Alla Själars dag 2/11-2022

På Alla själars dag samlas vi i S:ta Eugenia för att tacka Gud för de bortgångna och be om försoning. Mellan oss som lever här och dem som lever bortom tidens gräns råder en djup solidaritet. Välkomna till högmässan med ljusliturgi onsdag 2/11 kl 18:00.

Continue reading

Kandidater till Kyrkorådet 2022

Söndagen den 24/4-2022  är det kyrkorådsval i S:ta Eugenia Katolska Församling. Röstningen börjar efter 8:00 mässan och pågår fram till efter 18:00 mässan. Församlingsmedlemmar och knutna vänner har rösträtt. Varmt välkomna! här är alla kandidaterna:  

Continue reading