Ungdomsverksamheten – SEKU

SEKU – S:ta Eugenia Katolska Ungdomsförening vill att ungdomar ska kunna fördjupa sin tro, hitta gemenskap med andra katolska ungdomar och växa som människor. Ungdomsverksamheten ska hjälpa ungdomar att genom bön och handling skapa ordning och livsglädje i sin tillvaro. Ungdomskonsulentens ansvar är att erbjuda olika aktiviteter och en plattform där ungdomarna kan få ställa frågor, lära känna andra och känna en kyrklig gemenskap med Gud i centrum.

Man når oss främst via Instagram där vi heter ”Eugeniaungdom” där alla träffar, aktiviteter och läger marknadsförs. Ungdomskonsulenten nås per mail på ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se. Information om träffar och läger finns också i Eugeniabladet och på anslagstavlan på kyrktorget.

Fredagsträffarna

På fredagskvällarna träffas ungdomar för att debattera, diskutera, leka lekar, baka och massa annat skoj. Kvällarna startar med middag direkt efter 18:00 mässan, sedan fortsätter vi med det planerade programmet. Efter att programmet för kvällen tagit slut ber vi en kvällsbön tillsammans, och därefter finns det möjlighet att stanna kvar för att umgås i ungdomsrummet.

Dessa träffar riktar sig till ungdomar från årskurs 9 och uppåt. Dessutom har vi även 18+ fredagsträffar ca 1 gång i månaden där de äldre ungdomarna får chansen att umgås ensamma. Träffarna är gratis, så det är bara att dyka upp!

Tjejgrupp

SEKU har en tjejgrupp som heter “Eugenias systrar”. Målet med träffarna är att vi tillsammans ska komma närmare vår tro och varandra. Vid varje träff diskuteras olika teman, t.ex självförtroende, förväntningar, relationer och därefter tar vi upp egna tankar, funderingar och upplevelser kring ämnet.

Eugenias systrar vänder sig till tjejer i åldrarna 15-25 och delas upp beroende på ålder samt om man deltar fysiskt eller digitalt. Tjejgruppen träffas fysiskt på varannan tisdagskväll och digitala gruppen träffas på måndagskvällarna samma vecka.

OBS! Anmälan är stängd för höstterminen, men kontakta ungdomskonsulent för anmälning nästa termin.

Killgrupp

Ungdomsverksamheten har även en killgrupp som heter “SeKungs Bröder” som hålls i samarbete med Domkyrkans ungdomsförening “SöderKUng”. Killgruppens främsta mål med våra träffar är att tillsammans komma närmare vår tro och varandra . Vid varje tillfälle har vi allt från roliga fysiska aktiviteter till träffar där vi sitter och diskuterar olika teman.

SeKungs Bröder vänder sig också till killar i åldrarna 15-25, och träffas på söndagarna efter mässan.

OBS! Anmälan är stängd för höstterminen, men kontakta huvudledare Alexander Jokhaji på 070-051 94 20 för anmälning.

Höstlovsläger 2021

Varje år under höstlovet arrangerar SEKU ett höstläger för barn & ungdomar i årskurs 6-9. För i år är lägret mellan 30 oktober – 2 november på Marielund, Ekerö. Temat för i år är “Helgonens fotspår” där vi kommer lära oss om hur det är att vara ett helgon, vad det innebär och hur man ska leva som de. Vi kommer även ha lekar, delta i mässor och massa annat skoj. Anmälning sker via Bilda och kostnaden ligger på 450 kr. För mer information samt anmälningslänk kontakta vår Ordförande Marinare på eugeniaungdom@gmail.com.


Trosundervisning för barn och ungdomar läsåret 2021/22

Församlingen erbjuder trosundervisning för barn och ungdomar fr.o.m. årskurs 2. De första två åren förbereds barnen inför sin Första heliga kommunion som sker i slutet av klass 3. Även under år 4 till 9 är det trosundervisning.

Under höstterminen behöver vi dela upp grupperna under lördagarna. Grupp 2, 3 och 6 har undervisning kl 10.00 – 13.00. Grupp 4 och 5 har undervisning kl 12.00 – 15.00.

Konfirmationsundervisningen börjar i årskurs 8 och sträcker sig över två år. Konfirmationen sker i slutet av årskurs 9.
Konfirmanderna träffas under höstterminen samma tider som klass 7.

Anmälan till trosundervisningen är nu stängd för detta läsår.

Undervisningen för låg- och mellanstadiet läsåret 2021/22

Åk 2-3 går kl 10-13

Åk 4-6 går kl 13-15

Undervisningstillfällena under HT 2021:

 • 4:e september: registrering
 • 18:e september
 • 2:a oktober
 • 16:e oktober
 • 13:e november
 • 27:e november
 • 11:e december

Vårterminen startar 22 januari 2022.

Undervisningen för högstadiet och konfirmander läsåret 2021/22 

Undervisningstillfällena under HT 2021:

 • 25 september (för klass 8 höstläger på Ekerö fre 24-sö 26/9)
 • 9 oktober
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 4 december.

Vårterminen startar 15 januari 2022.

Undervisningstiden kommer för alla årskurserna att vara kl 10:00-12:00 och avslutas med mässa (den innevarande lördagens mässa, så ingen söndagsmässa en dag i förväg) kl 12:15-13 ca. Mässorna är en del av undervisningen i alla stadier och obligatoriska. Vi bjuder på fika/mellanmål kl 11:00 varje lördag.

Vem kontaktar jag och hur för frågor?

För eventuella frågor eller kommentarer går det att kontakta p. Thomas, som ansvarar för klass 9 och är övergripande ansvarig för hela högstadiet, på thomas.idergard@sanktaeugenia.se;
Louise Tullberg, ansvarig för klass 8, på louise.tullberg@gmail.com; och Agnes Rysinska, ansvarig för klass 7, på agnes_rysinska@hotmail.com.

S:ta Eugenia katolska församling genom
p. Thomas Idergard S.J.
Kaplan och konfirmationspräst

English Catechism

Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church, Kungsträdgårdsgatan 12

The Catholic parish (St. Eugenia) is glad to work with you in helping your child/ren to a deeper Catholic faith in Jesus Christ. We help the children and youths mature in their faith, to be committed Christians, understand Church common prayers, Sacraments, and traditions so that they can know, love and live Jesus Christ in their daily lives.

Schedule:
16:00 –
Tutorials
17:15 Break with refreshments
17:30 – Prepatation for Mass (Readings & Gospel)
18:00 – Sunday Mass in english (class with Catechist/s)
19:00 – Dismissal

(Conversion/Baptism/Communion/Confirmation & Marriage)
For more information, kindly contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se

Available classes: Pre-communion, First Holy Communion (1st and 2nd year), Post-Communion, and Confirmation.
For more information contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se


Catholic University Chaplaincy

University students meet every Sunday at 7 pm after the English mass in the Parish hall. You will have an opportunity to discuss important topics dealing with faith and reason, meet new people from over the world, make friends or simply relax. More information at our Facebook-group Catholic Students in Stockholm.

CUC är inte bara för utländska studenterna utan också för svenska. Jag skulle vilja inbjuda även er, svenskar, som studerar på Stockholms universitet och högskolor till våra möten.

pater Mikael Schink S.J.  mikael.schink@gmail.com