Från och med den 28 september 2019 firas i församlingen gemensamma dopgudstjänster (max 2 barn per tillfälle under Covid).
Församlingen erbjuder en högtidlig dopliturgi med kyrkomusiker följande lördagar kl 14:

På svenska 2021:  18/9 (fullbokad), 9/10, 13/11 och 11/12.

På engelska 2021: 4/9 (fullbokad)  och 30/10

Ni som är berörda, anmäl er till pastorsexpeditionen för ett av datumen. Tänk på att faddrarna måste vara registrerade i Katolska Kyrkan. Prästen eller diakonen som förrättar dopet hör av sig till er i god tid.

Härmed finns ordningen för gemensamma dopgudstjänster: ordning för Gemensamma dopgudstjänst.

COMMUNAL BAPTISMAL LITURGIES FOR SMALL CHILDREN

From September 28th, 2019, St. Eugenia will be introducing communal baptismal liturgies for the baptism of small children. This means that a number of children will be baptized at the same time in a joint liturgy. (maximum 2 children at a time due to Covid restritions).

St. Eugenia will be offering solemn communal baptismal liturgy opportunities in Swedish and English, with church music.

2021 In Swedish at 2 pm, the following dates: 15/5 (full), 5/6 (full), 17/7, 7/8, 18/9, 9/10, 13/11,11/12

2021 In English at 2 pm, the following dates: 26/6, 4/9, 30/10

Families concerned are invited to contact the parish-office to register for one of the dates Have in mind  that the sponsors/Godparents must be registered in the Catholic Church. The priest or deacon who celebrate the baptismal liturgy will contact you in advance.