För att registrera sig:

pdf: 01 – DH510 Uppgifter till medlemsregistret

Form to register in the parish in English:
01 – DH510 Uppgifter till medlemsregistret -Engelska

För att bli knuten till församlingen:

pdf: ansökan för att bli knuten

För att bli ”vän” i församlingen:

pdf: blankett för att bli vän i församlingen

För att begära registreringsbekräftelse:

pdf: Blankett för att begära olika typ av intyg

För att få dispens:

pdf: Anökan Dispens 2023 och fram

För att utträda:

pdf: 04 – DH513 Ansökan om utträde

För att återinträda:

pdf: 08 – DH517 Ansökan om återinträde

Anmälan om dop:

pdf: 01 – DH110 Anmälan om dop

Post a comment