7 predikningar

7 PåSö (B) S:ta Eugenia, 17 maj, kl 11.00

Joh 17:11b-19

Påsktiden och Johannesevangeliet hör ihop. Särskilt under pingstnovenan, de nio bönedagarna före Pingst, hör vi evangeliet enligt Johannes. Det är Jesu ord som lovar sanningens och kärlekens helige Ande för sina lärjungar.

Det är texter som innehåller mycket. När vi hör orden kan det kännas tungt och överlastat med för många tankar. Dagens evangelium t.ex. omfattar bara nio verser som kunde erbjuda inte mindre än sju predikoämnen – åtminstone. Det blir då kanske ett andligt smörgåsbord av sju minipredikningar. Man behöver inte ta allt utan kan plocka lite, så att man kan få andlig näring för den kommande veckan.

Låt mig räkna upp sju citat av Herren:

1. ”Helige Fader”: Jesus vänder sig självklart till sin himmelske Fader. Som Guds ord av evighet är han helt förenad med Fadern i Trefaldighetens kärlek. Han har utgått från Gud och återvänder till Gud. Allt i hans liv är riktat på Gud den allsmäktige, barmhärtige Fadern. Jesus talar med honom i nattens ensamhet och på dagen förkunnar han med många liknelser överallt hur underbar Gud är. – Också vårt liv ska vara helt riktat på Gud, dag och natt.

2. Att lärjungarna ”blir ett”: Jesus vet hur olika de tolv apostlar är och att det finns spänningar dem emellan – precis som mellan de kristna idag och under hela kyrkohistorian. Hur lite förverkligar vi kärleksbudet! Hur ofta är vi kristna djupt oeniga! Mest påfallande är oenigheten mellan de olika kyrkliga gemenskaperna: katoliker, protestanter, ortodoxa, frikyrkliga – och alla känner sig förpliktade att älska varandra och bli ett. – Jesu bön i nattvardssalen är en ständig förmaning för alla kristna.

3. ”Jag har skyddat och bevarat dem”: Jesus är ledaren, den gode herden som visar vägen och går framför sina lärjungar. Så skyddades apostlarna från att lämna Mästaren. Också vi kristna av idag bör hålla oss nära Kristus för att bli skyddade mot synd och allt ont.

4. ”De ska få min glädje helt och fullt”: Den glädje som Jesus talar om är inte något på ytan, något som hänger ihop med god mat, trevliga vänner, rolig underhållning eller liknande. Det är den glädje och frid som också förföljda kristna i sina lidanden kan känna innerst inne, en glädje över att de är i Guds hand, en djup glädje över längtan efter den utlovade himmelska härligheten – bortom alla problem och smärtor.

5. ”Världens hat”: Kanske tänker vi omedelbart på islamska terrorister som mördar våra medkristna i Mellanöstern och Afrika. Men världens hat är också alla nålstick, allt förakt, all likgiltighet som övertygade kristna ibland upplever i våra västliga samhällen. Även om det finns så mycket värdefullt i vår tid bör vi simma mot strömmen i många frågor.

6.”Helga dem genom sanningen”: Naturvetenskapen ger oss svar på många frågor och vidgar vår förståelse av världen. Men de kan inte besvara de stora frågorna: Vem har åstadkommit Big Bang? Vad finns bortom vårt universum? Varför finns någonting alls till? Varför finns vi till? Vad är meningen med livet? Dessa existentiella frågor besvaras av tron. Den ger oss sanningen och heligheten.

7. ”Jag har sänt dem till världen”: Jesus erbjuder det glada budskapet för varje människa. Vi som har hört det och vi som har blivit påverkade, ja förändrade genom Kristi budskap, vi sänds ut till våra medmänniskor. Budskapet förmedlas genom vårt liv, genom vår förankring i Gud, genom vår övertygelse om Guds verklighet, om en personlig Gud som älskar alla sina barn – detta glad budskapet ska vi sprida till vår nästa. Guds helige Ande hjälper oss.

Så har jag ur dagens evangelium plockat fram sju citat av Herren. Må någon av dessa sju tankställare beröra och förändra oss.

Klaus P. Dietz S.J.

Comment(1)

  1. Svara
    Karin Buckau says:

    Tack för att ni låter texterna finnas tillgängliga! Jag kommer att läsa och fördjupa mig i dem en i taget! Och tack för allt ni gör! Mvh/ Karin Buckau

Post a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »