Swish: 123 639 44 15                                             
Ange ”Katastrofkontot”

Plusgiro: 479 16 67-1

Hjälp till utsatta människor

Katastrof- och utvecklingskontot (Kontot) är sedan år 1983 församlingens organ för utvecklingssamarbete. Det är en av många verksamheter i församlingen som i handling omsätter Jesu uppmaning att vi ska älska varandra så som han själv har älskat oss (Joh 15:12). Kontot leds av en styrgrupp och organiseras genom de stadgar som beslutas av församlingens Kyrkoråd.

Kontots intäkter utgörs huvudsakligen av kollekter, särskilt i samband med högtiderna jul och påsk samt Eugeniadagen. Särskilda kollekter i samband med barnens första heliga kommunion och ungdomskonfirmationen tillfaller också Kontots verksamhet. Testamenterade medel, mässtipendier (frivilliga gåvor till prästerna i samband med vissa förrättningar) med mera är också av central betydelse för verksamheten. För spontana gåvor anges betalningsuppgifter ovan.

Enligt sina stadgar förmedlar Kontot dels humanitärt stöd vid akuta nödsituationer runt om i världen, dels stöd till mer långsiktiga internationella utvecklingsprojekt. Om särskilda skäl föreligger kan Kontot även lämna stöd till utländska katolska församlingar för det grundläggande församlingsarbetet.

Kontot förmedlar bistånd av humanitära skäl och endast med människors behov i åtanke, oavsett deras livsåskådning eller nationalitet eller dylikt. I egenskap av att vara en katolsk församlingsbaserad verksamhet förmedlas stödet framförallt via katolska organisationer. De senaste åren har Kontot förmedlat bistånd till bland andra följande mottagare och projekt:

Caritas
Humanitära insatser i Ukraina med anledning av det ryska angreppskriget

Jesuit Refugee Service / Asia Pacific
Utbildning och annat stöd till internflyktingar i Filippinerna

Jesuit Refugee Service / MENA
Utbildning och annat stöd till internflyktingar i Irak

Den katolska församlingen S:t Kizito Luvule i Uganda
Stöd till skolverksamhet och översvämningsoffer

För närvarande består Kontots styrgrupp av följande medlemmar (i bokstavsordning):

Ebba Bourghardt

Per Fröberg

Per Höjeberg

Margareta Kellner Solli

Christoffer Wedebrand

Carin Zetterlund

Kontakta ordföranden, Christoffer Wedebrand, om du har några frågor eller vill framföra synpunkter:
072 232 83 76, christoffer.wedebrand@gmail.com

Vill ni veta mer om katastrofkontot kan ni ladda ner broschyren genom att klicka HÄR

Verksamhetsberättelse för S:ta Eugenias katastrof- och utvecklingskonto för perioden:
1 jan-31 dec 2022.
PDF: Verksamhetsberättelse 2022