3:e påsksöndagen

Marielund Luk 24: 35-48 14 april 2024 P. Klaus Dietz När man läser en bra roman hålls man i spänning fram till slutet. Läser man boken en gång till finns inte längre spänningen, men man förstår texten mycket bättre och njuter av många detaljer som man inte hade uppmärksammat vid första läsningen. Man vet ju […]

Continue reading

Jesu och vårt lidande

5 FaSö (B) Bromma -18, Rögle -24 Heb 5:7-9, Joh 12:20-33 P. Klaus Dietz S.J. När några grekiska pilgrimer vill möta Jesus i Jerusalem talar han om det som ligger framför honom: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas.” Tre gånger i denna evangelietext nämner han ordet ”stunden”. Det är en hemlighetsfull profetia som hans […]

Continue reading

Den kristna tron

4 sön i Fastan (Laetare) S:ta Ragnhild 2024-03-10 kl 11.00 Joh 3:16 P.Klaus Dietz S.J. ”Vad tror ni katoliker egentligen på?” Så kan vi ibland höra av intresserade bekanta. Vi kan svara: ”Läs Katolska Kyrkans Katekes! Det är en tjock bok som har svar på de flesta frågor om tron. Eller skaffa dig bönboken Oremus. […]

Continue reading

2:a fastesöndagen

2 Fastesöndagen (B) S:ta Eugenia kl 11.00 25 februari 2024 Mark 9:2-10 P. Klaus Dietz S.J. Evangeliet om Kristi förklaring läses två gånger under kyrkoåret: idag på Andra söndagen i fastan och den 6 augusti. Varför är det så viktigt? Därför att det är tre centrala budskap: om Gamla Testamentets väg fram till Jesus som […]

Continue reading

Äktenskap eller inte?    

Fjärde söndagen (B) 1 Kor 7:32-35 När Katarina von Bora gifte sig med Martin Luther började i den västerländska kristenheten traditionen med de evangeliska prästfamiljerna. De har betytt mycket och åstadkommit mycket gott – om man inte frågar Ingmar Bergman… De lutherska teologerna brukar älska Paulus mer än andra författare i bibeln. Men när den […]

Continue reading

1 Advent

St. Eugenia Catholic Church First Sunday in Advent Dec 3, 2023 P. Klaus Dietz S.J. Dear sisters and brothers, Advent is a very special time. The darkness and snow in Sweden invite us to sit in our home, to light candles and to listen to music. For us Christians, it’s a time of expectation and […]

Continue reading

De oförståndiga och kloka flickorna

32 sö (A) Matt 25: 1-13 p. Klaus P. Dietz S.J. S:ta Eugenia Katolska Kyrka Vid slutet av kyrkoåret hör vi texter som talar om det som ska komma: om vårt livs och hela världens slut och om vårt ansvar när vi en gång står inför Guds domstol. I dag berättar Jesus för oss en […]

Continue reading

Det viktigaste budet i lagen

Mästare, v30 sö (A) Matt 22:34-40 S:ta Eugenia, 2023 10 29 kl 11.00 p. Klaus Dietz S.J. En laglärd frågade Jesus: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Jesus svarade omedelbart: ”Kärleken”! Om någon frågade mig: Vad är den främsta lagen i Sveriges rikes lag? Då skulle jag vara svarslös. Faktiskt sökte jag i […]

Continue reading

Barmhärtighet

25 sö (A) 2023 09 24 Bromma (9.30) Matt 20:1-16 När eleverna pratar om sin fröken eller sin magister har de olika bedömningar: läraren kan mycket, är sträng, snäll, är rolig, klok osv. Det som tycks vara det viktigaste är väl att han eller hon är rättvis. Läraren ska inte ha några favoriter när betygen […]

Continue reading

FÖRLÅTELSE

24 söndagen (A) 17 september 2023 Matt 18:21-35 Liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren är ett klart budskap för oss: Vi som genom Guds nåd har fått vår stora skuld efterskänkt, bör också efterskänka våra medmänniskor deras små förseelser mot oss. Vi behöver inte le åt Petrus fråga: ”Hur ofta ska jag förlåta?” Det är verkligen […]

Continue reading

Kyrkan på klippan

21 sö (A) S:ta Eugenia 2023 08 27    kl 11.00 Matt 16:13-20 P. Klaus. P. Dietz S.J.   Dagens evangelium har två aspekter: en fråga och ett svar, och en utnämning och ett löfte. Båda aspekterna kan beröra oss starkt i vår kristna existens. Låt oss börja med att Jesus frågade: ”Vem anser folk att […]

Continue reading

Den Uppståndne och Kyrkan

Andra påsksöndagen Joh 20: 19-31 S:ta Eugenia kl 11.00 16 april 2023 Den Uppståndne och Kyrkan   1,3 miljarder av världsbefolkningen tillhör Katolska kyrkan. Hur många kulturer, hur många personligheter, hur många helgon och syndare måste finnas i denna den största religionen! Den ursprungliga kristna gemenskapen var endast tolv judiska män, de så kallade apostlarna. […]

Continue reading

Rädslan inför döden?

5 Fa (A) S:ta Eugenia 2023-03-26, högmässan P. Klaus Dietz S.J. Guds eviga Ord har blivit människa. Under Passionstiden kommer vi att starkt bli påminda om detta: att han delade människornas öde intill den bittra döden. Dagens evangelium betonar en positiv sida av honom som människa. Jesus Kristus ville frälsa alla människor. Men han hade […]

Continue reading

Jesus och kvinnan vid brunnen

3-Fa-A Bromma 2023-03-12 kl. 11.00 Joh 4 P. Klaus Dietz S.J. Jesus och kvinnan vid brunnen I onsdags uppmärksammades den Internationella kvinnodagen. Den ska påminna oss om respekt, rättvisa och tack gentemot kvinnor. Vi kristna kan peka på den främsta bland kvinnorna, alla människors föredöme: Jungfru Maria, Guds Moder. Men vi kan också läser i […]

Continue reading

Askonsdagen 2023

Kära systrar och bröder! Fastetidens början heter Askonsdagen. Att ta emot askan på pannan eller huvudet är en mycket stark symbol. I Bibeln har ordet ”askan” samma betydelse som ”jord” eller ”stoft”. Såsom Abraham ödmjukt betonar sin obetydlighet när han säger: ”Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft.” […]

Continue reading