Ett stort antal aktiva volontärer, över 350, kännetecknar S:ta Eugenia församling, och de bär, tillsammans med präster, systrar, diakoner och anställda, upp verksamheten i S:ta Eugenia med sina arbetsinsatser.

För den som vill bli volontär i S:ta Eugenia finns en rad möjligheter. Undervisningen, kyrkkaffet, olika praktiska insatser, basaren, bönegrupper är några exempel. Vissa frivilliginsatser görs tillsammans med församlingens anställda. Andra verksamheter görs helt genom frivilliga insatser.

Kontakta vår ekonomiansvarig, volontärsamordnare, Alfonso Aparicio, tel: 08-505 780  04, alfonso.aparicio@sanktaeugenia.se