Pastoralrådet beslutar tillsammans med kyrkoherden om innehållsmässiga linjer och tyngdpunkter i församlingens verksamhet.Ekonomirådet förvaltar församlingens egendom och ansvarar för ekonomi och anställda.

Ledamöterna i Ekonomiråd och Pastoralråd väljs för en period om fyra år vid allmänna val i församlingen. Mandat perioden för bägge råden är 2018-2022.

På församlingsmötet (församlingens årsmöte) som hålls årligen senast den sista april  behandlas verksamhetsberättelse och årsbokslut, valnämnd, revisor och förtroenderevisor väljs. Församlingsmötet beslutar om ansvarsfrihet för Ekonomirådet.

Verksamhetsberattelse 2020

Årsbokslut 2020

Pastoralrådet

Under ledning av församlingens kyrkoherde och tillsammans med andra medarbetare ska församlingens pastoralråd främja och utveckla församlingslivet.

Ordf: Kh Dominik Terstriep S.J.
Alexis Alling
Rebecka Cardoso
Victor Christola
Samuelle Fajutrao Valles
Eugenia Kuteeva
Karin Linnell
Henry Muyingo
Merja Niskanen
Beatrice Sandberg
Henrik Ullén
Susanna Walther
Ki Westerberg

Senaste protokoll

Protokoll 255

Protokoll 254

Protokoll 253

Protokoll 252

Protokoll 251

Protokoll 250

Protokoll 249

Protokoll 248

Protokoll 247

Protokoll 246

Protokoll 245

Protokoll 244

Protokoll 243

Protokoll 242

Protokoll 241

Protokoll 240

Protokoll 239

Protokoll 238

Protokoll 237

Protokoll 236

Protokoll 235

Protokoll 234

Protokoll 233

Protokoll 232

Protokoll 231

Protokoll 230

Protokoll 229

protokoll 228

protokoll 227

protokoll 226

protokoll 225

Protokoll 224

protokoll 223

Protokoll 222

Protokoll 221

Protokoll 220 

Protokoll 219

Ekonomirådet

Ekonomirådet ansvarar för förvaltningen av församlingens egendom och ekonomi samt personalfrågorna.

Ordf.: Kh Dominik Terstriep S.J.
Anna-Paula Andersson
Johan Appelberg
Åsa Broomé
Helena Dzojic
Karl Eidem
David Harris
Anders Kvist
Anna Malachowska Thorell
Alfonso Aparicio
Stefan Waldemarsson

Kontakta Ekonomirådet och Pastoralrådet genom Pastorsexpeditionen, tel 08-50578000, email: exp@sanktaeugenia.se