Mässfirande i S:ta Eugenia

Mässor med åtta deltagare samt nödvändiga funktionärer firas i S:ta Eugenia vid följande tider: Söndag kl 8, 9, 11, 12.30 (svenska) samt kl 18 (engelska) Måndag till fredag kl 7.30, 12 och 18 Lördag kl 8 och 9.30 Anmälan sker via expeditionen. Anmälda deltagare, som fått bekräftelse från expeditionen, måste...

Läs mer

Ny(gamla) ansikten i S:ta Eugenia

Ny(gamla) ansikten i S:ta Eugenia De senaste veckorna har en omfattande rekryteringsprocess för församlingen pågått. Följande personer får vi hälsa välkomna som medarbetare: Stefan Dartmann S.J. (kyrkoherde i S:ta Eugenia 1993-2004) har utnämnts till jesuitkommunitetens superior och kommer att ta över själavårdande uppgifter i församlingen. Han tillträder sin tjänst den...

Läs mer

Mariakapellet öppet fr.o.m. 22 februari

MARIAKAPELLET STÅR ÖPPET FÖR ENSKILD ANDAKT OCH BÖN Måndag till fredag kl. 7 till kl. 17 Lördag kl. 13.30 till kl. 20 Söndag kl. 12.30 till kl. 17 OBS! I kapellet får inte vistas flera än åtta personer samtidigt. Gäller fr.o.m. 22 februari 2021

Läs mer

S:TA EUGENIA STÄNGER TILLS VIDARE

S:ta Eugenia stänger tills vidare Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare gäller fortfarande. Detta är just nu det som gäller enligt svensk ordningslag. Så snart flera än åtta personer samlas i kyrkan – och det gäller också enskild bön – blir det enligt de...

Läs mer

Gemensamma dopgudstjänster/Communal baptismal liturgies

På svenska:13/3, 3/4 Påskvaka kl 20.30, 15/5 och 5/6. In English:13/2 and 24/4 Barndop i församlingen äger rum i en gemensam dopgudstjänst där flera barn, högst 4, barn döps vid samma tillfälle. Om du är intresserad kontakta pastorsexpeditionen. Varje familj kontaktas sedan av den präst/diakon som ska döpa de barn...

Läs mer

Förtydligande gällande säkert öppethållande i S:ta Eugenia under Pandemin

För att ytterligare motverka trängsel i kyrkan i samband med Jul och mer effektivt genomföra gällande direktiv i stiftet om inga offentliga gudstjänster men öppna möjligheter för kommunionutdelning, sakramental tillbedjan och bikt, gäller tills vidare följande i S:ta Eugenia kyrka: I. Den som har förkylningssymptom eller bor med någon som...

Läs mer

Församlingen söker ekonomi- och personalchef

S:ta Eugenia katolska församling söker Ekonomi- och personalchef S:ta Eugenia församling grundades 1837 och är Sveriges största och äldsta katolska församling i kontinuerligt bruk. Den sträcker sig från Stockholms innerstad ut till de norra och nordvästra förorterna vilket medför mångskiftande social profil bland dess ca 10 500 medlemmar. Nuvarande kyrkan...

Läs mer

Församlingen söker expeditionsansvarig

S:ta Eugenia katolska församling söker Expeditionsansvarig S:ta Eugenia församling grundades 1837 och är Sveriges största och äldsta katolska församling i kontinuerligt bruk. Den sträcker sig från Stockholms innerstad ut till de norra och nordvästra förorterna vilket medför mångskiftande social profil bland dess ca 10 500 medlemmar. Nuvarande kyrkan med sitt...

Läs mer

Under coronatider – Besökarnas antal är begränsat i våra mässor!

Jag påminner alla om att vi inte får vara fler än 50 mässbesökare. Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut. Viktigt att hålla avstånd. Sitt endast på de platser som är märkta med röda dekaler (personer från samma hushåll kan sitta tillsammans) Jag uppmuntrar er alla att delta i söndagsmässan i er församling...

Läs mer

Så säkras framtiden för Stiftelsen Josephinahemmet

Välgörenhetsinrättningen Josephinahemmet skapades av Änkedrottning Josephina år 1873. Redan som kronprinsessa engagerade hon sig i välgörenhetsarbete, långt utöver dåtida konventioners mått, och fortsatte med det ända till slutet av sitt liv. För att säkra Josephinahemmets framtid gav hon den 5 juni 1876 sin handsekreterare uppdraget att skapa en stiftelse. Två...

Läs mer