Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Fjärde Påsksöndagen 2024-04-21 Årgång B: Apg 4:8-12; Ps 118; 1 Joh 3:1-2; Joh 10:11-18 S:ta Ragnhild katolska kapell, Bromma (högmässan)   Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium talade Jesus om sig själv som den Gode herden, och i första läsningen ur Apostlagärningarna hörde vi Aposteln Petrus […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Tredje Påsksöndagen 2024-04-14 Årgång B: Apg 3:13-15, 17-19; Ps 4; 1 Joh 2:1-5; Luk 24:35-48 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan) Kära systrar och bröder i Kristus, En av mina många laster är att som avkoppling titta på actionfilmer. Deras logik är bekant: Någon utsätts för en orättvisa, ofta […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 22:a söndagen under året 2023-09-03 Årgång A: Jer 20:7-9; Ps 63; Rom 12:1-2; Matt 16:21-27 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan) Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium hjälper Jesus oss att förstå Guds vägar som helt annorlunda än de vägar vi människor på egen hand väljer. […]

Continue reading

Father THOMAS IDERGARD SJ Homily for 20th Sunday in Ordinary Time 2023-08-20 Year A: Isaiah 56:1, 6-7; Ps 67; Romans 11:13-15, 29-32; Matthew 15:21-28 St. Eugenia Catholic Church, Stockholm (English Mass) Dear sisters and brothers in Christ, Jesus had a specific mission to accomplish during his earthly lifetime: viz., to fulfill the Old Testament prophecies […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 19:e söndagen under året 2023-08-13 Årgång A: 1 Kung 19:9, 11-13; Ps 85; Rom 9:1-5; Matt 14:22-33 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan) Kära systrar och bröder i Kristus, Att vara ”sökare” betraktas allmänt som något positivt. Och visst, vi människor är skapta för att söka sanningen om Gud […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 14:e söndagen under året 2023-07-09 Årgång A: Sak 9:9-10; Ps 145; Rom 8:9, 11-13; Matt 11:25-30 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (08:00-mässan) Kära systrar och bröder i Kristus, När Jesus, som vi hörde, prisar Fadern för vad han har ”uppenbarat … för dem som är som barn”, har han […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Tolfte söndagen under året 2023-06-25 Årgång A: Jer 20:10-13; Ps 69; Rom 5:12-15; Matt 10:26-33 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan) Kära systrar och bröder i Kristus, Under förra århundradet blev det vanligt bland kristna att förneka helvetets existens. Jag minns själv hur en försiktig företrädare för ett protestantiskt […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för minnesdagen för S:t John Fisher och S:t Thomas More 2023-06-22 År I: 2 Kor 11:1-11; Ps 111; Matt 6:7-15 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm ”Fader vår” är bönernas bön; modellen för alla böner. Så är det, eftersom den som lär oss bönen, som vi hörde, är Gud själv; hans […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Elfte söndagen under året 2023-06-18 Årgång A: 2 Mos 19:2-6; Ps 100; 2 Kor 5:6-10; Matt 9:36-10:8 Katolska stiftsgården Marielunds kyrka (läger för de nykonfirmerade) Kära systrar och bröder i Kristus, I evangeliet hörde vi hur Jesus fylldes av ”medlidande” med alla som flockades runt honom. Vad var det […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för tisdagen i nionde veckan under året 2023-06-06 År I: Tob 2:9-14, 3:1; Ps 112; Mark 12:13-17 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm Både evangeliet och nationaldagen idag ger anledning att reflektera över det kristna förhållandet till nationen som social enhet, och politikens roll i relation till tron. Gemenskapen inom en […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Pingstdagen 2023-05-28 Årgång A: Apg 2:1-11; Ps 104; 1 Kor 12:3-7, 12-13; Joh 20:19-23 Birgittasystrarnas kapell, Djursholm Kära systrar och bröder i Kristus, För att kunna förstå Pingstens budskap, behöver vi först förstå innebörden av Kristi himmelsfärd. Den kanske mest vanliga föreställningen idag, grundad i 1700-talets s k upplysningstänkande, […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Kristi Himmelsfärds dag 2023-05-18 Årgång A: Apg 1:1-11; Ps 47; Ef 1:17-23; Matt 28:16-20 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (08.00-mässan) Kära systrar och bröder i Kristus, Med sin himmelsfärd är inte Jesus försvunnen. Han har förvisso låtit sin fysiska gestalt dra sig undan det synliga, för att genom sin […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Sjätte Påsksöndagen 2023-05-14 Årgång A: Apg 8:5-8, 14-17; Ps 66; 1 Pet 3:15-18; Joh 14:15-21 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan) Kära systrar och bröder i Kristus, Har ni också hört att det blivit ”inne” på tidningarnas kultursidor att vara kristen? Förvisso säger ett gammalt ordspråk att en viss […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Andra söndagen i Fastan 2023-03-05 Årgång A: 1 Mos 12:1-4; Ps 33; 2 Tim 1:8-10; Matt 17:1-9 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan) Kära systrar och bröder i Kristus, Evangeliet idag på Andra Fastesöndagen påminner om att det är jobbigt att vara katolik och ta den katolska tron på […]

Continue reading