Vår församling, S:ta Eugenia, är en mötesplats med rikt utbud: S:ta Eugenia har närmare 10 500 medlemmar. Varje vecka kommer 1 500 personer till våra gudstjänster. Kyrkan är öppen för bön eller en stilla stund. Vi är också en multikulturell församling, och vi har ett unikt läge mitt i centrala Stockholm med en vacker kyrka.

Allt detta är möjligt genom alla engagerade medarbetare och stöd från generösa givare.

Du kan stödja arbetet i S:ta Eugenia genom:

Ett swish-nummer: 1231051507. Saknar man kontanter till söndagskollekten, konserter etc. går det bra att swisha pengar efter mässan.

En enskild gåva till församlingen, pg 514 45-5
Ett månatligt stöd genom stående överföring från din bank till pg 514 45-5 (det är lika enkelt som autogiro och billigare, utan autogiroavgiften).
Församlingen får också viktiga bidrag genom arv. Du kan tänka på S:ta Eugenia i ditt testamente.
Endast 20 kr mer från varje person i kollekten skulle täcka kostnaderna till exempel för barnundervisningen eller ungdomsarbetet.

Varje gåva är viktig för oss och hjälper oss att nå vårt mål att göra vår församling till en öppen mötesplats dit alla är välkomna och att erbjuda verksamheter med hög kvalitet till så många som möjligt.

Katastrof- och Utvecklingskontot
Genom S:ta Eugenias Katastrof och Utvecklingskonto kan du stödja biståndsprojekt för utsatta människor i fattigare länder.
pg 479 16 67-1

KOLLEKTERNA UNDER COVID

Om du  p.g.a. corona-situationen inte kan besöka mässan kan du bidra till kollekten så här:

Stiftets fasteinsamling (Palmsöndagen) till Caritas 
Använd bg 900-4789 eller swish 9004789. Märk din gåva ”Fastan 2022″

För dig som vill läsa mer om fasteinsamlingen klicka på länken nedan.

Påskkollekten 2022 går till JRS:s hjälpinsatser i Irak
Använd pg 479 16 67-1 eller swish 1231051507. Ange ”Påskkollekt”

Övriga gåvor:
Använd pg 514 45-5 eller swish 1231051507. Ange ”Gåva”