No comments yet

Ungdomskatekes 2022/2023

Undervisningen för högstadiet och konfirmationen läsåret 2022/23

Undervisningen för läsåret 2022/23 riktar sig till ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar eller registrerade vänner, i S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2007, 2008 och 2009. I Stockholms katolska stift är konfirmationsundervisningen två år och omfattar klasserna 8 och 9 (båda åren obligatoriska). Klass 7 är ett förberedande år (frivilligt).

Om du undrar hur man registrerar sig som vän i församlingen, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller registrerade vänner.

Undervisningen startar lördagen den 10 september med registreringsdag med föräldramöten. Varje elev är välkommen tillsammans med en förälder enlig följande:

Kl 10:00-10:30 Registrering för årskurs 7 (elever födda 2009), Stora salen, entréplanet
Kl 10:45-11:15 Föräldramöte för årskurs 7, Övre salen, 1 tr

Kl 10:45-11:15 Registrering för årskurs 8 (elever födda 2008), Stora salen, entréplanet
Kl 11:30-12:15 Föräldramöte för årskurs 8, Övre salen, 1 tr

Kl 11:30-12:00 Registrering för årskurs 9 (elever födda 2007), Stora salen, entréplanet
Kl 12:15-13:00 Föräldramöte för årskurs 9, Stora salen, entréplanet

OBS! Någon möjlighet att ta emot elever efter registreringsdagen har vi inte. Om familjen av någon anledning inte kan vara med på registreringsdagen, kontakta genast den årskursansvarige (se nedan) och gör en för-registrering (använd blanketten som går att ladda ner här intill)!

Vänligen ta med följande handlingar till registreringen:

 

  • Klass 7: Kopia av dopintyg (erhålles via kontakt med dopförsamlingen – ta den nu direkt!), men om eleven är döpt i S:ta Eugenia församling räcker det med att uppge exakt dopdatum.
  • Klass 8: Kopia av dopintyg (erhålles via kontakt med dopförsamlingen – ta den nu direkt!), men om eleven är döpt i S:ta Eugenia församling räcker det med att uppge exakt dopdatum. Såvida ni inte lämnade intyg/uppgav korrekt datum förra läsåret i klass 7, och eleven gick hela året i undervisning här då, för då har vi det redan hos oss.
  • Klass 9:
    • De som inte deltog i församlingens undervisning i klass 8 förra läsåret måste ta med intyg på att man deltagit i klass 8 (första årets konfirmationsundervisning av två) i annan katolsk församling eller måste ha godkänd tentamen från denna sommar (via undertecknad) och således ha läst in klass 8 separat. Dessa elever, som då aldrig var registrerade här förra året, måste ha med kopia av dopintyg (erhålles via kontakt med dopförsamlingen – ta den nu direkt!), men om eleven är döpt i S:ta Eugenia församling räcker det med att uppge exakt dopdatum.
    • De som deltog i undervisningen i klass 8 hela förra läsåret behöver inga intyg eller informationer om dop eftersom all information finns hos oss.
    • ALLA som börjar klass 9: ta med och lämna in ett personbevis, beställs via Skatteverket (välj varianten ”för familj”) – gör det redan nu så att ni har det i god tid innan 10 september.


Hur göra med registreringsblanketten?

Ladda ner registreringsblanketten HÄR, fyll i (förälders underskrift) och ta med anmälnings-/registreringsblanketten till registreringsdagen om eleven inte tidigare har varit inskriven här i undervisningen förra året (oavsett klass).

För elever som har varit inskrivna här förra läsåret 2021/22, då i klass 7 och 8, gäller att ni bara behöver ladda ner, fylla i och ta med blanketten till registreringsdagen om uppgifter har ändrats (mailadresser, mobilnummer och adresser) jämfört med hösten 2021 och om ni inte redan för-registrerat er för kommande läsår i undervisningen i maj.

Vad händer vid föräldramötena?

På registreringsdagens klassvisa föräldramöten får ni träffa de ansvariga för årskursen och kateketer som ska hjälpa med undervisningen under året. Ni får information om betalning, ordningsregler och datum för undervisning under höstterminen/läsåret. Ni får möjlighet att ställa frågor.

Att notera redan nu

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2022/23 är varannan lördag (jämna veckonummer) kl 10:00-12:00 följt av undervisningsmässa 12:15-13ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka kl 11:00-11:20.

För klass 8 är första undervisningstillfället åttornas höstläger på katolska stiftsgården Marielund, Ekerö, och som är obligatoriskt för den som vill följa undervisningen, fr o m fredag afton 23 september t o m söndag mitt på dagen 25 september. Mer info om lägret ges vid åttornas föräldramöte på registreringsdagen.

För klass 9 är första undervisningstillfället lördag 24 september en heldag här i kyrkan (främst repetition och fördjupning av några avsnitt från klass 8) där vi bjuder på lagad lunch efter mässan. Dagen förväntas vara slut ca kl 17:15. Heldagen är obligatorisk som start för undervisningen och elev som mot förmodan inte kan följa den kommer att få kompensera med hemläxa. Mer info om det ges vid niornas föräldramöte på registreringsdagen.

Årskursansvariga för ev frågor innan registreringsdagen

Varmt välkomna alla elever med föräldrar till starten lördag den 10 september!

 

Post a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »