DOP

– Du kan ringa eller mejla och beställa dopintyg via expeditionen – tel: 08-50578000, mejl: exp@sanktaeugenia.se

Du som tänker döpa ditt barn: barndop äger rum i en gemensam dopgudstjänst där flera barn döps vid samma tillfälle.
För att anmäla ett barn till dop kontakta pastorsexpeditionen. Varje familj kontaktas sedan av den präst eller diakon som ska döpa de barn som är anmälda till en viss dopgudstjänst.

All baptisms of small children in the parish will take place in communal baptismal liturgies.
You can sign up in the parish office calling us or sending a mail. The priest or deacon who celebrates the baptism will contact you some weeks before the baptismal liturgy

– Du skall vara registrerad i den församlingen du tillhör geografiskt i Stockholm.

– Barnet ska ha minst en fadder som också är katolik.

Utförligare information i pdf: checklista inför dopgudstjänst

VUXEN DOP/VILL DU KONVERTERA?

– Ta kontakt med diakon Anders Wickström, ansvarig för undervisningen av vuxna som vill döpas eller upptas i Kyrkans fulla gemenskap (konvertera). Telefon: 08-505 780 15 eller mejl: anders.wickström@sanktaeugenia.se

VIGSEL

– Kontakta en präst eller diakon minst tre månader före bröllopet. Diakon Anders Wickström (anmälan till S:ta Eugenia församlings expeditionen)

– För att gifta dig behöver du/ni följande dokument (se till att skaffa alla dokument i god tid):

– Dopintyg från dopförsamlingen.

– Hindersprövning – från Skatteverket

– Bevis på att ni inte varit gifta tidigare

– Personbevis för den som är katolik och personbild för den som inte är katolik.

– Dispens för den som inte är döpt eller för den som varit gift tidigare eller om någon tillhör ett annat trossamfund.
Prästen/diakonen som viger er kan ge mer information.

KONFIRMATION

– Barnet som konfirmeras ska vara minst 14 år.

– I S:ta Eugenia går konfirmanderna först en förberedelsekurs på två år

– Kontakta ledare för undervisningen för klass 7: Agnes Rysinska agnes_rysinska@hotmail.com för konfirmander klass 8: Louise Tullberg: louise.tullberg@gmail.com

för konfirmander klass 9: pater Thomas Idergard S.J.  thomas.idergard@sanktaeugenia.se  tel.:08-505 780 17 annars pastorsexpeditionen, tel: 08-505 780 00,  mejl:  exp@sanktaeugenia.se

BEGRAVNING

– Kontakta en begravningsbyrå så snart som möjligt. Berätta att den avlidne var registrerad i Katolska kyrkan här i Sverige. Begravningsbyrån i sin tur tar kontakt med kyrkoherden för beställning av präst.