”Death for Humaneness. The Ulma Family”. Utställningsöppning: 10 september kl. 12.15-13.00 följt av mingel och reception.