Adress: S:ta Eugenia katolska församling Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 STOCKHOLM

E-post: exp@sanktaeugenia.se
Telefon: 08-505 780 00 fax: 08-611 88 08

Expeditionens öppettider:

Måndag, onsdag och torsdag kl 09.00 – 13.00
Tisdag kl 14.00 – 17.00
Fredag stängt.

S:ta Eugenia på Facebook

Kyrkoherde

Pater Dominik Terstriep S.J.
E-post: kyrkoherde@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 07

Övriga präster

Diakoner

Systrar:

Övriga medarbetare

Kommunikation och Programansvarig 
Claudia Hammerich katolsktforum@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 23

Äldreverksamhet  
Ingegerd Lennartsson, ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se telefon 08-505 780 09

Ungdomskonsulent 
Rodas Berhane ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se 

Kyrkomusiker 
Ulf Samuelsson ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se, telefon: 070-591 67 87
Anne Maj Samuelsson annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se, telefon: 076-947 19 58
Helena Mann Sundström helena.mann@sanktaeugenia.se
telefon 070-990 50 39

Expeditionsansvarig 
Paulina Sabir exp@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 00

Informatör/Administratör 
Elisabeth Kvist elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 00

Ekonomiansvarig/volontärsamordnare
Alfonso Aparicio alfonso.aparicio@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 04

Fastighetsansvarig
Henrik Ström henrik.strom@sanktaeugenia.se, telefon: 08-505 780 16

Etio-Eritreanska och missionen

Ny info kommer snart.

Syriska katoliker

Fader Adris Hanna, adris.hanna@katolskakyrkan.se telefon: 070-773 20 65


Stefan Nordström
Nationell samordnare för katolsk själavård inom kriminalvården
National Coordinator for the Catholic Prison Ministry in Sweden
Teol. kand. Legitimerad psykoterapeut/Licensed Psychotherapist
e-post: stefan.nordstrom@katolskakyrkan.se