Från och med 2019 firas i församlingen gemensamma dopgudstjänster (max 5 barn per tillfälle).
Församlingen erbjuder en högtidlig dopliturgi med kyrkomusiker följande lördagar kl 14:00:

På svenska 2024:
3/2
16/3 (fullbokad)
30/3 (Påskvakan kl 20:00)
6/4
18/5
8/6

In English 2023/2024:
16/12
10/2
27/4
29/6

Ni som är intresserade, anmäl er till pastorsexpeditionen för ett av datumen senast en månad i förväg.
Tänk på att minst en av föräldrarna och faddrarna måste vara registrerade i Katolska Kyrkan. Prästen eller diakonen som förrättar dopet hör av sig till er i god tid för en dopförberedelse.

Härmed finns ordningen för gemensamma dopgudstjänster: ordning för Gemensamma dopgudstjänst.

IN ENGLISH 

COMMUNAL BAPTISMAL LITURGIES FOR SMALL CHILDREN

From 2019, St. Eugenia will be introducing communal baptismal liturgies for the baptism of small children. This means that a number of children will be baptized at the same time in a joint liturgy. (maximum 5 children at a time).

St. Eugenia will be offering solemn communal baptismal liturgy opportunities in Swedish and English, with church music the following dates:

In Swedish 2023/2024:
18/11
3/2
16/3
30/3 (Påskvakan kl 20:00)
6/4
18/5
8/6

In English 2023/2024:
16/12
24/2
27/4
29/6

Families interested are invited to contact the parish-office to register for one of the dates at latest one month in advance.
Have in mind  that the sponsors/Godparents must be registered in the Catholic Church. The priest or deacon who celebrate the baptismal liturgy will contact you in advance regarding the baptismal preparation.