2:a Påsk sön Bromma 2018

Andra Påsksöndagen                                                                     Bromma 2018-04-08

Kyrkan är både mänsklig och andlig

 

Vid sin första uppenbarelse på påskdagen andades Jesus på sina lärjungar. Han gav dem sin helige Ande. Det påminner om människans skapelse i början av tiden. Gud formade människan av åkerns lera och sedan blåste han in sin ande. Då blev hon en levande varelse.

Likaså blåser Guds Son sin Ande i den mänskliga gemenskap som är hans kyrka.  Guds Ande gör denna samling av vanliga människor till en andlig gemenskap, till Guds heliga kyrka.

Vad är då Kyrkan? Vi förknippar olika föreställningar med begreppet Kyrkan. Är den bara en sorts gudstjänstförening? Ett kulturellt fenomen med många moralföreskrifter? Traditioner från föräldrarna eller hemlandet? En samling trossatser? Hierarkin med påven och biskopar som bestämmer? De personer som kallar sig för kristna och som ibland är varken imponerande eller sympatiska? – Jodå, mycket av detta är kyrkan. Men det är endast den ena sidan av kyrkan, den mänskliga sidan, den yttre sidan som alla kan beskriva och kritisera. Vi ser den redan hos de tolv apostlarna, denna skara av olika karaktärer, som inte alltid var så föredömliga: förrädaren Judas Iskariot, förnekaren Simon Petrus, tvivlaren Tomas, och de andra.

Men det finns också den andra sidan, den inre sidan. Den är viktigare, det är den gudomliga: Guds närvaro i Kyrkan, Kristi mystiska kropp, en inre kontakt med Guds helighet i böner och sakramenten, helgonens föredöme, nåden, barmhärtigheten… Det är den egentliga kyrkan, den som kan göra oss glada och tacksamma när vi verkligen lär känna den. När vi upplever hur Guds Ande också påverkar och kanske förvandlar oss under livets gång.

Kyrkan är nämligen både andlig och materiell, gudomlig och mänsklig. Kyrkan är vi med alla svagheter och brister, men samtidigt vi som är döpta och ande-uppfyllda.

Låt oss öppna oss för Guds heliga Ande. Låt oss sträva efter att alltmer bli Kristi vänner, som speglar något av den Uppståndnes helighet och härlighet!

Post a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »