14 sön-C-2016

Jesaja 66:1-14c. Ps 66:1-3a, 4-7a, 16, 20. Gal 6:14-18. Lukas 10:1-12, 17-20. Jesaja 66:10-14c  Gläds med Jerusalem, jubla över henne, alla som älskar henne. Dela hennes glädje, alla som har sörjt över henne. Då kan ni dia er mätta och finna tröst i hennes famn, suga och njuta hennes tunga bröst. Så säger Herren: Jag […]

Continue reading

Kvinnan som smorde Jesu fötter

11:e söndagen under året 2016. Årgång C 2 Sam 12:7-10,13. Ps 32. Gal 2:16,19-21. Lukas 7:36-8:3 Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga.Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett […]

Continue reading

Translate »