten ska hjälpa ungdomar att genom bön och handling skapa ordning och livsglädje i sin tillvaro. Ungdomskonsulentens ansvar är att erbjuda olika aktiviteter och en plattform där ungdomarna kan få ställa frågor, lära känna andra och känna en kyrklig gemenskap med Gud i centrum.

Församlingen bjuder in alla barn i åldrar 8-13 till årets sommarkollo. Kostnad: 1650 kr, anmälningsavgiften täcker övernattning 16-25 juli, måltider under dagen samt alla roliga aktiviteter. På sommarkollo har vi alltid kul. Vi har allt från lekar, gemensam bön. temadagar och bad veckan ut. Lägret varar i 10 dagar på Stiftsgården Marielund. Valkomna!
Anmälningen är öppen fram tills 25 april och sker via denna länk från Bilda.
Sommarkollot 2021: Sommarkollo i Eugenia 2021
För mer information, kontakta Ungdosmkonsulenten Rodas på ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se

Fredagsträffarna

Välkommen till grymma diskussioner om olika ämnen som svider, chockerar och som även kan starta krig och konflikt i världen. Kvällarna startar kl 19 med en kort bön, sedan fortsätter vi med det speciella programmet för kvällen. Efter att programmet är slut finns det möjlighet att stanna kvar för att umgås, titta på film eller diskutera något man funderar över.

Dessa träffar riktar sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Det kostar ingenting.

Man kan nå oss på Facebooksidan SEKU. Ta kontakt med ungdomskonsulenten direkt genom att söka på ”Sankta Eugenia”, Instagram ”sanktaeugeniaungdom” eller per mail: ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se. Information om träffarna finns också i Eugeniabladet och på anslasgtavlan på kyrktorget.

Trosundervisning för barn och ungdomar

Församlingen erbjuder trosundervisning för barn och ungdomar fr.o.m. årskurs 2. De första två åren förbereds barnen inför sin Första heliga kommunion som sker i slutet av klass 3. Även under år 4 till 9 är det trosundervisning.

Under höstterminen behöver vi dela upp grupperna under lördagarna. Grupp 2, 3 och 6 har undervisning kl 10.00 – 13.00. Grupp 4 och 5 har undervisning kl 12.00 – 15.00.

Konfirmationsundervisningen börjar i årskurs 8 och sträcker sig över två år. Konfirmationen sker i slutet av årskurs 9. Konfirmanderna träffas under höstterminen samma tider som klass 7.

Vårtermin 2021
Klass 2 – 6, 2020: (så länge kateketerna är beredda att ställa upp och grundskolorna ha öppet, fortsätter vi med undervisningen)
Schema :23/1, 6/2, 20/2, 20/3 17/4, 13/5 torsdag Kristus Himmelsfärd kl 11, Första Heliga Kommunion grupp 1 (förberedelsedag: 12/2 kl 9.30 – 15.30), 15/5 (ej klass 3), 29/5 lördag kl 11, Första Heliga kommunion grupp 2 (förberedelsedag 28/5 kl 9.30 – 15.30.
Huvudansvarig för alla grupper, klass 2-6: diakon Ronny Elia ronny.elia@sanktaeugenia.se

Klass 7 och konfirmander 8 och 9:
preliminär schema: 16/1, 30/1, 13/2, 13/3, 27/3,  24/4, 8/5 och 22/5 (avslutning), 5/6 övning i kyrkan och 12/6 Konfirmation kl 11.

Trosundervisning på Engelska/The English Catechism
The classes start every Sunday at 4 pm and finish with a joint English Mass for all classes at 6 pm.
The teaching cost for the whole year is 200 SEK, it includes all the necessary course materials and refreshments. Please pay the money (with your name and EC2019 as a keyword) to the parish swish number (1231051507) or pay cash during registration.

Available classes: Pre-communion, First Holy Communion (1st and 2nd year), Post-Communion, and Confirmation.

For more information contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se

Catholic University Chaplaincy

We hope to be able resume our Sunday meetings as usual in the beginning of September, despite the pandemic.

University students meet every Sunday at 7pm after the English mass in the Café Eugenia. You will have an opportunity to discuss important topics dealing with faith and reason, meet new people from over the world, make friends or simply relax. More information at our Facebook-group Catholic Students in Stockholm.

CUC är inte bara för utländska studenterna utan också för svenska. Jag skulle vilja inbjuda även er, svenskar, som studerar på Stockholms universitet och högskolor till våra möten.

pater Thomas Idergard, S.J. Tel: 08-505 780 17,  e-post: thomas.idergard@sanktaeugenia.se