”Ingen har någonsin sett Gud”, Juldagensmässa 2020

Juldagens mässa                                            S:ta Eugenia 2020-12-25    (Hebr. 1, Joh 1)

”Ingen har någonsin sett Gud.”

Barndomens föreställning att Gud sitter på molnen som en mäktig kung, med krona och skägg, hör inte till vår tids tankar om världsalltets skapare. När naturvetenskap beskriver vårt universum häpnar vi: miljarder av solsystem, avstånd räknade i miljoner ljusår, Big Bang, materie och anti-materie, relativitet av tid och rum, svarta hål och ständigt nya upptäckter av världsalltets storhet. Har allt detta blivit till av en slump?

Nej. Vi anar att det finns något eller någon som åstadkommit universums gåtfulla, häpnadsväckande verklighet. Vår tro har ett namn för skaparen: Gud.

Juldagens evangelium börjar med att tala om denna Gud, om Guds mysterium, om den treenige Guden. Evangelisten Johannes skriver:

Gud den Absolute och Allsmäktige har uttalat sig själv i evighet och detta Ord är likt Gud, är självt Gud, Guds Son. Relationen mellan Gud Fader och Ordet är också Gud, den Helige Ande. Den gudomliga samklangen av evig kommunika­tion och kärlek blir den heliga Treenighetens mysterium.

Men Gud ville dra in sin skapelse i denna samklang. Därför ville Gud bli människa. Inte abstrakt utan konkret: i ett bestämt land, vid en bestämd tidpunkt – i Jesus från Nasaret, född i Betlehem vid Herodes och kejsar Augustus tid.

För antikens filosofer var påståendet av Guds människoblivande så främmande att Johannes skriver ett starkare ord än ”människa”, nämligen ”kött”, eller som vi kunde säga: ”en vanlig människa av kött och blod”. Därför böjer vi också knä idag i häpnad och tillbedjan, när vi i Trosbekännelsen sjunger ”Et Verbum caro factum est” (”… och han blev kött genom den helige Ande av jungfru Maria och blev människa”).

Guds människoblivande i Jesus Kristus är världshistoriens mittpunkt. Med rätta delar vi historien in i före och efter Kristi födelse (Ante Christum natum och Anno Domini) I detta historiens centrum sammanstrålade människors tankar. Så gör de det fortfarande:

Hebréerbrevet säger att Gud ”många gånger och på många sätt talade i forna tider till våra fäder genom profeterna”. De visade framåt mot Befriaren, den kommande Messias. Ja, hela Israels väg genom historien är en väg mot Messias, och Israel vandrar fortfarande den vägen, tills Kristus återkommer i härlighet.

Likaså kan vi se på världens religioner: de har glimtar av sanningen som återspeglar Guds ljus i Kristus och de hjälper människor att bli bättre människor – enligt Jesu Kristi fullkomliga föredöme, utan att religionerna är medvetna om honom.

Även filosofer som frågar: Vad kan vi veta? Hur ska vi leva? Vad kan vi hoppas på? visar omedvetet vägen till Kristus. Och religionernas alla fromma bedjare, asketer och mystiker försöker tränga in i den gudomliga verkligheten och leda människorna dit.

Allt detta sker utanför kristendomen men leder fram till Kristus och den Treenige Guden. Det är dock endast antydningar, metaforer, liknelser eller glimtar av Guds budskap i mänskliga erfarenheter

En stor tysk poet, Paul Celan, skrev för cirka sjuttio år sedan:
„Ein Dröhnen: es ist
die Wahrheit selbst
unter die Menschen getreten
mitten ins
Metapherngestöber.”

Fritt översatt: ”Ett dånande: Sanningen själv har visat sig bland människorna, mitt i allt virvlande av metaforer.”

Fast Paul Celan var jude och förmodligen inte alls talade om Kristus, uttryckte han på ett fascinerande sätt Johannesprologens budskap: Gud själv har kommit till oss i Jesus Kristus.

Kristus är fullbordan av människornas tafatta försök att tala om det gudomliga. Han är Sanningen och Nåden och Kärleken. Det gudomliga dånandet, universums största händelse, skedde dock i tystnad: i den vardagliga händelsen av ett fattigt barns födelse. Så trädde Gud in i vår värld.

Detta är Julens oerhört glädjande budskap till hela världen: att den Allsmäktige har blivit en av oss svaga människor – Jesus Kristus.

I honom har vi sett GUD.

pater Klaus Dietz S.J.

Post a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »