Undervisning låg- och mellanstadiet 2021/22

Undervisningen för låg- och mellanstadiet läsåret 2021/22 inleds 4/9. Här följer all info om den dagen och datumen för höstterminen m m Årets undervisning för barn som fr o m denna hösttermin går i åk 2 (dvs är födda åren 2013, 2012, 2011, 2010, och 2009) startar med registrering och...

Läs mer

Undervisning för högstadiet och konfirmander 2021/22

Undervisningen för högstadiet och konfirmander läsåret 2021/22 inleds 11/9. Här följer all info om den dagen och datumen för höstterminen m m Årets undervisning för ungdomar som fr o m denna hösttermin går i högstadiet (dvs är födda åren 2006, 2007 och 2008) startar med registrering och föräldramöten lördagen den...

Läs mer

Nya corona direktiv fr.o.m. 1 juli 2021

Lättade corona-restriktioner fr.o.m. 1 juli 2021 De av regeringen den 28 juni beslutade lättade corona-restriktionerna innebär för S:ta Eugenia följande: I kyrksalen och församlingens andra lokaler får samlas 300 personer med anvisad sittplats och tillbörligt avstånd. Mässordningen för söndagar återgår till det vanliga schemat: kl 8, kl 9.30 (mässa för...

Läs mer