Här kan man läsa äldre nummer av Eugeniabladet år 2018-2022

S:ta Eugenia kyrkoblad ger aktuell information om församlingens verksamhet med tyngdpunkt på områdena gudstjänst, barn, ungdom, äldre, kursverksamhet (Katolskt Forum) och musik. Även Etio-eritreanska missionen, S:ta Ragnhilds kapellförsamling samt gruppen runt den engelska mässan har fasta sidor i tidningen.

Eugeniabladet speglar hela församlingen och utkommer fyra gånger per år.

Eugeniabladet vill ha en öppen, välkomnande attityd mot dem som är nya i församlingen. Tidningen har också en evangeliserande funktion.

Ansvarig utgivare och redaktör: Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.

Redaktionssekreterare: Elisabeth Kvist

Eugeniabladet 1 2024

Eugeniabladet 4 2023

Eugeniabladet 3 2023

Eugeniabladet 2 2023

Eugeniabladet 1 2023

Eugeniabladet 4 2022

Eugeniabladet 3 2022

Eugeniabladet 2 2022

Eugeniabladet 1 2022

Eugeniabladet 4 2021

Eugeniabladet 3 2021

Eugeniabladet 2 2021

Eugeniabladet 1 2021

Eugeniabladet 4 2020

Eugeniabladet 3 2020

Eugeniabladet 2 2020

Eugeniabladet_1_2020

Eugeniabladet 4 2019

Eugeniabladet 3 2019

Eugeniabladet _2_2019

Eugeniabladet_1_2019

Eugeniabladet_4_2018

Eugeniabladet 3 2018

Eugeniabladet 2 2018

Eugeniabladet 1 2018