Advokat Ruth Nordström i panelsamtal om den svenska åsiktskorridoren och om sitt arbete

Advokaten i ett av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall kring samvetsfrihet i sjukvården berättar utifrån sin nya bok ’Till de utsattas försvar’ om sin kamp för rättvisa och mänskliga rättigheter och om debattklimatet kring etiskt svåra frågor i Sverige. Bokpresentationen följs av ett panelsamtal med Ruth Nordström, Thomas Idergard SJ, Paulina...

Continue reading

Advokat Ruth Nordström i panelsamtal om den svenska åsiktskorridoren och om sitt arbete

Advokaten i ett av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall kring samvetsfrihet i sjukvården berättar utifrån sin nya bok ’Till de utsattas försvar’ om sin kamp för rättvisa och mänskliga rättigheter och om debattklimatet kring etiskt svåra frågor i Sverige. Bokpresentationen följs av ett panelsamtal med Ruth Nordström, Thomas Idergard SJ, Paulina...

Continue reading

UNDERVISNING FÖR LÅG- OCH MELLANSTADIET

Undervisningen för låg- och mellanstadiet läsåret 2021/22 inleds 4/9. Här följer all info om den dagen och datumen för höstterminen m m Årets undervisning för barn som fr o m denna hösttermin går i åk 2 (dvs är födda åren 2013, 2012, 2011, 2010, och 2009) startar med registrering och...

Continue reading

UNDERVISNING FÖR LÅG- & MELLANSTADIET

Undervisningen för låg- och mellanstadiet läsåret 2021/22 inleds 4/9. Här följer all info om den dagen och datumen för höstterminen m m Årets undervisning för barn som fr o m denna hösttermin går i åk 2 (dvs. är födda åren 2013, 2012, 2011, 2010, och 2009) startar med registrering och...

Continue reading

VECKOBLADET

S:ta Eugenia Veckoblad – vecka 38, 2021 Måndag     27/9 Katolska kyrkans lära och liv (kurs, termin 1 av 2) – Stora salen kl 19.  Tisdag        28/9 Mässa i S:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården – kl 15. Vägen till Rom. Om nordbors konversion till Katolska kyrkan – Professor Yvonne Maria...

Continue reading

VECKOBLADET

S:ta Eugenia Veckoblad – vecka 33, 2021 OBS! Sedan förra veckan gäller nya gudstjänsttider på vardagarna. Måndag till fredag firas mässor kl 12 och 18. På tisdag och fredag firas dessutom morgonmässa kl 7.30. Se även schemat längst ned på denna sida. The parish has a new schedule for weekday...

Continue reading

VECKOBLADET

S:ta Eugenia Veckoblad – vecka 32, 2021 OBS! Den kommande veckan börjar nya gudstjänsttider gälla på vardagarna. Måndag till fredag firas mässor kl 12 och 18. På tisdag och fredag firas dessutom morgonmässa kl 7.30. Se även schemat längst ned i denna text. The coming week a new schedule for...

Continue reading

50 ÅR SOM PRÄST!

PATER KLAUS DIETZ S.J. och PATER FRANCISCO HERRERA S.J. FIRAR 50-ÅRSJUBILEUM SOM PRÄSTER Söndag 1 augusti firas högmässa kl 11. Vi får då tacka Gud för p Klaus och p Francisco och vad de under många år fått betyda för vår församling Efter högmässan inbjuds till gratulations-mingel på kyrkotorget. Övriga...

Continue reading

IGNATIUSDAGEN 31/7-2021

S:T IGNATIUS AV LOYOLA, JESUITORDENS GRUNDARE, högtid Lördag 31 juli firas högmässa kl 17. Högmässan kommer även att livesändas  på St:Eugenia Live.  Huvudcelebrant är pater Stefan Dartmann S.J., tillträdande superior för jesuitkommuniteten i Stockholm. Pater Stefan har tidigare varit kyrkoherde i S:ta Eugenia församling och hälsas nu varmt välkommen tillbaka! Efter...

Continue reading